Kampania STOP BARIEROM

To ogólnopolski projekt na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności. Poznaj informacyjno-edukacyjną akcję Wsparcia dla Rodzin skierowaną do osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów.

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin jest szczególnie ważne, dlatego wszelkim barierom mówimy STOP!

Aktualności

Przedszkolaki wiele potrafią

16 października 2023

Wychowanie kilkuletniego niepełnosprawnego dziecka oznacza podobne wyzwania, jakie napotykają rodzice zdrowych dzieci. Przeciętny człowiek zazwyczaj jest przekonany, że obecność niepełnosprawnego dziecka w rodzinie oznacza poważne problemy i wyzwania związane z zapewnieniem mu odpowiedniej opieki i wiele rodzin ma ogromne kłopoty, aby sprostać takim sytuacjom. Często tak się oczywiście zdarza, ale jest również wiele przypadków, gdy […]

Kliknij aby przeczytać więcej ›

Firma dla niepełnosprawnego

13 października 2023

Fizyczna niepełnosprawność nie musi być przeszkodą w prowadzeniu działalności gospodarczej. Nic więc dziwnego, że rodzice przygotowują osoby z niepełnosprawnością do zajęcia się własnym biznesem. Prowadzenie przedsiębiorstwa to co prawda skomplikowana sprawa, która wymaga umiejętności zarządzania ludźmi i procesami gospodarczymi, ale często nie trzeba wykazywać się przy tym tężyzną fizyczną. Coraz częściej więc wśród przedsiębiorców spotyka […]

Kliknij aby przeczytać więcej ›
więcej artykułów Kliknij aby zobaczyć więcej artykułów ›

Partnerzy medialni

 
Rzeczpospolita Polska

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Konkurs „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2023

Projekt ,,Stop Barierom” – Ogólnopolska Kampania Informacyjno-Edukacyjna Wsparcie dla Rodzin

„Stop Barierom” to Ogólnopolska Kampania Informacyjno- Edukacyjna Wsparcia Dla Rodzin, realizowana na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności, ich rodzin, najbliższego otoczenia.

Kampania skierowana jest do rodzin, które muszą radzić sobie z trudnościami w życiu rodzinnym wynikającymi z obecności w rodzinach osób z niepełnosprawnościami (OzN). W naszym kraju liczbę osób z niepełnosprawnościami szacuje się na od 4 do 7 milionów. Przy czym cześć z nich – około 4 mln – posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Pozostali nie są̨ co prawda prawnie zaliczani do tej grupy społecznej, ale spełniają medyczną definicję niepełnosprawności Światowej Organizacji Zdrowia. Według WHO niepełnosprawność to „ograniczenie lub brak zdolności do wykonywania czynności w sposób lub w zakresie uważanym za normalny dla człowieka, wynikające z uszkodzenia i upośledzenia funkcji organizmu”.

Kampania ma za zadanie wzmocnić pozytywne postrzeganie OzN i ich potrzeb zarówno przez najbliższą rodzinę, jak i społeczeństwo, gdyż niepełnosprawni zostaną pokazani jako osoby, których życie ma wysoką jakość, że są to osoby ambitne oraz takie, które mogą realizować się w obszarach potocznie zarezerwowanych dla osób w spełni sprawnych.

Kampania pokazuje jak wygląda codzienne życie, funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami w rodzinie i społeczeństwie. Przede wszystkim pokazuje, jaką wartość ma dla OzN oparcie w rodzinie. Istotne jest podkreślenie poświecenia, oddania członków rodzin dla dzieci, rodzeństwa czy wnuków z niepełnosprawnościami. I pokazanie, że obecność w rodzinie OzN nie przeszkadza w samorealizacji innym osobom, co więcej pozwala budować poczucie dumy ze współczesnych superbohaterów radzących sobie bardzo dobrze z przeciwnościami wynikającymi z obecności w rodzinie osoby (osób) z niepełnosprawnością.

Kampania służy wsparciu rodzinie, jako najlepszego środowiska opiekuńczo – wychowawczego dla dzieci, służy także przygotowaniu par do radzenia sobie z trudnościami i konfliktami w życiu rodzinnym związanymi z wychowywaniem niepełnosprawnych dzieci.

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin jest szczególnie ważne, dlatego wszelkim barierom mówimy STOP!

Wartość dofinansowania:
480 000 zł
Całkowita wartość zadania:
480 000 zł
Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania:
maj 2023 r.

STOP BARIEROM