Wróć
do listy

Test na obecność koronawirusa

Wykonanie testu na obecność koronawirusa to złożony proces. Potrzebny jest wymaz z nosa lub nosogardzieli oraz aspiraty z dolnych dróg oddechowych od pacjenta, u którego wystąpiło podejrzenie zarażenia. Badanie trwa nawet do kilku godzin. Skuteczność badania wynosi 95%

Sprawdź czy masz objawy COVID-19

Gdzie można zrobić test na koronawirusa?

Ministerstwo Zdrowia opublikowało wykaz laboratoriów wykonujących obecnie w Polsce badania na obecność koronawirusa. Zaktualizowana lista liczy 161 laboratoriów

Kliknij aby pobrać Lista Laboratoriów COVID-19

Ile kosztuje test na koronawirusa?

Narodowy Fundusz Zdrowia obniżył stawkę, którą płaci za każdy wykonany test na koronawirusa w laboratoriach. Początkowo wynosiła ona 450 zł. Dziś wynosi 280 zł w przypadku, kiedy laboratorium samo kupiło odczynniki, a 140 zł, jeśli odczynniki zakupiła jedna z państwowych instytucji.

W 12 dniu kwarantanny można zrobić bezpłatny test na obecność koronawirusa

Osoby przebywające na kwarantannie mają możliwość zrobienia nieodpłatnie testu na obecność koronawirusa. Test należy zrobić w 12 dniu kwarantanny, w tzw. mobilnym punkcie pobrań.

Aktualna lista wszystkich działających punktów pobrań jest dostępna na stronie pacjent.gov.pl. Także dzwoniąc na całodobową i bezpłatną infolinię NFZ800 190 590 – osoby na kwarantannie otrzymają adresy punktów wymazowych i godziny w których mogą się do nich zgłosić.

Kliknij aby pobrać Lista mobilnych punktów pobrań

Bezpłatne badanie można wykonać w 12 dniu kwarantanny pod warunkiem posiadania własnego samochodu którym pacjent dotrze na miejsce pobrań, bez kontaktu z innymi osobami.

W 8. dniu kwarantanny aplikacja TakeTask wysyła SMS-a lub powiadomienie informujące o możliwości opuszczenia miejsca kwarantanny w celu wykonania testu. Policja, która kontroluje obecność w domu podczas kwarantanny, zostanie powiadomiona o tym fakcie.

Osoby, które w dniu wejścia w życie nowych zasad, czyli 17. czerwca, są w 9., 10. lub 11. dniu kwarantanny, również otrzymają SMS-a informującego o możliwości wykonania bezpłatnego testu na obecność koronawirusa. Takie osoby wykonają go w punkcie „drive thru” w 12. dobie kwarantanny.

Na miejsce pobrań można się udać wyłącznie własnym samochodem.

Po drodze do mobilnego punktu pobrań zabronione jest wysiadanie z pojazdu oraz kontakt z osobami trzecimi.

Jeżeli kwarantannę odbywają dwie osoby mieszkające razem i robią test tego samego dnia, mogą udać się do mobilnego punktu pobrań jednym samochodem.

Jeżeli jednak nie ma możliwości bezpiecznego dotarcia na do punktu pobrań, należy skontaktować się z sanepidem, który w uzasadnionych przypadkach ma możliwość umówienia wizyty w celu pobrania wymazu w miejscu odbywania kwarantanny.

Jak zrobić badanie?

W celu wykonania badania w mobilnym punkcie pobrań, należy:

 • zabrać dokument ze zdjęciem i numerem PESEL;
 • udać się własnym samochodem, bezpośrednio do najbliższego mobilnego punktu pobrań, bez załatwiania innych spraw po drodze;
 • przestrzegać zasad higieny i społecznego dystansu;
 • założyć maseczkę i zachowywać odległość 2 m od innych osób;
 • po dojechaniu na miejsce mobilnego punktu pobrań, nie należy opuszczać samochodu – wymaz z nosogardzieli zostanie pobrany przez otwarte okno samochodu;
 • po wykonaniu badania wynik pojawi się na Internetowym Koncie Pacjenta – bezpłatnej aplikacji Ministerstwa Zdrowia. Pacjenci zostaną poinformowani o wyniku również przez laboratorium.

Test jest bezpłatny, jednak można go wykonać wyłącznie 12 dnia kwarantanny. Nie ma możliwości wykonania testu w innym niż 10. dniu odbywania kwarantanny.

Jak zalogować się na Internetowym Koncie Pacjenta? (Link do instrukcji online)

Co oznacza wynik testu?

Wyniki testu na obecność koronawirusa, zostaną opublikowane na Internetowym Koncie Pacjenta. Po zalogowaniu się na konto, wyświetli się jeden z czterech komunikatów:

 • negatywny – wynik ujemny testu (nie wykryto SARS-CoV-2). To oznacza, że nie stwierdzono obecności koronawirusa. Nadal obowiązują dotychczasowe środki ostrożności i higieny.

W przypadku negatywnego wyniku, po upływie 24 godzin od otrzymania wyniku, można zakończyć kwarantannę.

 • niediagnostyczny – oznacza, że próbka jest niezdatna do badania, należy pobrać od pacjenta kolejną próbkę wymazu i jak najszybciej przekazać ją do zbadania.
 • nierozstrzygający – oznacza, że wynik jest na granicy analitycznej czułości testu i  wymaga zbadania kolejnej próbki pobranej od pacjenta po upływie 24 – 48 godzin.

Jeśli wynik jest niediagnostyczny lub nierozstrzygający, pacjent zostanie zaproszony na kolejny pobór próbki w punkcie mobilnym.

 • pozytywny – wynik dodatni testu (wykryto SARS-CoV-2) oznacza potwierdzenie obecności koronawirusa. Pacjent i osoby, z którymi miał bliski kontakt, powinny zastosować się do zasad kwarantanny.

W przypadku dodatniego wyniku, należy skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i postępować zgodnie z otrzymanymi zaleceniami lub zgłosić się do lekarza w szpitalu jednoimiennym lub na oddziale zakaźnym.

Testy na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2

Przeciwciała anty-SARS-CoV-2 są wytwarzane przez układ immunologiczny człowieka zakażonego wirusem SARS-CoV-2. W celu określenia stanu zdrowia pacjenta należy je zbadać, wykonując odpowiednie testy serologiczne. Istnieje kilka typów takich badań.

Testy na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 można podzielić na kilka typów w zależności od metody wykonywania badania, sposobu prezentacji wyników czy badanie określonych klas przeciwciał. W zależności od producenta testu, zdolność do wskazania osób niezarażonych wynosi 98,5% – 100%. Zdolność testu do wykrywania osób zarażonych po dziesiątym dniu od początku występowania objawów wynosi 70% – 100%.

Testy te nie potwierdzają ani nie wykluczają obecności w organizmie aktywnego wirusa SARS-CoV-2.

Przykłady testów serologicznych

 • Test kasetkowy/płytkowy – tzw. “szybki test”, polegający na pobraniu kropli krwi pacjenta z palca lub z żyły. Wynik testu pojawia się od razu po nałożeniu kropli krwi na specjalną płytkę. Badanie to można wykonać samodzielnie. Czułość tego rodzaju testu jest niższa niż w przypadku testów wykonywanych na analizatorach automatycznych w laboratoriach.
 • Test przeciwciał z podziałem na klasy – badanie wykrywa we krwi obecność przeciwciał IgG oraz IgM lub IgA oraz pokazuje, w jakim stężeniu występują (badanie z krwi żylnej). Klasa IgG informuje o przebyciu zakażenia w przeszłości., natomiast klasa IgM lub IgA wskazuje na aktualne zakażenie wirusem. Badanie jest dokładniejsze od testu płytkowego a wynik dostępny w terminie 2-3 dni. Badanie młodych przeciwciał (IgM lub IgA) najlepiej jest wykonać co najmniej 7-10 dni od kontaktu z potencjalnie zakażoną osobą, natomiast przeciwciała IgG po  upływie 14 dni.

Kiedy powinno się wykonać testy na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2?

 • w przypadku podejrzenia kontaktu z osobą zakażoną;
 • w celu wykrycia osób, które przechodzą infekcję bezobjawowo;
 • przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu lub zakończeniu kwarantanny;
 • w celu odróżnienia od innych chorób grypopodobnych;
 • w badaniach epidemiologicznych dla ustalenia szerzenia się zakażenia

Przydatne informacje

Internetowe Konto Pacjenta

Ministerstwo Zdrowia

Partnerem strategicznym jest:

Partnerzy: