Wróć
do listy

Zalecenia i ograniczenia w życiu codziennym

Wszystkie szczegóły dotyczące obowiązujących zasad bezpieczeństwa dostępne są na stronie: Aktualne zasady i ograniczenia – informacje są na bieżąco aktualizowane

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

· rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

· osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,

· osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, osoby niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH TYLKO ZA POMOCĄ MASECZKI CHIRURGICZNEJ LUB BAWEŁNIANEJ.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe w całym kraju.

Nos i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki. Chusty, przyłbice i szalki nie są dozwolone, ponieważ nie spełniają swojej podstawowej funkcji, czyli nie chronią przed wirusem!

Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:

· na terenie nieruchomości wspólnych (np. na klatce schodowej),

· w autobusie, tramwaju i pociągu,

· w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,

· w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba (chyba, że pracodawca postanowi inaczej),

· w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta,

· w kinie i teatrze,

· u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,

· w kościele i szkole, na uczelni

· w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej (w sądzie, w instytucji kultury, banki, na poczcie itp.)

Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa?

Na świeżym powietrzu, w lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży oraz w czasie podróży prywatnym samochodem, motocyklem, czterokołowcem,
motorowerem, w zakładzie pracy w celu spożycia posiłku.

Ważne! Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:

  • całościowe zaburzenia rozwoju,
  • zaburzenia psychiczne,
  • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
  • trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.
  • zaawansowane schorzenia neurologiczne, układu oddechowego lub
    krążenia, przebiegające z niewydolnością oddechową lub krążenia.

ŻYCIE SPOŁECZNE

WYDARZENIA KULTURALNE – OGRANICZENIA

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Muzea i galerie sztuki:

Funkcjonują w ścisłym reżimie sanitarnym. Obowiązuje limit osób – 1 os.
na 10 m2.

Teatry, opery, filharmonie

Na świeżym powietrzu:
Funkcjonują w ścisłym reżimie sanitarnym – maks. 75 proc. obłożenia.
Zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami. W wydarzeniu może wziąć udział nie więcej niż 250 osób.
Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.
W pomieszczeniach:
– Funkcjonują w ścisłym reżimie sanitarnym – maks. 75 proc. obłożenia.
– Zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami.
– Zapewnienie, aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 jego powierzchni. Konieczne jest zakrywanie ust i nosa

Kina

Funkcjonują w ścisłym reżimie sanitarnym – maks. 75 proc. obłożenia. Konieczne jest zakrywanie ust i nosa.

Domy i ośrodki kultury

Prowadzenie działalności przez domy i ośrodki kultury oraz świetlice jest dopuszczalne na otwartym powietrzu oraz w pomieszczeniach, pod warunkiem udziału nie więcej niż 75 proc. uczestników. Zapewnienie, aby uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa.

Koncerty i widowiska cyrkowe:
Wznowiono działalność koncertową w pomieszczeniach zamkniętych pod następującymi warunkami:
• udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej 75 proc. liczby
miejsc,
• zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami w
przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni oraz
zapewnienia aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie
więcej niż 1 osoba na 10 metrów kwadratowych,
• zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz
zakrywania ust i nosa.
Koncerty i widowiska cyrkowe mogą być organizowane w plenerze pod następującymi warunkami:
• udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej 75 proc. liczby miejsc,
• zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni oraz udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób. Do limitu 250 osób nie będą wliczane osoby zaszczepione przeciw Covid-19,
• zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz
zakrywania ust i nosa.

Rozrywka – parki rozrywki na świeżym powietrzu:
Parki rozrywki na świeżym powietrzu wznowiły działalność przy maks. 75 proc. obłożeniu.

Biblioteki

Możliwość udostępniania zbiorów, pod warunkiem przebywania w
bibliotece nie więcej niż 1 osoby na 10 m² powierzchni, z wyłączeniem
bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki należy zamieścić informację
o limicie osób.
Prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności
polegającej na organizacji spotkań i wydarzeń jest dopuszczalne
w pomieszczeniach, pod warunkiem zapewnienia:
• udziału nie więcej niż 15 osób, przy zachowaniu odległości 1,5 m
pomiędzy uczestnikami;
• aby uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

Obowiązuje do 31 sierpnia.

KOMUNIKACJA PUBLICZNA

Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba
osób.W całym kraju środkami transportu publicznego można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż 100 proc. obłożenia.

Obowiązuje do 31 sierpnia.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Obowiązuje limit osób w miejscach kultu religijnego – maks. 75 proc.
obłożenia. Rekomendujemy też odprawianie ceremonii na świeżym
powietrzu.
Obowiązuje do 31 sierpnia
Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

ZGROMADZENIA I SPOTKANIA

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Zgromadzenia
We wszystkich typach zgromadzeń może uczestniczyć maks. 150 osób.
Uczestnicy mają obowiązek zachowania 1,5 m odległości od innych
osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być
mniejsza niż 100 m.
Spotkania
W imprezach i spotkaniach organizowanych na świeżym powietrzu albo
w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej może uczestniczyć
maks. 150 osób. Obowiązuje dystans między stolikami (zajęty może
być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej
1,5 m – chyba, że znajduje się między nimi przegroda o wysokości co
najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika)
Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.
Obowiązuje do 31 sierpnia

WESELA, KOMUNIE, KONSOLACJE I INNE UROCZYSTOŚCI ORAZ PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Można organizować imprezy okolicznościowej na zewnątrz oraz
wewnątrz (np. w restauracji). Obowiązuje limit osób – maks. 150. Tego
typu wydarzenia mogą odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym.
Obowiązuje dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik,
odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba, że
znajduje się między nimi przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc
od powierzchni stolika).
Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.
Obowiązuje do 31 sierpnia.

KLUBY NOCNE, DYSKOTEKI I INNE MIEJSCA UDOSTĘPNIONE DO TAŃCZENIA

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Kluby nocne, dyskoteki i inne miejsca do tańczenia funkcjonują w reżimie sanitarnym. Obowiązuje limit – maks. 150 osób.
Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.
Obowiązuje do 31 sierpnia

TARGI, WYSTAWY, KONGRESY, KONFERENCJE

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Targi, kongresy i konferencje mogą być organizowane z zachowaniem
limitu – 1 osoba na 10 m2.
Obowiązuje do 31 sierpnia

OPIEKA I EDUKACJA

EDUKACJA

Wszyscy uczniowie wrócili do nauczania stacjonarnego.
Obowiązuje do odwołania

ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA

Żłobki i przedszkola są otwarte i sprawują opiekę nad dziećmi.
Obowiązuje do odwołania

GOSPODARKA

CENTRA HANDLOWE I SKLEPY WIELKOPOWIERZCHNIOWE

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Sklepy budowlane, meblowe, galerie handlowe są otwarte w ścisłym
reżimie sanitarnym. Obowiązuje także limit osób – maks. 1 os. na
10 m2.
Obowiązuje do 31 sierpnia

GASTRONOMIA

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Lokale gastronomiczne działają w ścisłym reżimie sanitarnym – maks.
75 proc. obłożenia lokalu. Obowiązuje dystans między stolikami (zajęty
może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co
najmniej 1,5 m – chyba, że znajduje się między nimi przegroda o
wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika).
Obowiązuje do 31 sierpnia.

RESTAURACJE HOTELOWE

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Lokale gastronomiczne w restauracjach działają w ścisłym reżimie
sanitarnym – maks. 75 proc. obłożenia lokalu. Obowiązuje dystans
między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między
stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba, że znajduje
się między nimi przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od
powierzchni stolika).
Obowiązuje do 31 sierpnia.

SALONY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE

Salony fryzjerskie i kosmetyczne są otwarte i mogą działać w ścisłym
reżimie sanitarnym.
Obowiązuje do 31 sierpnia.

HOTELE

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Hotele wznowiły działalność. Obowiązuje limit gości – maks. 75 proc.
obłożenia hotelu.
Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19
oraz zorganizowanych grupy dzieci i młodzieży poniżej 12 r.ż.
Obowiązuje do 31 sierpnia.

SPORT I REKREACJA

SIŁOWNIE, KLUBY I CENTRA FITNESS, BASENY ORAZ AQUAPARKI, STOKI NARCIARSKIE

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Siłownie, kluby fitness, solaria działają w reżimie sanitarnym.
Obowiązuje limit osób – maks. 1 os. na 10 m2.
Otwarte są również baseny, aquaparki i obiekty sportowe zamknięte,
przy przy zachowaniu maks. 75 proc. obłożenia obiektu. Udostępnia się
publiczności nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla
publiczności, co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, a
w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu
odległości 1,5 m pomiędzy widzami.
Podczas zajęć i wydarzeń sportowych, poza obiektami sportowymi,
obowiązuje limit do 500 osób.
Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.
Obowiązuje do 31 sierpnia
.

WSPÓŁZAWODNICTWO I WYDARZENIA SPORTOWE

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Uprawianie sportu na krytych obiektach sportowych możliwe jest przy
maks. 50 proc. obłożeniu (z widownią).
Wydarzenia sportowe w obiektach na świeżym powietrzu odbywają się z
udziałem maks. 50 proc. publiczności.
Obowiązuje do 31 sierpnia.

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU KWARANTANNY DLA UCZESTNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODÓW SPORTOWYCH.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Zwolnienie z obowiązku kwarantanny dla osób spoza UE dotyczy:

· zawodników,

· członków sztabu szkoleniowego,

· lekarzy, fizjoterapeutów,

· sędziów,

· akredytowanych dziennikarzy.

Zwolnienie dotyczy osób, które biorą udział w zawodach organizowanych przez:

· międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski,

· międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do federacji sportowej

· polski związek sportowy.

· Z kwarantanny zostają zwolnieni zawodnicy kadry narodowej polskich związków sportowych, członkowie sztabu szkoleniowego, lekarze, fizjoterapeuci i sędziowie sportowi, powracających do Rzeczypospolitej Polskiej z zawodów organizowanych przez międzynarodową federację. Od 12 lutego te osoby będą także zwolnione z kwarantanny po powrocie ze zgrupowań zagranicznych.

Pełny katalog osób zwolnionych z kwarantanny znajduje się w rozporządzeniu.

Ważne! Osoby, które przekraczają polską granicę, muszą przedstawić
Straży Granicznej pismo wystawione przez organizatora zawodów
sportowych. Może to być także – poświadczony przez właściwy w
danym sporcie polski związek sportowy – dokument zawierający dane
dotyczące odbywania się zawodów sportowych, ich terminu oraz
charakteru uczestnictwa.

OŚRODKI PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH OTWARTE DLA SPORTOWCÓW

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Zawodnicy mogą przygotowywać się do najważniejszych imprez rangi międzynarodowej w Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich. (Spała, Wałcz, Zakopane, Cetniewo, Szczyrk i Giżycko).

SANATORIA, UZDROWISKA, REHABILITACJA

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Uwaga! Wznowiono działalność uzdrowiskową. Warunkiem rozpoczęcia
stacjonarnej rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym czy
turnusu leczniczo-profilaktycznego będzie negatywny wynik testu
diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub zaszczepienie się przeciw
COVID-19. Materiał musi być pobrany w terminie nie wcześniejszym niż
4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Za testy nie
trzeba będzie płacić.
Obowiązuje do odwołania.

Kampania jest realizowana dzięki dofinansowaniu ze środków: