Pieniądze dla szpitali i przychodni z programu Dostępność plus

Data dodania aktualności: 28 maja 2019

 
Pieniądze dla szpitali i przychodni z programu Dostępność plus

150 mln zł wyniosą w ciągu kilku najbliższych lat wydatki na realizację programu „Dostępność plus” w placówkach ochrony zdrowia.

Trzeba od razu zaznaczyć, że środki te zostaną przeznaczone na modernizację budynków przychodni lub szpitali, aby ułatwić do nich dostęp osobom z niepełnosprawnością oraz na cyfryzację placówek ochrony zdrowia i usprawnienie komunikacji personelu medycznego z osobami niepełnosprawnymi. Program w dwóch etapach obejmie 300 placówek.

Można powiedzieć, że będą to działania uzupełniające, bo w poprzednich latach wiele z owych zadań w placówkach medycznych zostało już wykonanych bądź znajduje się w fazie realizacji (np. podjazdy dla wózków inwalidzkich, szerokie windy, specjalne tablice informacyjne toalety dla osób z niepełnosprawnością, część placówek wdraża telemedycynę, itp.). Ponadto środki, jakimi dysponuje Ministerstwo Zdrowia, będą uzupełniane przez pieniądze, które wyasygnują samorządy, a częściowo także prywatni sponsorzy.

Dr n. med. Konstanty Radziwiłł, senator i były minister zdrowia – Jesteśmy zobowiązani do solidarności z osobami, które z różnych powodów nie mogą korzystać z możliwości dostępnych dla większości. Jednak placówki służby zdrowia to miejsca szczególne – tu jakichkolwiek ograniczeń w stosunku do osób z niepełnosprawnością po prostu nie można tolerować. Dlatego pilotaż „Dostępność plus” powinien zapoczątkować dostosowywanie wszystkich placówek opieki zdrowotnej do potrzeb osób niepełnosprawnych: w zakresie architektury, wyposażenia, organizacji i cyfryzacji. Bardzo ważne jest także rozpoczęcie szkolenia personelu tych placówek w zakresie kompetencji niezbędnych do sprawowania opieki nad osobami z różnymi niepełnosprawnościami (zwł. z zakresu wzroku, słuchu oraz układu ruchu).

Jakie więc skutki ma przynieść realizacja programu „Dostępność plus” w ochronie zdrowia? Przede wszystkim chodzi o to, aby w każdej placówce medycznej, prywatnej lub publicznej, obowiązywał jeden standard dostępności dla pacjentów „z wyjątkowymi potrzebami”. Chodzi nie tylko o dostępność fizyczną, ale także o wprowadzenie świadczeń medycznych na odległość, gdyż wielu pacjentów nie musi się fatygować do przychodni, aby otrzymać poradę lekarską lub receptę. Nie jest również konieczna wizyta domowa lekarza, co oznacza, że telemedycyna spowoduje też powstanie sporych oszczędności.

Ponadto „Dostępność plus” będzie finansować szkolenia dla personelu, aby lekarze, pielęgniarki, salowe, czy technicy medyczni potrafili komunikować się z osobami z niepełnosprawnością, co także ma wpływ na podniesienie poziomu opieki medycznej nad osobami niepełnosprawnymi.

Szkolenia i poprawa warunków lokalowych są bardzo ważne. Dodatkową rolę spełni cyfryzacja usług medycznych: chociażby e-recepty, e-skierowania czy e-zaświadczenia ułatwią i podniosą jakość świadczonych usług, a przez to ich dostępność dla osób z niepełnosprawnością – podkreśla prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki, Członek Rady Naukowej Fundacji Neuron Plus.

Kampanię wspierają: PKO Bank Polski, Fundacja BGK, Fundacja ORLEN-DAR SERCA, Fundacja KGHM Polska Miedź, Totalizator Sportowy.

Wróć do
listy artykułów
 

Zobacz również inne artykuły

Przedszkolaki wiele potrafią

Przedszkolaki wiele potrafią

Data dodania aktualności 16 października 2023

Kliknij i przejdź
do artykułu
Firma dla niepełnosprawnego

Firma dla niepełnosprawnego

Data dodania aktualności 13 października 2023

Kliknij i przejdź
do artykułu
Korzyści z własnego samochodu

Korzyści z własnego samochodu

Data dodania aktualności 10 października 2023

Kliknij i przejdź
do artykułu