Wróć
do listy

Jednorazowe świadczenie na rehabilitację społeczną w ramach Modułu I

Jednorazowe świadczenie w ramach Modułu I, to pomoc finansowa na rehabilitację społeczną.

Wysokość świadczenia

  • Jednorazowe świadczeniew ramach Modułu I wynosi do 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), przy czym nie może przekroczyć łącznie dla wszystkich osób niepełnosprawnych zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym, które poniosło straty w wyniku żywiołu, dwukrotności pomocy udzielonej przez organy administracji rządowej i samorządowej przekazywanej w formie zasiłku celowego.
  • Rada Nadzorcza PFRON upoważniła Zarząd PFRON do podejmowania decyzji o udzieleniu w uzasadnionych przypadkach adresatowi programu może zostać udzielone  indywidualnego wsparcia, wykraczającego poza określoną kwotę.

Procedura realizacji świadczeń

Kto będzie realizował program i jak złożyć wniosek?

Ważne terminy i kontakty