E-niezbędnik

Dla osób z niepełnosprawnością, rodzin i opiekunów

Kliknij aby przeczytać więcej >

Dla pracownika z niepełnosprawnością

Kliknij aby przeczytać więcej >

Aplikacja E-niezbędnik
i E-niezbędnik Niepełnosprawni w czasie pandemii

Aplikacje telefoniczne E-niezbędnik oraz
E-niezbędnik Niepełnosprawni w czasie pandemii
stanowią kontynuację internetowego e-niezbędnika dla osób z niepełnosprawnością

Kliknij aby przeczytać więcej >

Niniejsza strona powstała z myślą o wszystkich osobach z niepełnosprawnością. Naszą misją jest ułatwienie osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom, pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym poprzez przybliżenie wszystkich przysługujących im w Polsce świadczeń, ulg i przywilejów oraz wyjaśnienie, w sposób jak najbardziej czytelny, wszelkich procedur związanych z ich uzyskaniem. W Polsce osobom niepełnosprawnym, jak również ich rodzinom i opiekunom, przysługuje cały wachlarz/szereg rozmaitych świadczeń, takich jak m.in: renty, zasiłki, dofinansowania, różnego rodzaju ulgi itd.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 Nr 78, poz. 483, z późn. zm.), zapewnia wszystkim prawo do niedyskryminacji, stanowiąc, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32 ust. 2). Ustawa zasadnicza zobowiązuje władze publiczne do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym (art. 68 ust.3), a także obowiązek pomocy tym osobom w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej (art. 69).

W tym miejscu, zgromadziliśmy i przekazujemy na Państwa ręce wszystkie niezbędne i przydatne informacje.