Kolektury Totatlizatora Sportowego Bez Barier!

Data dodania aktualności: 29 czerwca 2021

 
Kolektury Totatlizatora Sportowego Bez Barier!

Społeczeństwo to grupa osób wspólnie zamieszkujących dane terytorium, którą łączy wiele stosunków i zależności, jednak istotnie zróżnicowana pod względem pewnych cech. Przestrzeń społeczna powinna być przystosowana do potrzeb wszystkich obywateli tworzących grupę, tak aby każdy miał do niej równy dostęp. Bariery architektoniczne oraz bariery w komunikacji mogą utrudniać korzystanie z wielu miejsc osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom starszym, dlatego tak ważne jest uwzględnianie specyficznych potrzeb społeczności już na etapie projektowania obiektów.

Równie ważną kwestią jest dostosowywanie istniejących obiektów i rozwiązań do zmieniających się potrzeb najbardziej wymagających grup społecznych, aby tworzyć przestrzeń wolną od nierówności. Totalizator Sportowy od wielu lat odpowiedzialnie wspiera walkę z nierównościami poprzez udostępnianie swoich kolektur przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dostępne w całej Polsce kolektury to przykład innowacyjnego i świadomego podejścia do projektowania i wdrażania rozwiązań niezbędnych dla zróżnicowanej społeczności. Wykaz kolektur Totalizatora Sportowego przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych można znaleźć na specjalnie przygotowanej mapie podzielonej na województwa, tak aby najłatwiej wyszukać kolektury w naszym otoczeniu.

Osoby z niepełnosprawnością powinny korzystać ze wszystkich sfer życia podobnie jak osoby pełnosprawne, dlatego Totalizator Sportowy jako jedno z przedsiębiorstw prezentujących odpowiedzialną i świadomą postawę wobec społeczeństwa efektywnie wdraża i rozwija placówki przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych. Sprawdź lokalizację kolektur na naszej interaktywnej mapie w zakładce ,,Miejsca bez barier”.

Wróć do
listy artykułów
 

Zobacz również inne artykuły

Przedszkolaki wiele potrafią

Przedszkolaki wiele potrafią

Data dodania aktualności 16 października 2023

Kliknij i przejdź
do artykułu
Firma dla niepełnosprawnego

Firma dla niepełnosprawnego

Data dodania aktualności 13 października 2023

Kliknij i przejdź
do artykułu
Korzyści z własnego samochodu

Korzyści z własnego samochodu

Data dodania aktualności 10 października 2023

Kliknij i przejdź
do artykułu