Wróć
do listy

Jakie są objawy choroby COVID-19?

Podejrzewasz u siebie koronawirusa?

Jeśli masz takie objawy, jak:

 • duszność,
 • stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),
 • przeziębienie,

Objawami choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa (SARS-CoV-19) mogą być również:

 • gorączka,
 • kaszel,
 • duszności i kłopoty z oddychaniem,
 • bóle mięśni i ogólne zmęczenie.

Jeśli masz powyższe objawy:

 • Natychmiast skontaktuj się ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu i poinformuj go o swoich objawach lub:
 • skontaktuj się z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną i poinformuj personel medyczny o swoich objawach,
 • Jeśli Twój lekarz pierwszego kontaktu stwierdzi, że opisane przez Ciebie objawy mogą świadczyć o zakażeniu koronawirusem, skieruje Cię na bezpłatne badanie,
 • Udaj się do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego. Unikaj przy tym korzystania ze środków komunikacji miejskiej czy taksówek, aby nie narażać innych osób na zarażenie. Jeśli nie możesz dotrzeć do szpitala własnym transportem, lekarz POZ (w ramach teleporady) i stacja sanitarno-epidemiologiczna mają możliwość zamówienia transportu sanitarnego.

Jeśli miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą, natychmiast zadzwoń do stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiadom o swojej sytuacji. Otrzymasz informację, jak masz dalej postępować.

Jeśli masz pytania, wątpliwości, zadzwoń na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590.

Zobacz też:

Kampania jest realizowana dzięki dofinansowaniu ze środków: