Niepełnosprawność według Światowej Organizacji Zdrowia

Data dodania aktualności: 15 listopada 2019

 
Niepełnosprawność według Światowej Organizacji Zdrowia

Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała na swojej stronie artykuł przedstawiający niepełnosprawność w niecodziennym wydaniu. W artykule opisano kilka faktów związanych z niepełnosprawnością o których warto wiedzieć.

Według Światowej Organizacji Zdrowia osoby z niepełnosprawnością należą do najbardziej zmarginalizowanych grup na świecie. Niepełnosprawność wiąże się z gorszymi wynikami zdrowotnymi, niższymi osiągnięciami edukacyjnymi, mniejszym udziałem gospodarczym i wyższym poziomem ubóstwa. Jak można przeczytać w artykule Ludzie są niepełnosprawni przez społeczeństwo, a nie tylko przez swoje ciała. Bariery te można pokonać, jeśli rządy, organizacje pozarządowe, specjaliści i osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny będą współpracować.

Szacuje się, że niepełnosprawność dotyka ponad miliarda osób na świecie co odpowiada około 15% populacji. Około 110-190 milionów osób dorosłych znajduje się w grupie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Liczba osób z niepełnosprawnością wykazuje tendencję wzrostową. Osoby z niepełnosprawnością stanowią dużą część populacji ogólnej jednak często nie otrzymują odpowiedniej opieki zdrowotnej. W porównaniu do populacji osób bez niepełnosprawności, niepełnosprawni nawet cztery razy częściej doświadczają złego traktowania w opiece zdrowotnej lub też odmowy świadczeń.

Według doniesień, dzieci z niepełnosprawnością częściej nie uczęszczają do szkoły niż dzieci pełnosprawne. Dysproporcje oraz luki w organizacji edukacji przekładają się na znaczne zmniejszenie odsetka dzieci z niepełnosprawnością uczęszczających do szkół szczególnie w biedniejszych krajach.

Osoby z niepełnosprawnością częściej pozostają bez zatrudnienia niż osoby pełnosprawne. Wśród przyczyn braku zatrudnienia osób niepełnosprawnych wymienia się uprzedzenia i obawy pracodawców związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością lub też brak chęci niepełnosprawnych pracowników do podjęcia pracy. W populacji osób niepełnosprawnych stwierdza się również większą podatność na ubóstwo. Ze względów finansowych osoby z niepełnosprawnością częściej zmuszone są do życia w gorszych warunkach, tj. bez odpowiedniej ilości produktów spożywczych, czystej wody pitnej czy też gorszych warunkach sanitarnych. W wielu przypadkach, niepełnosprawność nie jest przeszkodą w samodzielnym funkcjonowaniu w społeczeństwie, dlatego należy dbać o zaspokajanie potrzeb i zwiększanie dostępności wszystkich przestrzeni społecznych dla niepełnosprawnych.

Źródło: https://www.who.int/features/factfiles/disability/en/

Wróć do
listy artykułów
 

Zobacz również inne artykuły

Przedszkolaki wiele potrafią

Przedszkolaki wiele potrafią

Data dodania aktualności 16 października 2023

Kliknij i przejdź
do artykułu
Firma dla niepełnosprawnego

Firma dla niepełnosprawnego

Data dodania aktualności 13 października 2023

Kliknij i przejdź
do artykułu
Korzyści z własnego samochodu

Korzyści z własnego samochodu

Data dodania aktualności 10 października 2023

Kliknij i przejdź
do artykułu