Wróć
do listy

Ulgi muzealne

 

Bilety ulgowe

Od 1997 r. muzea państwowe mają obowiązek wprowadzania biletów ulgowych dedykowanych osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom.

Komu przysługuje ulga podczas wizyty w muzeum?

Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 10.06.2018, ulga w opłacie za wstęp do muzeum przysługuje, m. in., osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, jak również osobom niepełnosprawnym wraz z ich opiekunami. Dokumentem potwierdzającym uprawnienie do korzystania z biletów ulgowych do muzeów, jest legitymacja emeryta-rencisty lub legitymacja dokumentująca niepełnosprawność (stopień niepełnosprawności).

Dodatkowo muzea, przez jeden dzień w tygodniu, mają obowiązek udostępniać nieodpłatnie swoje wystawy (dotyczy to wyłącznie wystaw stałych). Wysokość ulgi oraz bezpłatny dzień wstępu ustala dyrektor danego muzeum.

Podstawy prawne

  • Ustawa o muzeach z dnia 21 listopada 1996 (Dz. U. z 2012 poz. 987 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia (Dz.U. z 2008 Nr 160, poz. 994).