Wróć
do listy

Zwolnienie z podatku od czynności cywilno-prawnych

 

Zwolnienie z podatku od czynności cywilno-prawnych – informacje ogólne

Na podstawie art. 8 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, od podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnione są osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia, oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu, nabywające na potrzeby własne: sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 223).