Autyzm – przyczyny, objawy, leczenie

Data dodania aktualności: 16 lipca 2019

 
Autyzm – przyczyny, objawy, leczenie

Autyzm to zaburzenie rozwojowe stwierdzane zazwyczaj u dzieci. Przejawia się najczęściej jako grupa zaburzeń w zakresie zachowania. Objawy mogą mieć szerokie spektrum oraz różne nasilenie. Ze względu na różnorodność symptomów do zaburzeń ze spektrum autyzmu zalicza się autyzm, zespół Aspergera, niespecyficzne całościowe zaburzenia oraz dezintegracyjne zaburzenie dziecięce. Zaburzenia ze spektrum autyzmu należą do stosunkowo częstych przypadków. Współczynnik chorobowości dla autyzmu klasycznego wynosi 30/10 000 osób zdrowych. Zaburzenie występuje częściej u chłopców. W ostatnich latach stwierdza się, że chorobowość zwiększyła się jednak prawdopodobnie w wyniku udoskonalenia kryteriów diagnostycznych.

Przyczyny zaburzeń ze spektrum autyzmu

Przyczyny powstawania autyzmu nadal nie są dokładnie poznane. Prawdopodobnie przyczynia się do tego duże zróżnicowanie grupy chorych pod względem objawów. Wśród przyczyn wymienia się czynniki środowiskowe oraz genetyczne. Z autyzmem wiąże się również oddziaływania prenatalne takie jak:

  • spożywanie alkoholu przez matkę
  • stosowanie kwasu walproinowego przez matkę
  • niedoczynność tarczycy
  • infekcje wrodzone

Do niedawna przypuszczano, że na rozwój autyzmu mogły mieć wpływ szczepionki skojarzone MMR. Analiza wiarygodnych badań oraz dane epidemiologiczne przyczyniły się jednak do odrzucenia tej tezy. Obecnie autyzm rozpatrywany jest głównie jako zaburzenie neurobiologiczne o podłożu genetycznym. Podkreśla się również fakt oddziaływania czynników środowiskowych. Wśród hipotez dotyczących wpływu środowiska wymienia się związki chemiczne, stres czy duże dawki witaminy D. Hipotezy te wymagają jednak dalszych badań.

Objawy autyzmu

  • Trudności w interakcjach społecznych to jeden z najwcześniejszych objawów autyzmu. Często obserwuje się brak wspólnego pola uwagi. Dziecko nie jest zainteresowane przedmiotem uwagi innej osoby ani nie podąża za jej wzrokiem. Zdarza się, że dziecko wielokrotnie przywoływane nie reaguje na swoje imię.
  • Zachowania nieadekwatne do sytuacji. Wyraz twarzy dziecka jest niedostosowany do sytuacji. Obserwuje się również brak odwzajemniania uśmiechu na widok innej osoby. Mimika twarzy jest dość uboga a gesty często ograniczają się do potrząsania głową lub kiwania.
  • Brak empatii lub nieprawidłowa interpretacja zachowań innych osób. Błędne odczytywanie tonu głosu lub wyrazu twarzy innych osób często jest przyczyną konfliktów w grupie rówieśniczej.
  • Zaburzenie aktywności w grupie przejawia się w konfliktach z rówieśnikami. Osoby chore nie wykazują potrzeby dzielenia się z innymi przyjemnościami czy też przedmiotami. Niekiedy upośledzona jest także zdolność do zabawy grupowej. Dziecko z autyzmem preferuje zabawę w samotności.

Leczenie

Leczenie autyzmu powinno mieć charakter interdyscyplinarny. W leczeniu farmakologicznym stosuje się leki łagodzące stany napięcia nerwowego, leki na bezsenność lub inne w zależności od objawów. Chory powinien również zostać objęty opieką psychologa, a w terapii powinna uczestniczyć cała rodzina.

Piśmiennictwo:

Langauer-Lewowicka H., i wsp. Autyzm – środowiskowe czynniki ryzyka. Medycyna Środowiskowa – environmental Medicine 2016, Vol. 19, no. 2, 19-23

American Psychiatric Association: Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Text Revision, 4th Ed. Washington, DC: American Psychiatric Association, 2000

Turner L.M., Stone W.L., Pozdol S.L., Coonrod E.E.: Follow up of children with autism spectrum disorders from age 2 to age 9. Autism, 2006; 10: 243–265

Wróć do
listy artykułów
 

Zobacz również inne artykuły

Przedszkolaki wiele potrafią

Przedszkolaki wiele potrafią

Data dodania aktualności 16 października 2023

Kliknij i przejdź
do artykułu
Firma dla niepełnosprawnego

Firma dla niepełnosprawnego

Data dodania aktualności 13 października 2023

Kliknij i przejdź
do artykułu
Korzyści z własnego samochodu

Korzyści z własnego samochodu

Data dodania aktualności 10 października 2023

Kliknij i przejdź
do artykułu