Wróć
do listy

Zalecenia i ograniczenia w życiu codziennym

Wszystkie szczegóły dotyczące obowiązujących zasad bezpieczeństwa dostępne są na stronie: Aktualne zasady i ograniczenia – informacje są na bieżąco aktualizowane

Zasady bezpieczeństwa do 26 kwietnia 2021 r.

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

· rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

· osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,

· osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, osoby niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

· osoby, które zakrywają usta i nos za pomocą maseczki.

ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH TYLKO ZA POMOCĄ MASECZKI CHIRURGICZNEJ LUB BAWEŁNIANEJ.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe w całym kraju.

Nos i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki. Chusty, przyłbice i szalki nie są dozwolone, ponieważ nie spełniają swojej podstawowej funkcji, czyli nie chronią przed wirusem!

Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:

· na ulicy, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,

· na terenie nieruchomości wspólnych (np. na klatce schodowej),

· w autobusie, tramwaju i pociągu,

· w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,

· w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba (chyba, że pracodawca postanowi inaczej),

· w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta,

· w kinie i teatrze,

· u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,

· w kościele i szkole, na uczelni

· w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej (w sądzie, w instytucji kultury, banki, na poczcie itp.)

Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa?

W lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży oraz w czasie podróży prywatnym

samochodem, motocyklem, czterokołowcem, motorowerem, w zakładzie pracy w celu spożycia posiłku.

Ważne! Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:

· całościowe zaburzenia rozwoju,

· zaburzenia psychiczne,

· niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,

· trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.

ŻYCIE SPOŁECZNE

WYDARZENIA KULTURALNE – OGRANICZENIA

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Muzea i galerie sztuki:

· zakaz udostępniania zbiorów w zamkniętych pomieszczeniach oraz organizowania wydarzeń z udziałem publiczności

· możliwość udostępniania przestrzeni i zbiorów znajdujących się na wolnym powietrzu oraz organizowania wydarzeń online

Teatry, opery, filharmonie

· zawieszenie wszystkich wydarzeń z udziałem publiczności

· możliwość organizowania wydarzeń online

· możliwość prowadzenia działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak: próby i ćwiczenia, nagrania fonograficzne i audiowizualne

Kina

zakaz działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo z udziałem publiczności w kinach i na otwartej przestrzeni

Domy i ośrodki kultury

· zakaz działalności związanej z udziałem publiczności, w tym prowadzenia działalności edukacyjnej, projekcji filmów oraz organizowania koncertów i wernisaży

· możliwość prowadzenia działań edukacyjnych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość

· możliwość organizowania wydarzeń online

· możliwość prowadzenia działań takich jak próby i ćwiczenia (niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych) przez zorganizowane grupy artystyczne

Biblioteki

możliwość udostępniania zbiorów, pod warunkiem przebywania w bibliotece nie więcej niż 1 osoby na 15 m² powierzchni, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki należy zamieścić informację o limicie osób

Obowiązuje do: 26 kwietnia 2021 r.

KOMUNIKACJA PUBLICZNA

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

· Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób.

· W całym kraju środkami transportu publicznego można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:

· 50% liczby miejsc siedzących, albo

· 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Obowiązuje do: 26 kwietnia 2021 r.

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

· W kościołach obowiązuje limit osób – max. 1 osoba na 20 m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.

· Ważne! W świątyniach i obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.

Obowiązuje do: 26 kwietnia 2021 r.

ZGROMADZENIA I SPOTKANIA

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5 osób. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania 1,5 m odległości od innych osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

W imprezach i spotkaniach organizowanych w domu może uczestniczyć maksymalnie 5 osób- do tego limitu nie wliczamy osoby zapraszającej na imprezę oraz osób, które wspólnie mieszkają lub gospodarują z tą osobą.

Uwaga! Zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób nie obowiązuje na konkursach szkolnych oraz podczas próbnych egzaminów dla ośmioklasistów i w czasie matur.

Szczegółowe informacje dot. zasad organizacji zgromadzeń i spotkań dostępne są w rozporządzeniu.

Obowiązuje do: 26 kwietnia 2021 r.

WESELA, KOMUNIE, KONSOLACJE I INNE UROCZYSTOŚCI ORAZ PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Obowiązuje zakaz organizacji tego typu wydarzeń.

Obowiązuje do: 26 kwietnia 2021 r.

KLUBY NOCNE, DYSKOTEKI I INNE MIEJSCA UDOSTĘPNIONE DO TAŃCZENIA

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Obowiązuje zakaz działalności takich miejsc. Wyjątkiem są: sportowe kluby taneczne.

Obowiązuje do: 26 kwietnia 2021 r.

TARGI, WYSTAWY, KONGRESY, KONFERENCJE

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Targi, wystawy, kongresy i konferencje mogą odbywać się wyłącznie on-line.

Obowiązuje do: 26 kwietnia 2021 r.

OPIEKA I EDUKACJA

EDUKACJA

Uczniowie klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego uczą się zdalnie.

Uwaga!

W 11 województwach, w których są luzowane obostrzenia, dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych, od 26 kwietnia będą uczyć się w systemie hybrydowym.

ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA

Od 19 kwietnia zostają otwarte dla wszystkich dzieci.

GOSPODARKA

CENTRA HANDLOWE I SKLEPY WIELKOPOWIERZCHNIOWE

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2 000 m2 są zamknięte.

Centra i galerie handlowe pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni.

Oprócz tego w placówkach handlowych na targu lub poczcie obowiązują nowe limity osób:

1 osoba na 15 m2 – w sklepach do 100 m2,

1 osoba na 20 m2 – w sklepach powyżej 100 m2.

Klienci są obowiązani nosić rękawiczki jednorazowe lub stosować środki do dezynfekcji rąk.

Obowiązuje do: 26 kwietnia 2021 r.

GASTRONOMIA

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji. Możliwa jest jedynie realizacja usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos oraz w dowozie.

Obowiązuje do: 3 maja 2021 r.

RESTAURACJE HOTELOWE

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Restauracje hotelowe pozostają zamknięte, posiłki mogą być serwowane tylko do pokoi.

Obowiązuje do: 3 maja 2021 r.

SALONY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE

Od 26 kwietnia otwarcie salonów fryzjerskich i kosmetycznych w następujących województwach:

· podlaskie,

· podkarpackie,

· warmińsko-mazurskie,

· lubelskie,

· pomorskie,

· lubuskie,

· świętokrzyskie,

· mazowieckie,

· kujawsko-pomorskie,

· zachodniopomorskie,

· małopolskie

W pozostałych województwach salony fryzjerskie i kosmetyczne pozostają zamknięte.

HOTELE

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Hotele są zamknięte. Wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych (dokładny katalog wyjątków wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej znajdzie się w rozporządzeniu).

Obowiązuje do: 3 maja 2021 r.

SPORT I REKREACJA

SIŁOWNIE, KLUBY I CENTRA FITNESS, BASENY ORAZ AQUAPARKI, STOKI NARCIARSKIE

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Zamknięte są:

• baseny, kluby fitness i siłownie (z wyłączeniem tych, przeznaczonych dla pacjentów lub członków kadry narodowej polskich związków sportowych) • sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna • stoki narciarskie; • obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności).

Możliwa jest organizacja współzawodnictwa, zajęć i wydarzeń sportowych jedynie:

· dla sportu zawodowego, zawodników pobierających stypendium sportowe, zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, uprawiających sport w ramach ligi zawodowej

· bez udziału publiczności

· z zachowaniem odpowiednich zasad sanitarnych, takich jak: dezynfekcja szatni, węzłów sanitarnych, urządzeń i sprzętu sportowego, dostępność środków do dezynfekcji rąk, zapewnienie 15-minutowych odstępów między wchodzącymi i wychodzącymi

Obowiązuje do: 26 kwietnia 2021 r.

SPORTOWE KLUBY TANECZNE

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Obowiązuje zakaz prowadzenia działalności polegającej na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. Z zakazu wyłączone są sportowe kluby taneczne.

Obowiązuje do: 26 kwietnia 2021 r.

TRENINGI NA OTWARTEJ PRZESTRZENI I WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa.

Z tego obowiązku nie są zwolnione osoby, które uprawiają sport rekreacyjnie, chyba, że np. biegają na terenie lasów, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego i plaży.

Obowiązuje do: 26 kwietnia 2021 r.

WSPÓŁZAWODNICTWO I WYDARZENIA SPORTOWE

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Możliwe uczestnictwo dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Możliwe jest również uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu – przy zachowaniu limitu do 25 osób (zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych).

Działalność pozostałych obiektów sportowych (hale, kryte boiska itd.) nadal jest ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego (tak jak dotychczas). Wszelkie wydarzenia mogą się odbywać bez udziału publiczności.

Zamknięte pozostają m.in. siłownie, kluby fitness, baseny, sauny i solaria. Wyjątki od zasad określa rozporządzenie.

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU KWARANTANNY DLA UCZESTNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODÓW SPORTOWYCH

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Zwolnienie z obowiązku kwarantanny dla osób spoza UE dotyczy:

· zawodników,

· członków sztabu szkoleniowego,

· lekarzy, fizjoterapeutów,

· sędziów,

· akredytowanych dziennikarzy.

Zwolnienie dotyczy osób, które biorą udział w zawodach organizowanych przez:

· międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski,

· międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do federacji sportowej

· polski związek sportowy.

· Z kwarantanny zostają zwolnieni zawodnicy kadry narodowej polskich związków sportowych, członkowie sztabu szkoleniowego, lekarze, fizjoterapeuci i sędziowie sportowi, powracających do Rzeczypospolitej Polskiej z zawodów organizowanych przez międzynarodową federację. Od 12 lutego te osoby będą także zwolnione z kwarantanny po powrocie ze zgrupowań zagranicznych.

OŚRODKI PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH OTWARTE DLA SPORTOWCÓW

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Zawodnicy mogą przygotowywać się do najważniejszych imprez rangi międzynarodowej w Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich. (Spała, Wałcz, Zakopane, Cetniewo, Szczyrk i Giżycko).

SANATORIA, UZDROWISKA, REHABILITACJA

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Sanatoria i działalność uzdrowiskowa jest zawieszona, z możliwością dokończenia już rozpoczętych turnusów. Wyjątkiem są przypadki, w których zaprzestanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta.

Obowiązuje do: odwołania

Uwaga! Wznowiono działalność uzdrowiskową. Od 15 marca 2021 r. warunkiem rozpoczęcia stacjonarnej rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym czy turnusu leczniczo-profilaktycznego będzie negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Materiał musi być pobrany w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Za testy nie trzeba będzie płacić.

Partnerem strategicznym jest:

Partnerzy: