Odmienności w pracy mózgu dziecka z cukrzycą

Data dodania aktualności: 21 grudnia 2019

 
Odmienności w pracy mózgu dziecka z cukrzycą

Cukrzyca jest jedną z chorób powodujących niepełnosprawność. Niedawno opublikowano badanie opisujące odmienności w pracy mózgów dzieci z cukrzycą typu 1. W badaniu rezonansem magnetycznym zobrazowano liczne różnice w pracy mózgu dzieci chorych w porównaniu do dzieci bez cukrzycy.

Niepełnosprawność to nie zawsze coś, co obserwuje się na pierwszy rzut oka. Niektóre choroby pozostają bez wpływu na wygląd zewnętrzny jednak są przyczyną znaczących zmian i utrudnień w codziennym funkcjonowaniu. Cukrzyca typu 1 to choroba o podłożu immunologicznym ujawniająca się zwykle na bardzo wczesnych etapach życia. W przebiegu cukrzycy można obserwować zarówno powikłania ostre jak i przewlekłe, które mogą powodować niepełnosprawność w przyszłości. Powikłania związane z cukrzycą mogą dotyczyć wielu narządów lub układów i istotnie zaburzać ich pracę. Wśród powikłań przewlekłych cukrzycy wymienia się niedowidzenie, utrata wzroku, polineuropatia czy też choroby układu sercowo-naczyniowego. W najnowszych badaniach naukowych przyglądają się również odmiennościom wynikającym z cukrzycy dla pracy mózgu. Niepełnosprawność związana z cukrzycą może więc występować jako szereg zaburzeń z różnych układów i prowadzić do pogorszenia jakości życia pacjentów.

W badaniu wykorzystano rezonans czynnościowy mózgu dzieci w czasie pracy. U dzieci z cukrzycą wykazano szereg nieprawidłowości związanych z aktywnością mózgu. Nieprawidłowości te były podobne do występujących w procesie starzenia, wstrząśnienia mózgu czy też zespołu nadpobudliwości z deficytem uwagi. Zaburzenia aktywności mózgowej były tym większe im dłużej dziecko chorowało na cukrzycę. Naukowcy prowadzący badanie przypuszczają, że mózgi dzieci z cukrzycą typu 1 nie funkcjonują w pełni wydajnie, co jest pośrednim skutkiem choroby.

Autor badania, Allan Reiss, profesor psychiatrii i nauk behawioralnych, podkreśla, że pomimo intensywnego rozwoju nauki o cukrzycy i opieki interdyscyplinarnej nad dziećmi z cukrzycą typu 1, nadal istnieje szansa na wystąpienie zaburzeń w pracy i aktywności umysłowej chorych.

Narażenie na wahania stężenia cukru we krwi mogą więc powodować nie tylko niepełnosprawność związaną z zaburzeniami pracy układu krążenia, ale również być przyczyną zaburzeń w funkcjonowaniu poznawczym.

Wśród potencjalnych patomechanizmów wyjaśniających zależności pomiędzy cukrzycą a funkcjonowaniem mózgu wymienia się chroniczne wahania stężenia glukozy we krwi. Wcześniejsze badania sugerowały już, że u dzieci z cukrzycą typu 1 częściej występowały łagodne osłabienie funkcji poznawczych czy też zmiany w strukturze mózgu. Zagłębianie się w temat mechanizmów oraz obrazowania czynności mózgu dzieci z cukrzycą pozwoli w przyszłości lepiej rozumieć i zapobiegać szkodliwemu wpływowi cukrzycy na funkcje poznawcze.

Źródło: https://www.futurity.org/type-1-diabetes-brains-children-2233492-2/

Wróć do
listy artykułów
 

Zobacz również inne artykuły

Uczelnie bez barier: wsparcie dla studentów z niepełnosprawnościami

Uczelnie bez barier: wsparcie dla studentów z niepełnosprawnościami

Data dodania aktualności 11 lipca 2022

Kliknij i przejdź
do artykułu
Szkoła nie dla uczniów z trisomią 21

Szkoła nie dla uczniów z trisomią 21

Data dodania aktualności 6 kwietnia 2022

Kliknij i przejdź
do artykułu
Święta Bożego Narodzenia

Święta Bożego Narodzenia

Data dodania aktualności 27 grudnia 2021

Kliknij i przejdź
do artykułu