Wróć
do listy

Ulgi w zapłacie składek i wsparcie ZUS

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszły w życie 1 kwietnia br. Kolejne obowiązują od 18 kwietnia i od 15 maja. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

Pomoc ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej na dzień 22 lipca 2021 r. obejmuje:

1. Świadczenia postojowe

 • świadczenie postojowe (zwykłe) – działalność gospodarcza
 • świadczenie postojowe (zwykłe) – działalność gospodarcza – kontynuacja
 • świadczenie postojowe (zwykłe) – umowy cywilnoprawne
 • świadczenie postojowe (zwykłe) – umowy cywilnoprawne – kontynuacja
 • świadczenie postojowe branżowe
 • świadczenie postojowe branżowe (kolejny raz – kontynuacja)
 • dodatkowe świadczenie postojowe (branżowe)
 • dodatkowe świadczenie postojowe (branżowe) – kontynuacja
 • jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
 • jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne
 • świadczenie postojowe jednokrotne
 • świadczenie postojowe dwukrotne
 • świadczenie postojowe czterokrotne
 • świadczenie postojowe pięciokrotne
 • świadczenie postojowe pięciokrotne (sklepiki szkolne)

2. Zwolnienie z opłacania składek

 • zwolnienie z obowiązku opłacania składek za listopad-grudzień 2020 r. oraz za styczeń-marzec 2021 r.
 • zwolnienie z obowiązku opłacania składek za lipiec – wrzesień 2020 r.

3. Ulgi w opłacaniu składek:

 • wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę
 • wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek.

Szczegółowe i na bieżąco aktualizowane informacje dotyczące: warunków pomocy, osób upoważnionych do skorzystania z danej formy wsparcia, terminów składania wniosków i kwot pomocy:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/jakie-wsparcie-z-zus-mozna-uzyskac-w-ramach-tarczy-antykryzysowej/2749970

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

Które branże otrzymają pomoc?

O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy z branż:

· gastronomicznej,

· rozrywkowej (estradowej, targowej, fotograficznej, filmowej),

· dbającej o zdrowie fizyczne (siłownie, sport, rekreacja),

· sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary).

Tarcza Branżowa – na czym polega i jakie są warunki?

W ramach Tarczy Branżowej przedsiębiorcy mogą liczyć na dobrze znane instrumenty wsparcia. Wśród nich znajdują się:

· zwolnienie ze składek ZUS (za listopad)

– w przypadku uzyskania przychodu w XI niższego o 40% rok do roku;

· świadczenie postojowe (za listopad)

– w przypadku uzyskania przychodu w X lub XI niższego o 40% rok do roku;

· mała dotacja w wysokości 5 tys. zł

– w przypadku uzyskania przychodu w X lub XI niższego o 40% rok do roku;

Pracownicy z branż najbardziej dotkniętych epidemią będą mieli odroczoną płatność zaliczek na PIT pobranych od ich pracowników. Wpłata zaliczek za X, XI, XII będzie przesunięta o pół roku. Dzięki temu w tych trzech kluczowych miesiącach na kontach firm pozostanie 300 mln zł. Rozwiązanie zostanie wprowadzone stosownym rozporządzeniem.

Oprócz tego wydłużymy możliwość skorzystania z już funkcjonujących form pomocowych. Przedsiębiorstwa, które wiosną nie spełniły warunków, a dopiero teraz po raz pierwszy odczuły pogorszenie sytuacji gospodarczej, mogą skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń, mikropożyczek i postojowego. Mają na to czas do 30 czerwca 2021.

Pamiętaj! Aby otrzymać zwolnienie musisz złożyć dokumenty rozliczeniowe

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacje na temat sposobu jej uzyskania – zwolnienie ze składek.

Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło).

Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

W przypadku osób wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe, wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o
emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 kwietnia br.

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacje na temat sposobu jej uzyskania – świadczenie postojowe umowy cywilnoprawne.

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku spadł o co najmniej 15 proc. w stosunku
do miesiąca poprzedniego. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 kwietnia br.

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także tym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. Osoby prowadzące działalność, rozliczające się w formie karty podatkowej, które korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacje na temat sposobu jej uzyskana – świadczenie postojowe (działalnośc gospodarcza).

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia, od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacje na temat sposobu jej uzyskania – ulga w opłacaniu składek.

Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r.

Rozwiązanie to jest przeznaczone dla płatników składek, którzy mają trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19. Będą mogli z niego skorzystać za okres od stycznia 2020 r. Ulga ta dotyczy wszystkich płatników składek – nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Odstąpienie od pobierania odsetek będzie możliwe w sytuacji, gdy składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie płatności.

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacja na temat sposobu jej uzyskania – odstąpienie od pobierania odsetek.

Zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty lub umowy o odroczeniu terminu płatności na okres 3 miesięcy.

Rozwiązanie to jest przeznaczone dla płatników składek, którzy mają zawartą z Zakładem umowę o rozłożeniu zadłużenia na raty lub umowę o odroczeniu terminu płatności i mają trudności w ich realizacji w następstwie COVID-19. Płatnicy ci będą mogli skorzystać z
zawieszenia realizacji umowy na 3 miesiące, począwszy od terminu spłaty raty bądź terminu płatności odroczonej składki przypadających w marcu, kwietniu lub maju 2020 r. Ulga ta dotyczy wszystkich płatników składek – nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa.

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacja na temat sposobu jej uzyskania – zawieszenie spłaty umowy na 3 miesiące

W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS?

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:

Wszystkie te wnioski są dostępne online – na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski można złożyć:

W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku, można liczyć na pomoc pracowników ZUS. Można kontaktować się z nimi telefonicznie.

Kontakt z ZUS

Telefoniczny kontakt ZUS

Do Państwa dyspozycji są:

1.Specjalne, stacjonarne numery telefonu dostępne w dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7 – 15:

 1. nr telefonu 22 290 87 01
 2. obsługa w sprawie świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji,
 3. obsługa w sprawie zasiłków opiekuńczych na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły;
 • nr telefonu 22 290 87 02; nr telefonu 22 290 87 03
 • obsługa w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców.

2. Centrum Obsługi Telefonicznej – ogólnopolska infolinia pod numerem telefonu 22 560 16 00 dostępna w dni robocze (pn.-pt.), w godzinach 7-18.

Elektroniczny kontakt ZUS

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) to narzędzie, które ułatwia dostęp do usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednym z jego najważniejszych elementów jest portal PUE, dzięki któremu załatwisz większość spraw przez Internet.

Kiedy mogę skorzystać z PUE?

Z elektronicznego systemu PUE możesz skorzystać, jeżeli:

 • ukończyłeś 18 lat,
 • założysz konto na PUE i
 • potwierdzisz swoją tożsamość.

Szczegółowe informacje znajdziesz w ulotce Krok po kroku. Rejestracja, logowanie i ustawienia profilu (Pobierz)

Pomoc ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej na dzień 22 lipca 2021 r.
obejmuje:

 1. Świadczenia postojowe
 • świadczenie postojowe (zwykłe) – działalność gospodarcza
 • świadczenie postojowe (zwykłe) – działalność gospodarcza –
  kontynuacja
 • świadczenie postojowe (zwykłe) – umowy cywilnoprawne
 • świadczenie postojowe (zwykłe) – umowy cywilnoprawne – kontynuacja
 • świadczenie postojowe branżowe
 • świadczenie postojowe branżowe (kolejny raz – kontynuacja)
 • dodatkowe świadczenie postojowe (branżowe)
 • dodatkowe świadczenie postojowe (branżowe) – kontynuacja
 • jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób
  prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
 • jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób
  wykonujących umowy cywilnoprawne
 • świadczenie postojowe jednokrotne
 • świadczenie postojowe dwukrotne
 • świadczenie postojowe czterokrotne
 • świadczenie postojowe pięciokrotne
 • świadczenie postojowe pięciokrotne (sklepiki szkolne)
 1. Zwolnienie z opłacania składek
 • zwolnienie z obowiązku opłacania składek za listopad-grudzień 2020 r.
  oraz za styczeń-marzec 2021 r.
 • zwolnienie z obowiązku opłacania składek za lipiec – wrzesień 2020 r.
 1. Ulgi w opłacaniu składek:
 • wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę
 • wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek.
  Szczegółowe i na bieżąco aktualizowane informacje dotyczące:
  warunków pomocy, osób upoważnionych do skorzystania z danej formy
  wsparcia, terminów składania wniosków i kwot pomocy:
  https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/jakiewsparcie-z-zus-mozna-uzyskac-w-ramach-tarczy-antykryzysowej/
  2749970

Materiały uzupełniające:

Tarcza Antykryzysowa – pytania i odpowiedzi (plik doc 134kb)

Zwolnienie z opłacania składek ZUS (link do YouTube)

Odroczenie terminu płatności składek (link do YouTube)

Zwolnienie z opłacania składek – spółka komandytowa  (link do YouTube)

Układ ratalny – przykład 2 (link do YouYube)

Świadczenie postojowe przy różnych rodzajach umów (link do YouTube)

Świadczenie postojowe dla działalności gospodarczej w formie karty podatkowej – przykład 1  (link do YouYube)

Świadczenie postojowe dla działalności gospodarczej w formie karty podatkowej (link do YouYube)

Karta – świadczenie postojowe (pdf 1,1mb)

Karta – ulgi w opłacaniu składek (pdf 1,1mb)

Karta – zwolnienie z opłacania składek (pdf 1,1mb)

Infografika – Tarcza Antykryzysowa (pdf 1,1mb)

Inforgrafika – zwolnienie z opłacania składek (pdf 1mb)

Infografika – świadczenie postojowe – umowy cywiloprawne (pdf 1,2mb)

Infografika – świadczenie postojowe – działaność gospodarcza (pdf 1,1mb)

Infografika – śwadczenie postojowe – karta podatkowa (pdf 1,1mb)

Infografika – ulga w opłacaniu składek (pdf 1,1mb)

Kampania jest realizowana dzięki dofinansowaniu ze środków: