Wróć
do listy

Test na obecność koronawirusa

Wykonanie testu na obecność koronawirusa to złożony proces. Potrzebny jest wymaz z nosa lub nosogardzieli oraz aspiraty z dolnych dróg oddechowych od pacjenta, u którego wystąpiło podejrzenie zarażenia. Badanie trwa nawet do kilku godzin. Skuteczność badania wynosi 95%

Sprawdź czy masz objawy COVID-19

Gdzie można zrobić test na koronawirusa?

Ministerstwo Zdrowia opublikowało wykaz laboratoriów wykonujących obecnie w Polsce badania na obecność koronawirusa. Zaktualizowana lista liczy 320 laboratoriów.

Kliknij aby pobrać Lista Laboratoriów COVID-19

Ile kosztuje test na koronawirusa?

Narodowy Fundusz Zdrowia obniżył stawkę, którą płaci za każdy wykonany test na koronawirusa w laboratoriach. Początkowo wynosiła ona 450 zł. Dziś wynosi 280 zł w przypadku, kiedy laboratorium samo kupiło odczynniki, a 140 zł, jeśli odczynniki zakupiła jedna z państwowych instytucji.

Aktualnie nie testuje się już osób bezobjawowych w czasie trwania kwarantanny

W całym kraju działają 478 mobilne punkty pobrań (pełna lista dostępna na: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran)

Kto może skorzystać z badania w mobilnym punkcie?

Osoby posiadające zlecenie:

– na badanie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)

– na badanie wystawione przez lekarza lub felczera, którzy udzielają świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

– na badanie wystawione przez lekarza pracującego w hospicjum lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym

– na badanie wystawione przez inspekcję sanitarną

wystawione przed przyjęciem do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego

– przed przyjęciem do domu pomocy społecznej

– przed przyjęciem do hospicjum

– przed przyjęciem do stacji dializ.

Pamiętaj, że badanie należy wykonać jak najszybciej od uzyskania zlecenia. Od dnia zlecenia testu przez lekarza POZ podlegasz 10 dniowej kwarantannie (masz jednak prawo opuścić miejsce jej odbywania na czas pobrania wymazu oraz dojazdu do punktu mobilnego i z powrotem do domu, a także jeżeli musisz udać się do lekarza). Jeżeli wynik testu zleconego przez lekarza POZ będzie negatywny i laboratorium wpisze go do systemu EWP, zostaniesz automatycznie zwolniony z kwarantanny.

Jeśli źle się czujesz, wejdź na stronę i wypełnij formularz online. System określi, czy kwalifikujesz się do testu. Jeśli tak – otrzymasz zlecenie na test z konkretną datą. To nowe, duże udogodnienie dla pacjentów.

Aktualna lista wszystkich działających punktów pobrań jest dostępna na stronie pacjent.gov.pl. Także dzwoniąc na całodobową i bezpłatną infolinię NFZ800 190 590 – osoby na kwarantannie otrzymają adresy punktów wymazowych i godziny w których mogą się do nich zgłosić.

Mam zlecenie na badanie finansowane przez NFZ, jakich dokumentów potrzebuję?

Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty. Jeżeli nie posiadasz dowodu osobistego (nie masz nr PESEL), w zleceniu zostanie wpisany np. seria i nr Twojego paszportu – podaj go następnie w punkcie mobilnym. Nie musisz znać numeru zlecenia ani posiadać jego wydruku.

Czy mogę się umówić na test na konkretną godzinę?

Pacjenci przyjmowani są według kolejności przybycia. Nie ma możliwości umówienia się na konkretną godzinę. Jeżeli jednak podasz swój nr telefonu komórkowego na etapie wystawiania zlecenia, możesz otrzymać sms z sugerowanym terminem (dzień i godzina) oraz adresem mobilnego punktu w Twojej okolicy, w którym będziesz mógł wykonać badanie. System dokona dla Ciebie wstępnej rezerwacji tego terminu. Wystarczy, że w punkcie mobilnym pokażesz otrzymany sms. Pamiętaj jednak, że ww. termin ma charakter orientacyjny.

Do punktu mobilnego udaj się najlepiej własnym środkiem transportu lub pieszo. Nie ma rejonizacji, więc możesz się udać do tego punktu, który sam wybierzesz.

W drodze na badanie i z powrotem należy też zachować zasady dystansowania społecznego.

Jak się przygotować do badania?

Na badanie zabierz ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (ten, którego serię i numer podawałeś osobie wystawiającej skierowanie na badanie).

Minimum 2 godziny przed badaniem:

  • nie spożywaj posiłków
  • nie pij
  • nie żuj gumy
  • nie płucz jamy ustnej i nosa
  • nie myj zębów
  • nie przyjmuj leków
  • nie pal papierosów.

Jak otrzymam wynik?

Twój wynik jest widoczny na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta. Wynik widzi również twój lekarz POZ. O wyniku badania powinien poinformować Cię przychodnia POZ, w której świadczeń udziela Twój lekarz POZ.

Uwaga, od 1 grudnia w systemie znajdą się także wyniki testu na koronawirusa wykonane prywatnie, nawet jeśli wynik jest negatywny lub nierozstrzygający.

Jeśli podałeś/aś w ustawieniach konta swój telefon, to SMS powiadomi Cię o tym, że na Internetowym Koncie Pacjenta masz już informację o wyniku Twojego testu.

Na swoim Internetowym Koncie Pacjenta oprócz wyniku testu znajdziesz informację o ewentualnym podleganiu kwarantannie lub izolacji domowej wraz z przewidywaną datą jej trwania.

Czy mogę wynik odebrać osobiście w punkcie pobrań?

Nie ma możliwości osobistego odbioru wyników. Są one udostępnione na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta. Informację otrzymasz również od swojej placówki POZ.

Mam wynik pozytywny. Co teraz?

Od momentu uzyskania pozytywnego wyniku testu powinieneś poddać się izolacji w domu, która w przypadku pacjenta bez objawów trwa 10 dni. Okres trwania izolacji możesz też sprawdzić na swoim Internetowym Koncie Pacjenta.

Po 7 dniu izolacji, ale nie później niż w jej 10 dniu, skontaktuje się z Tobą Twój lekarz rodzinny, aby sprawdzić Twój stan zdrowia i w przypadku utrzymujących się objawów wydłużyć okres izolacji. Czekaj również na kontakt z inspekcji sanitarnej, która przeprowadzi z Tobą wywiad epidemiologiczny w celu ustalenia osób, które mogły ulec zakażeniu w wyniku kontaktu z Tobą.

Jeżeli jednak poczujesz się gorzej, udaj się na oddział zakaźny szpitala lub wezwij karetkę, dzwoniąc na nr 112.

Jeżeli jesteś poddany izolacji domowej, nie musisz uzyskiwać eZLA. ZUS posiada dostęp do danych w systemie EWP i udostępni je Twojemu pracodawcy, na tej podstawie zostanie Ci wypłacone należne świadczenie.

Wynik testu jest nierozstrzygający/niediagnostyczny

Kiedy mogę zrobić ponowny test?

Wykonaj test w ciągu 24–48 h, przy czym wcześniej poproś lekarza POZ o nowe skierowanie na badanie.

Co oznacza wynik testu?

Wyniki testu na obecność koronawirusa, zostaną opublikowane na Internetowym Koncie Pacjenta. Po zalogowaniu się na konto, wyświetli się jeden z czterech komunikatów:

• negatywny – wynik ujemny testu (nie wykryto SARS-CoV-2). To oznacza, że nie stwierdzono obecności koronawirusa. Nadal obowiązują dotychczasowe środki ostrożności i higieny.

W przypadku negatywnego wyniku, po upływie 24 godzin od otrzymania wyniku, można zakończyć kwarantannę.

• niediagnostyczny – oznacza, że próbka jest niezdatna do badania, należy pobrać od pacjenta kolejną próbkę wymazu i jak najszybciej przekazać ją do zbadania.

• nierozstrzygający – oznacza, że wynik jest na granicy analitycznej czułości testu i wymaga zbadania kolejnej próbki pobranej od pacjenta po upływie 24 – 48 godzin.

Jeśli wynik jest niediagnostyczny lub nierozstrzygający, pacjent zostanie zaproszony na kolejny pobór próbki w punkcie mobilnym.

• pozytywny – wynik dodatni testu (wykryto SARS-CoV-2) oznacza potwierdzenie obecności koronawirusa. Pacjent i osoby, z którymi miał bliski kontakt, powinny zastosować się do zasad kwarantanny.

Testy na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2

Przeciwciała anty-SARS-CoV-2 są wytwarzane przez układ immunologiczny człowieka zakażonego wirusem SARS-CoV-2. W celu określenia stanu zdrowia pacjenta należy je zbadać, wykonując odpowiednie testy serologiczne. Istnieje kilka typów takich badań.

Testy na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 można podzielić na kilka typów w zależności od metody wykonywania badania, sposobu prezentacji wyników czy badanie określonych klas przeciwciał. W zależności od producenta testu, zdolność do wskazania osób niezarażonych wynosi 98,5% – 100%. Zdolność testu do wykrywania osób zarażonych po dziesiątym dniu od początku występowania objawów wynosi 70% – 100%.

Testy te nie potwierdzają ani nie wykluczają obecności w organizmie aktywnego wirusa SARS-CoV-2.

Przykłady testów serologicznych

• Test kasetkowy/płytkowy – tzw. “szybki test”, polegający na pobraniu kropli krwi pacjenta z palca lub z żyły. Wynik testu pojawia się od razu po nałożeniu kropli krwi na specjalną płytkę. Badanie to można wykonać samodzielnie. Czułość tego rodzaju testu jest niższa niż w przypadku testów wykonywanych na analizatorach automatycznych w laboratoriach.

• Test przeciwciał z podziałem na klasy – badanie wykrywa we krwi obecność przeciwciał IgG oraz IgM lub IgA oraz pokazuje, w jakim stężeniu występują (badanie z krwi żylnej). Klasa IgG informuje o przebyciu zakażenia w przeszłości., natomiast klasa IgM lub IgA wskazuje na aktualne zakażenie wirusem. Badanie jest dokładniejsze od testu płytkowego a wynik dostępny w terminie 2-3 dni. Badanie młodych przeciwciał (IgM lub IgA) najlepiej jest wykonać co najmniej 7-10 dni od kontaktu z potencjalnie zakażoną osobą, natomiast przeciwciała IgG po upływie 14 dni.

Kiedy powinno się wykonać testy na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2?

• w przypadku podejrzenia kontaktu z osobą zakażoną;

• w celu wykrycia osób, które przechodzą infekcję bezobjawowo;

• przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu lub zakończeniu kwarantanny;

• w celu odróżnienia od innych chorób grypopodobnych;

• w badaniach epidemiologicznych dla ustalenia szerzenia się zakażenia

Kliknij aby pobrać Lista mobilnych punktów pobrań

Przydatne informacje

Internetowe Konto Pacjenta

Ministerstwo Zdrowia

Kampania jest realizowana dzięki dofinansowaniu ze środków: