\n

Praca zdalna stała się szansą dla opiekunów OzN – ich aktywność zawodowa nie odbija się na poziomie opieki nad swoimi niepełnosprawnymi domownikami. Nie muszą też oni wybierać między opieką a pracą, a tym samym rodzina nie traci dochodów

W domu także praca, a nie tylko opieka

Szersze rozpowszechnienie pracy zdalnej w dobie pandemii Covid-19 okazało się bardzo korzystne dla opiekunów osób z niepełnosprawnością. Pozwala im bowiem łączyć pracę zarobkową z opieką nad chorymi dziećmi, rodzeństwem czy rodzicami.

Praca zdalna zmieniła sytuację tysięcy pracowników, którzy opuścili biura i wykonują swoje zadania służbowe w domach. Nie wszyscy są z tego zadowoleni, zwłaszcza jeśli pracodawca rozważa na stałe utrzymanie tej formy zatrudnienia. Na pewno jednak praca zdalna okazała się bardzo korzystna dla opiekunów OzN. Powód jest zasadniczy: można dzięki temu łączyć pracę zarobkową z opieką nad osobą niepełnosprawną. To zupełnie zmienia sytuację wielu opiekunów OzN.

– Wielu rodziców i opiekunów, dotyczyło to zwłaszcza kobiet, z powodu konieczności sprawowania całodziennej opieki nad dziećmi lub innymi krewnymi jest zmuszonych do rezygnacji z pracy zawodowej. Od razu powoduje to spadek dochodów wielu rodzin, gdyż zasiłki opiekuńcze czy renty socjalne często nie rekompensują strat z powodu braku w budżecie domowym comiesięcznej pensji. Natomiast przejęcie na pracę zdalną powoduje, że można jednocześnie zajmować się osobą niepełnosprawną i zarabiać na jej utrzymanie i całej rodziny. Nie ma więc niebezpieczeństwa, że niepełnosprawność jednego członka rodziny doprowadzi do jej pauperyzacji – tłumaczy prof. Janusz Kocki, przewodniczący Rady Naukowej Fundacji Neuron+.

Postępująca informatyzacja gospodarki, rozwijanie technologii cyfrowych, powoduje, że coraz więcej prac zawodowych będzie można wykonywać z domu. To już nie tylko szeroko pojęte prace biurowe, wykonywanie prac działów księgowych czy kadrowych, ale cyfryzacja umożliwia zdalną obsługę klientów, nie tylko w postaci standardowej infolinii. W domach mogą pracować bowiem także m.in. architekci, graficy, pracownicy reklamy i marketingu, doradcy finansowi, analitycy itd. Lista takich zawodów będzie się zapewne cały czas rozszerzać.

Wspieranie zatrudnienia OzN i ich opiekunów to jeden z głównych celów kampanii społecznej „Stop Barierom”, którą trzeci rok z rzędu prowadzi Fundacja Neuron +. W tym roku kampania rozstała rozszerzona o treści dotyczące walki z pandemią koronawirusa z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością, seniorów i ich rodzin. Więcej informacji można znaleźć na stronie stopbarierom.pl

– Całemu społeczeństwu powinno zależeć na tym, aby jak najwięcej rodziców i opiekunów mogło łączyć pracę zawodową z zajmowaniem się swoimi podopiecznymi. Zapewni to bowiem tym rodzinom życie na dobrym poziomie, nie będą też oni klientami pomocy

społecznej – podkreśla prof. Janusz Kocki, przewodniczący Rady Naukowej Fundacji Neuron+.

III edycja ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej STOP Barierom – STOP Covid na rzecz osób z niepełnosprawnością jest realizowana dzięki dofinansowaniu ze środków: Fundacji ORLEN, Fundacji PKO Banku Polskiego, Fundacji KGHM Polska Miedź, Totalizatora Sportowego Sp. z o.o., Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu, Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego, Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju