Wróć
do listy

Dodatek pielęgnacyjny

 

Osobie, która jest uprawniona do renty socjalnej i która została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, przysługuje dodatek pielęgnacyjny, za wyjątkiem przypadku gdy osoba ta przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym (chyba, że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu).

Od 1 marca 2019 dodatek pielęgnacyjny wynosi 222,01 zł miesięcznie.