Wróć
do listy

KORONAWIRUS – Pytania i odpowiedzi

 

Wybierz interesujący Ciebie temat

1. Czy istnieje lekarstwo, które może zapobiec lub wyleczyć z COVID-19?

Chociaż niektóre medykamenty mogą zwiększyć komfort osoby zarażonej lub złagodzić objawy choroby, nie ma obecnie zatwierdzonego lekarstwa na COVID-19. Nie zaleca się samodzielnego stosowania jakichkolwiek leków, w tym antybiotyków, jako profilaktyki lub leczenia choroby COVID-19.

2. Czy istnieje szczepionka, lek lub skuteczna metoda leczenia choroby COVID-19?

W Polsce dostępne są w tej chwili cztery szczepionki przeciwko COVID-19: szczepionka BioNTech, Pfizer, szczepionka Johnson&Johnson, szczepionka Moderną i szczepionka Oxford, AstraZeneca. Zarejestrowane są dla osób dorosłych i dzieci od 12 roku życia. Na szczepienie można zapisać się za pomocą całodobowej, bezpłatnej infolinii (numer 989), poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl, kontaktując się bezpośrednio z punktem szczepień (lista i mapa punktów szczepień: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapapunktow- szczepien#/) lub wysyłając SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie.

Cały czas prowadzone są badania kliniczne dążące do odkrycia i wprowadzenia na rynek lekarstwa na koronawirusa i chorobę COVID-19

Poza szczepieniem ochronnym nadal należy zachować środki ostrożności takie jak:

– częste mycie rąk,

– zakrywanie ust i nosa za pomocą maseczki zgodnie z aktualnymi zaleceniami,

– utrzymywanie dystansu co najmniej 1,5 metra od innych osób.

3. Czy powinno się nosić maseczkę higieniczną dla ochrony?

Zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych jest obowiązkowe w całym kraju.

Nos i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki. Chusty, przyłbice i szalki nie są dozwolone, ponieważ nie spełniają swojej podstawowej funkcji, czyli nie chronią przed wirusem!

Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:

• na terenie nieruchomości wspólnych (np. na klatce schodowej),

• w autobusie, tramwaju i pociągu,

• w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,

• w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba (chyba, że pracodawca postanowi inaczej),

• w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta,

• w kinie i teatrze,

• u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,

• w kościele i szkole, na uczelni

• w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej (w sądzie, w instytucji kultury, banki, na poczcie itp.)

Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa?

Na świeżym powietrzu, w lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży oraz w czasie podróży prywatnym samochodem, motocyklem, czterokołowcem, motorowerem, w zakładzie pracy w celu spożycia posiłku.

Ważne! Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:

• całościowe zaburzenia rozwoju,

• zaburzenia psychiczne,

• niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,

• trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.

• zaawansowane schorzenia neurologiczne, układu oddechowego lub krążenia, przebiegające z niewydolnością oddechową lub krążenia

4. Jak prawidłowo używać maseczek higienicznych do twarzy?

Jak zakładać, używać, zdejmować i utylizować maskę?

  • Przed dotknięciem maski należy umyć ręce za pomocą mydła i wody lub płynu dezynfekującego.
  • Weź maskę i sprawdź, czy nie ma w niej łez lub dziur.
  • Sprawdź, która strona jest stroną górną (ta, na której znajduje się taśma).
  • Upewnij się, że właściwa strona maski jest skierowana na zewnątrz (strona kolorowa).
  • Umieść maskę na twarzy.
  • Chwyć sztywną krawędź maski, tak aby dopasować ją do kształtu nosa.
  • Pociągnij dolną część maski w dół, tak aby zakrywała usta i brodę.
  • Po użyciu zdejmij maskę, usuń elastyczne tasiemki zza uszu, trzymając jednocześnie maskę z dala od twarzy i odzieży, aby uniknąć dotykania potencjalnie zanieczyszczonych powierzchni maski.
  • Natychmiast po użyciu wyrzuć maskę do zamkniętego pojemnika.
  • Po dotknięciu lub wyrzuceniu maski należy zachować higienę rąk – ręce należy umyć używając mydła i wody lub płynu dezynfekcyjnego.

5. Czy wirus wywołujący chorobę COVID-19 może być przenoszony przez powietrze?

Dotychczasowe badania pokazują, że wirus wywołujący chorobę COVID-19 jest przenoszony głównie przez kontakt z kropelkami oddechowymi, a nie przez powietrze.

6. Czy jest możliwość zarażenia się koronawirusem od osoby, która nie ma żadnych objawów?

Choroba Covid-19 rozprzestrzenia się głównie przez wydalanie mikrokropel oddechowych przez osobę zarażoną, która kaszle. Ryzyko zarażenia się wirusem od osoby, która nie ma żadnych objawów jest bardzo małe. Ponieważ wiele osób zarażonych koronawirusem doświadcza jedynie łagodnych objawów choroby (zwłaszcza we wczesnym jej stadium), istnieje możliwość zarażenia się od osoby, która ma np. tylko łagodny kaszel i nie czuje się chora. 

7. Jakie jest prawdopodobieństwo, że zarażę się koronawirusem?

Ryzyko zarażenia się koronawirusem zależy od naszego miejsca zamieszkania, a szczególnie od tego, czy w najbliższym rejonie występuje epidemia choroby COVID-19.

Należy stosować się do wszelkich wprowadzanych przez władze państwowe i powszechnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i ograniczeń w życiu codziennym. Współpraca w zwalczaniu chorób zmniejszy ryzyko zarażenia się i rozprzestrzenienia się choroby COVID-19.

8. Kto najciężej przechodzi chorobę COVID-19?

Na zarażenie się koronawirusem narażony jest każdy. Wciąż dowiadujemy się, jak COVID-19 wpływa na ludzi. Na podstawie obecnych badań stwierdzono, że osoby starsze i osoby z wcześniejszymi schorzeniami, takimi jak wysokie ciśnienie krwi, choroby serca, choroby płuc, rak czy cukrzyca, zapadają na ciężką chorobę COVID-19 częściej niż osoby odporne i nieposiadające lub nieprzechodzące dotąd innych poważnych chorób.

9. Ile trwa okres inkubacji COVID-19?

Okres inkubacji to czas od momentu zarażenia wirusem do pojawienia się objawów choroby. Większość szacunków i przypadków dotyczących okresu inkubacji COVID-19 wynosi od 1-14 dni, najczęściej około pięciu dni.

10. Jak długo koronawirus może przetrwać samodzielnie na różnego rodzaju powierzchniach?

Nie ma pewności, jak długo wirus powodujący COVID-19 może przetrwać sam, ale wydaje się zachowywać podobnie jak inne koronawirusy. Badania dowodzą, że koronawirusy (w tym wirus COVID-19), mogą utrzymywać się na różnych powierzchniach od kilku godzin do kilku dni, w zależności od takich warunków, jak np. rodzaj powierzchni, temperatura lub wilgotność otoczenia.

Gdy istnieje podejrzenie, że dana powierzchnia jest zainfekowana, należy wyczyść ją płynem dezynfekującym, w celu zabicia wirusa i ochrony siebie i innych. Następnie od razu należy umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować je płynem i unikać dotykania oczu, ust lub nosa.

11. Czy znane jest źródło koronawirusa wywołującego COVID-19?

Do tej pory źródło SARS-CoV-2, koronawirusa (CoV), wywołującego COVID-19, pozostaje nieznane. Wszystkie dostępne informacje wskazują, że wirus SARS-CoV-2 ma naturalne pochodzenie zwierzęce i nie został stworzony w laboratorium. Przypuszcza się, że Wirus SARS-CoV-2 prawdopodobnie, choć nie zostało to potwierdzone dowodami, ma swój ekologiczny rezerwuar w nietoperzach. SARS-CoV-2, należy do grupy wirusów genetycznie spokrewnionych również z wirusem SARS-CoV i szeregiem innych CoV, wyizolowanych z populacji nietoperzy.

12. Czy mogę zarazić się COVID-19 od mojego psa lub kota?

Znane są przypadki zarażenia się koronawirusem zarówno przez zwierzęta dzikie, jak i przez te zwierzęta  domowe, których właściciele przechodzili chorobę COVID-19. Jednak są to przypadki stosunkowo znikome.

Choć jak pokazują to znikome przypadki, istnieje możliwość zakażenia się niektórych zwierząt w wyniku bliskiego kontaktu z zarażonymi ludźmi, to nie ma dowodów na to, że zwierzęta, w tym domowe, mogą być pośrednikami w rozprzestrzenianiu się koronawirusa i choroby COVID-19.

Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE), jako organ międzyrządowy, odpowiedzialny za poprawę zdrowia zwierząt na świecie, opracowuje obecnie, dla służb weterynaryjnych i ekspertów technicznych,  wytyczne dotyczące specjalistycznych kwestii związanych z ochroną zdrowia zwierząt i dalszych badań.

13. Kwarantanna – jak się odbywa i kogo dotyczy?

Ograniczenie dotyczy osób, które:

• przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE,

• przekraczają granicę RP ze strefy Schengen,

• miały kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem, zamieszkujące z osobą zakażoną (izolowaną),

• zostały skierowane na test w kierunku COVID-19 przez lekarza podstawowej lub nocnej opieki zdrowotnej.

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski z państw członkowskich Unii Europejskiej, ze strefy Schengen oraz z Turcji

Podróżni niezależnie od środka transportu (zbiorowy i indywidualny oraz przekraczanie granicy pieszo) podlegają 10-dniowej kwarantannie wjazdowej chyba, że spełnią jeden z poniższych warunków:

• są zaszczepieni pełnym cyklem szczepienia, a od podania ostatniej dawki szczepienia upłynęło 14 dni (liczone od dnia następującego po dniu podania ostatniej dawki). Szczepienie jest poświadczone unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim poświadczającym zaszczepienie szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej,

• przebyli zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (tzw. ozdrowieńcy), nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy PR. Ozdrowieńcy muszą okazać dokument, potwierdzający przebycie choroby ,wystawiony w języku polskim albo w języku angielskim, w tym unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID,

• przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19, poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim. Test musi być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy,

• są dziećmi do 12. roku życia podróżującymi pod opieką dorosłych,

którzy są zaszczepieni przeciwko COVID-19 lub posiadają negatywny wynik testu na COVID-19,

• podlegają innym zwolnieniom wymienionym w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Podróżni, na których została nałożona kwarantanna, będą mogli do 48h po przekroczeniu granicy wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny:

• Rodzaj testu: RT-PCR lub antygenowy wykonany przez laboratorium.

• Testy nie są finansowane ze środków publicznych.

Powyższe zasady dotyczą osób podróżujących z:

• państw członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy,

• 4 państwa spoza UE, które należą do strefy Schengen – Szwajcaria, Islandia, Norwegia i Liechtenstein,

• z Turcji, z którą zostało zawarte specjalne porozumienie.

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski spoza Unii Europejskiej, spoza strefy Schengen oraz spoza Turcji

Podróżni niezależnie od środka transportu (zbiorowy i indywidualny oraz przekraczanie granicy pieszo) podlegają 10-dniowej kwarantannie wjazdowej chyba, że spełnią jeden z poniższych warunków:

• są zaszczepieni pełnym cyklem szczepienia, a od podania ostatniej dawki szczepienia upłynęło 14 dni (liczone od dnia następującego po dniu podania ostatniej dawki), a szczepienie jest poświadczone unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim poświadczającym zaszczepienie szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej,

• są dziećmi do 12. roku życia podróżujących pod opieką dorosłych, którzy są zaszczepieni przeciw COVID-19,

• przebyli zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (tzw. ozdrowieńcy), nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy PR. Ozdrowieńcy muszą okazać dokument, potwierdzający przebycie choroby ,wystawiony w języku polskim albo w języku angielskim, w tym unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID,

• podlegają zwolnieniom wymienionym w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce, będą mogli najwcześniej w 8 dniu – licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy – wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny. Przy obliczaniu 7-dniowego terminu kwarantanny, którego upływ uprawnia do wykonania, w ósmej dobie, testu diagnostycznego – nie uwzględnia się dnia, w którym nastąpiło przekroczenie granicy RP).

Przykład: Jeśli przekroczyłeś granicę Polski 1 lipca to 9 lipca możesz wykonać test zwalniający Cię z kwarantanny.

• Rodzaj testu: RT-PCR lub antygenowy wykonany przez laboratorium.

• Testy nie są finansowane ze środków publicznych.

Ważne! Osoby, które po przylocie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 24 godzin są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny.

Karta lokalizacji

Od 17 lipca osoba przekraczająca granicę państwową RP samolotem – przed dokonaniem odprawy – wypełnia kartę lokalizacji podróżnego w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym, a w przypadku braku takiej możliwości – kartę lokalizacji podróżnego w postaci papierowej przekazaną przez personel pokładowy.

Administratorem danych jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu podróżnego.

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID wydaje Ministerstwo Zdrowia. Zaświadczenie o wykonaniu szczepień jest wystawiane:

1 w postaci elektronicznej,

2 w postaci papierowej;

• przez podmioty przeprowadzające szczepienia ochronne przeciwko COVID-19,

• przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej.

• Szczegółowe informacje na temat Unijnego Certyfikatu COVID.

Sprawdź na stronie Straży Granicznej, kto jest zwolniony z kwarantanny po przekroczeniu granicy RP.

Na czym polega?

Obowiązujące zasady dotyczą:

• kwarantanny (odosobnienie osoby zdrowej, z powodu narażenia na zakażenie);

• izolacji (odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na SARS-CoV-2, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby, potwierdzone wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 jest dodatni).

Izolacja:

Izolacja domowa trwa 10 dni, jeżeli u pacjenta nie wystąpiły objawy COVID-19.

Zakończenie izolacji następuje:

1 po 24 godzinach bez gorączki bez używania leków przeciwgorączkowych oraz z poprawą kliniczną, ale nie wcześniej niż po 10 dniach od dnia wystąpienia objawów – w przypadku pacjenta z objawami klinicznymi:

• w izolacji szpitalnej albo w izolatorium, chyba że lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem przedłuży okres tej izolacji,

• w izolacji w warunkach domowych, chyba że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który udzielił teleporady lub porady w warunkach domowych nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej izolacji, przedłuży okres jej trwania;

2 po 10 dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 – w przypadku pacjenta bez objawów klinicznych, chyba że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który udzielił teleporady lub porady w warunkach domowych nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej izolacji, przedłuży okres jej trwania.

Kwarantanna:

Kwarantanna trwa 10 dni, jeśli w jej trakcie nie wystąpiły objawy COVID-19. Odstąpiono od testowania osób bezobjawowych w kwarantannie.

Jeśli dana osoba nie miała bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem nie zostanie skierowana na kwarantannę. Zgodnie z obowiązującym prawem osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie nie podlegają już kwarantannie.

Osoba współzamieszkująca z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 (pozytywny wynik testu) ma obowiązek poddania się kwarantannie od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu do 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej.

Obowiązku poddania się kwarantannie nie stosuje się do osoby wykonującej zawód medyczny. Obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny nie stosuje się również do osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 oraz osób, które były poddane izolacji w warunkach domowych, izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, o której mowa w ust. 6, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Przez ten czas:

• nie można opuszczać domu,

• spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,

• w przypadku występowania niepokojących objawów choroby należy skontaktować się z przychodnią i umówić teleporadę u lekarza pierwszego kontaktu.

Ważne! Policja, w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdza, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

Uwaga! Kwarantanna jest zawieszona na czas wykonania testu, na który skierował nas lekarz podstawowej lub nocnej opieki zdrowotnej (droga do miejsca pobrania wymazu i powrót do domu). Od 28 listopada zawieszenie kwarantanny lub izolacji ma miejsce, także kiedy konieczna jest wizyta u lekarza. W tych sytuacjach nie ma obowiązku zgłaszania się do sanepidu.

14. Odpowiedzi na inne ważne pytania

Listy najczęstszych aktualnych pytań i odpowiedzi, związanych z epidemią koronawirusa i zaleceniami:

Kampania jest realizowana dzięki dofinansowaniu ze środków: