Wróć
do listy

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej – informacje ogólne

Od 1 sierpnia 2017r. organem uprawnionym do wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej jest powiatowy lub miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej wydawana jest:

 • na podstawie ostatniego prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności albo o wskazaniach do ulg i uprawnień;
 • na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, jednak okres ten nie może być dłuższy niż:
  • 5 lat (w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność);
  • 10 lat (w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60. roku życia);
 • w przypadku osób, które ukończyły 60. rok życia legitymację osoby niepełnosprawnej wydaje się na okres ważności orzeczenia, będącego podstawą do wydania legitymacji bez ograniczeń czasowych.

Wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej

Od dnia 1 września 2017 r. Obowiązuje nowy wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Nowa legitymacja zawiera m.in.:

 • imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej;
 • numer PESEL (co zapobiega konieczności wymiany legitymacji w sytuacji zmiany nazwiska),
 • datę ważności legitymacji;
 • symbol przyczyny niepełnosprawności*;
 • stopień niepełnosprawności*;
 • oznaczenie w alfabecie Braille’a;
 • napisy w języku angielskim i francuskim.

*Dane dotyczące stopnia i symbolu przyczyny niepełnosprawności, i wpisywane są wyłącznie na specjalną prośbę osoby wnioskującej i mają postać kodu QR.

Miejsce złożenia wniosku oraz odbioru legitymacji osoby niepełnosprawnej

Od dnia 1 sierpnia 2017 r. organem wydającym legitymację osoby niepełnosprawnej jest przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Wniosek o legitymację osoby niepełnosprawnej, wraz z dodatkowymi wymaganymi dokumentami, należy złożyć bezpośrednio w siedzibie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Kliknij aby pobrać Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej