\n

Społeczeństwo to grupa osób wspólnie zamieszkujących dane terytorium, którą łączy wiele stosunków i zależności, jednak istotnie zróżnicowana pod względem pewnych cech. Przestrzeń społeczna powinna być przystosowana do potrzeb wszystkich obywateli tworzących grupę, tak aby każdy miał do niej równy dostęp. Bariery architektoniczne oraz bariery w komunikacji mogą utrudniać korzystanie z wielu miejsc osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom starszym, dlatego tak ważne jest uwzględnianie specyficznych potrzeb społeczności już na etapie projektowania obiektów.

Równie ważną kwestią jest dostosowywanie istniejących obiektów i rozwiązań do zmieniających się potrzeb najbardziej wymagających grup społecznych, aby tworzyć przestrzeń wolną od nierówności. Totalizator Sportowy od wielu lat odpowiedzialnie wspiera walkę z nierównościami poprzez udostępnianie swoich kolektur przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dostępne w całej Polsce kolektury to przykład innowacyjnego i świadomego podejścia do projektowania i wdrażania rozwiązań niezbędnych dla zróżnicowanej społeczności. Wykaz kolektur Totalizatora Sportowego przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych można znaleźć na specjalnie przygotowanej mapie podzielonej na województwa, tak aby najłatwiej wyszukać kolektury w naszym otoczeniu.

Osoby z niepełnosprawnością powinny korzystać ze wszystkich sfer życia podobnie jak osoby pełnosprawne, dlatego Totalizator Sportowy jako jedno z przedsiębiorstw prezentujących odpowiedzialną i świadomą postawę wobec społeczeństwa efektywnie wdraża i rozwija placówki przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych. Sprawdź lokalizację kolektur na naszej interaktywnej mapie w zakładce ,,Miejsca bez barier”.

Wizyta u prawnika wielu osobom kojarzy się z wysokimi kosztami, osobistą wizytą w kancelarii, nieprzyjazną atmosferą oraz ostatecznością objawiającą się wielowątkowymi problemami natury prawnej, z którymi nie jesteśmy w stanie sobie sami poradzić.

Większość przepisów prawa jest najzwyczajniej zbyt skomplikowana i nie zawsze rozumiemy ich znaczenie. Dzięki pomocy oferowanej przez wykwalifikowanych prawników niejednokrotnie możemy znaleźć optymalne rozwiązanie naszych problemów prawnych. Pomoc ta w ramach III edycji ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej STOP Barierom – STOP Covid na rzecz osób z niepełnosprawnością jest dla Państwa bezpłatna, a dzięki formie mailowej mogą Państwo dokładnie opisać problem prawny bez wychodzenia z domu. Dokładne opisanie problemu sprawi, że prawnik odpowiadający na Państwa pytania będzie mógł w sposób precyzyjny znaleźć odpowiednie rozwiązanie i udzielić Państwu obszernej odpowiedzi. Z uwagi na mnogość ustaw i innych aktów prawnych szukanie rozwiązania na własną rękę może doprowadzić w najlepszym wypadku do bólu głowy, nie wspominając już o poważniejszych konsekwencjach. Na szczęście wykwalifikowani prawnicy wiedzą, gdzie szukać odpowiedzi na Państwa pytania oraz odpowiadają na nie w sposób przystępny i łatwy do zrozumienia.

Korzystając z pomocy prawnika uzyskują państwo:

· kompleksową pomoc prawną z różnych dziedzin prawa, związanych z przełamywaniem barier;

· porady prawne w bieżących problemach osób niepełnosprawnych;

· pomoc w wypełnieniu odpowiednich pism i formularzy z urzędami;

· 100% gwarancję pełnej dyskrecji, albowiem adwokaci i radcy prawny są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem swojego zawodu.

Bezpłatna pomoc prawna skierowana jest do osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin oraz osób starszych.

Wokół tematu współpracy z psychologiem istnieje wiele przekonań i stereotypów, które często mogą stanowić barierę w kontakcie ze specjalistą. W dzisiejszych czasach staje się ona jednak coraz częstsza i ma różny zakres swoich działań. Jednym z powodów oczywiście są różnego rodzaju kryzysy psychiczne. Natomiast coraz częściej kontaktu poszukują osoby, które bardzo dobrze funkcjonują w życiu codziennym, ale mają potrzebę głębszego wejrzenia w siebie, oraz pracę nad zmianą pewnych schematów. Inną sytuacją może być szukanie pomocy u specjalisty w sytuacjach kryzysowych, z którymi trudno sobie dana osoba radzi.

Na tym polega właśnie pomoc psychologiczna. W przypadku różnych zmian spowodowanych wydarzeniami życiowymi, z którymi nie jesteśmy w stanie sami sobie poradzić, warto skorzystać z pomocy psychologicznej. Jej głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania. W trakcie procesu można wyróżnić jego cztery fazy:

· diagnoza problemu (identyfikacja obszaru/trudności z jaką sobie osoba nie radzi),

· określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności związanych z jego rozwiązaniem,

· poszukiwanie sposobów rozwiązania istniejącej trudności/problemu,

· wzmocnienie klienta w realizowanych przez niego zmianach.

W ramach 3 edycji kampanii „STOP BARIEROM – STOP COVID” oferujemy Państwu darmową pomoc psychologiczną online. Taka forma pomocy niesie za sobą wiele korzyści. Nie trzeba umawiać się na spotkanie ze specjalistą, tracić czasu związanego z dojazdem oraz samym spotkaniem. Można wybrać dla siebie dogodny termin oraz miejsce kontaktując się z psychologiem. Dodatkowym atutem może być również poczucie anonimowości. Często zdarza się tak, że krępujemy się mówić o swoich trudnościach. W kontakcie mailowym nie musisz podawać danych na swój temat. Dzięki temu możesz zminimalizować poczucie wstydu czy lęku przed ocenieniem. W kontakcie online masz możliwość dokonania wglądu do swoich emocji, nazwania ich oraz przyjrzenia się swojej sytuacji, które jest już istotną częścią procesu pomagania. Masz również możliwość przechować i powracać do treści przekazanych Ci przez specjalistę.

Należy również pamiętać, że jak każda metoda, ta również może mieć swoje ograniczenia. Psycholog nie ma możliwości bieżącego reagowania na Twoją wypowiedź, zapytać o wszelkie niejasności. Z tego powodu doprecyzowanie różnych wątków może zająć trochę więcej czasu.

Jeśli zmagasz się z jakąś trudnością, bądź nie wiesz czy potrzebujesz pomocy specjalisty, skontaktuj się z nami – spróbujemy odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania.

III edycja Ogólnopolskiej Kampanii Informacyjno-Edukacyjnej „Stop Barierom – Stop Covid” Wspólny ekosystem na rzecz dostępności usług dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu wieku i niepełnosprawności

III edycja kampanii społecznej STOP Barierom prowadzona pod hasłem ,,STOP COVID” i ma na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat sytuacji i potrzeb osób z niepełnosprawnością w czasach pandemii koronawirusa. Inicjatywa ma również na celu edukowanie osób z niepełnosprawnościami i członków ich rodzin, aby ułatwiać im m.in. dostęp do usług medycznych, edukacji, pracy czy świadczeń społecznych. W czasie pandemii, osobą ,,niepełnosprawną” (potrzebującą wsparcia) może stać się każdy kto walczy z powikłaniami po przebytym zakażeniu, albo jest w trakcie choroby, dlatego tak istotne jest podejmowanie zintegrowanych działań pomocowych. Do grona partnerów kampanii dołączyła Fundacja PFR, której misją jest podejmowanie działań przeciwko wykluczeniu społecznemu i nie tylko. Fundację PFR powołano w 2018 roku przez Polski Fundusz Rozwoju. Została stworzona, aby realizować projekty społeczne i umożliwić spółce podejmowanie działań odpowiedzialnych społecznie. Fundacja tworzy własne projekty, ale także wspiera inicjatywy społeczne i wolontariat pracowniczy, a w tym roku razem z Fundacją Neuron + podejmie się wyzwania zmniejszenia wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnościami w czasach pandemii.

Kodeks dla pracodawcy

Fundacja Neuron + opracowała Kodeks Dobrych Praktyk na rynku pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami (OzN). Jego stosowanie przez pracodawców znacznie poprawiłoby funkcjonowanie OzN w firmach i byłoby też korzystne dla zatrudniających ich przedsiębiorstw i instytucji.

Osoby z niepełnosprawnością aktywne zawodowo są objęte ochroną przez polskie prawo, ale ich sytuacja w miejscu pracy jest zależna bardziej od relacji międzyludzkich niż ustawowych zapisów. Brakuje jednak wskazówek, poradników dla pracodawców w jaki sposób należy traktować OzN i te lukę stara się wypełnić kodeks opracowany przez Fundację Neuron+.

Kodeks Dobrych Praktyk to inaczej zbiór norm regulujących funkcjonowanie niepełnosprawnych pracowników w przedsiębiorstwach, urzędach, szkołach, fundacjach, stowarzyszeniach i w wielu innych podmiotach, gdzie OzN znajdują zatrudnienie. Dotyczą one różnych aspektów i etapów funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w firmie, począwszy od procesu rekrutacji, przez organizację stanowiska pracy, integrację z załogą, szkolenia, rehabilitację po sprawy związane z wynagradzaniem i awansem zawodowym.

Kodeks zawiera kilkadziesiąt szczegółowych zasad, które pomogą pracodawcom i innym pracownikom uniknąć problemów związanych choćby z kwestiami zachowania wobec OzN w codziennych sytuacjach w miejscu pracy. Inaczej bowiem trzeba podchodzić do osób, które poruszają się na wózkach inwalidzkich, a inaczej do tych, które mają problemy ze wzrokiem lub słuchem. Trzeba np. pozbywać się postaw stereotypowych wobec niepełnosprawnych i taktować jak każdego innego pracownika ze wszystkimi przynależnymi mu prawami i obowiązkami. Chodzi generalnie o to, że kodeks podpowiada pracodawcom, jakie działania powinni podejmować, żeby zapewnić dobre warunki pracy i życia osobom z niepełnosprawnościami. Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie bowiem nawet sprawy z tego, jakie potrzeby mogą mieć w pracy OzN, a jakie działania są wobec nich niepotrzebne, jeśli są to osoby samodzielne życiowo, czy w pełni sprawne intelektualnie. I nie chodzi tylko o elementarny zakaz dyskryminacji, ale przede wszystkim o to, żeby docenić fakt, iż osoby z niepełnosprawnością są w pełni wartościowymi, wydajnymi pracownikami.

– Kodeks pracy czy ustawy regulujące zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami tylko częściowo załatwiają problem zapewnienie OzN dobrych warunków w miejscu pracy. Prawo nie jest w stanie wszystkiego uregulować, często prawo nie nadąża za zmieniającymi się warunkami gospodarczymi i społecznymi wpływającymi na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Wiele zależy więc od nastawienia pracodawców, którzy z kolei mimo dobrej woli często nie wiedzą, jak postępować z niepełnosprawnymi pracownikami, jak zorganizować im miejsce pracy. Kodeks Dobrych Praktyk na pewno im pomoże w budowaniu dobrych relacji osób z niepełnosprawnościami z innymi pracownikami – uważa prof. Janusz Kocki, przewodniczący Rady Naukowej Fundacji Neuron+.

Trzeba podkreślić, że kodeks opracowany przez Fundację Neuron+ nie jest zamkniętą pracą, gdyż katalog działań w nim zawarty powinien być stopniowo rozszerzany. To dlatego, że pewne działania, jakie należy jeszcze podejmować w firmach na rzecz OzN, będzie podpowiadać życie, praktyka w zakładach pracy. Ponadto rynek pracy, systemy zarządzania pracownikami, nowe technologie będą narzucać zmiany i korekty w kodeksie. Dlatego Fundacja Neuron+ w przyszłości będzie przygotowywać nowe wersje Kodeksu Dobrych Praktyk.