Wróć
do listy

Jak chronić się przed koronawirusem?

Żeby zmniejszyć szanse na zakażenie się koronawirusem i zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, należy podjąć następujące środki ostrożności:

 • regularnie i dokładnie myć ręce mydłem i wodą lub czyścić je płynem do dezynfekcji. Dlaczego? Dokładne mycie i dezynfekcja rąk zabija wirusy, które mogą się na nich znajdować;
 • zachowywać co najmniej 2 metry odległości od innych osób. Dlaczego? Kiedy ktoś kaszle lub kicha rozpyla małe płynne kropelki powietrzne z nosa lub ust, które mogą zawierać wirusy. Zbyt mała odległość od osoby zarażonej niesie za sobą ryzyko zakażenia;
 • unikać dotykania oczu, nosa i ust. Dlaczego? Ręce dotykają wielu powierzchni i mogą wychwytywać wirusy. Zakażone dłonie przenoszą wirusa do oczu, nosa lub ust, skąd wirus dostaje się do wnętrza ciała, gdzie się rozwija i może wywołać chorobę;
 • upewnić się, że osoby w najbliższym otoczeniu przestrzegają zasad higieny oddechowej i używają obowiązujących maseczek ochronnych.
  Dlaczego? Mikrokropelki rozprzestrzeniają wirusa. Przestrzegając higieny oddechowej i obowiązujących zasad bezpieczeństwa chronimy ludzi wokół siebie przed wirusami;
 • nie wychodzić z domu, gdy nie jest to niezbędne;
 • w sytuacji złego stanu zdrowia, wystąpienia gorączki, kaszlu i trudności z oddychaniem, należy pilnie zwrócić się po pomoc lekarską. Ważne jest aby postępować zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.
  Dlaczego? Władze krajowe i lokalne dysponują najbardziej aktualnymi informacjami na temat sytuacji w kraju i naszej najbliższej okolicy. Wcześniejsze skontaktowanie się ze służbami medycznymi umożliwi szybką reakcję i skierowanie pacjenta do odpowiedniej placówki służby zdrowia. Pozwoli to również skutecznie chronić tę osobę i zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa i innych niepożądanych infekcji;
 • śledzić oficjalne informacje rządowe o rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce i zrezygnować z podróżowania do miejsc, w których liczba osób zarażonych stale rośnie;
 • w sytuacji złego samopoczucia lub pojawienia się takich objawów, jak ból głowy, wyższa temperatura ciała czy katar, należy pozostać w domu aż do całkowitego wyzdrowienia. Jeśli wyjście z domu jest bezwzględnie pilne (np. po zakupy spożywcze lub lekarstwa), należy pamiętać o obowiązku noszenia maseczki zakrywającej usta i nos, aby uniknąć zarażenia innych osób.
  Dlaczego? Unikanie kontaktów z innymi pomoże ochronić nas samych i inne osoby przed ewentualnym zarażeniem koronawirusem;
 • w przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu i trudności z oddychaniem należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Dlaczego? Działanie z odpowiednim wyprzedzeniem pozwoli służbom medycznym na szybką reakcję i skierowanie pacjenta do odpowiedniej placówki służby zdrowia. Pomoże to również zapobiec ewentualnemu rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 i innych wirusów;
 • zaszczepić się jedną z czterech szczepionek przeciwko COVID-19 dostępnych w Polsce. Na szczepienie można zapisać się za pomocą całodobowej, bezpłatnej infolinii (numer 989), poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl, kontaktując się bezpośrednio z punktem szczepień (lista i mapa punktów szczepień: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/) lub wysyłając SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie.

Kampania jest realizowana dzięki dofinansowaniu ze środków: