Wróć
do listy

Dofinansowanie szkoleń z obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego.

 

Wybierz interesujący Ciebie temat

Kto może złożyć wniosek? Wymagania

Pomoc jest kierowana do osób, które skorzystały z dofinansowania w ramach Obszaru B Aktywnego Samorządu, czyli z pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Przedmiot dofinansowania

Przedmiotem dofinansowania są koszty szkolenia z obsługi sprzętów elektronicznych i oprogramowania zakupionych w programie.

Termin składania wniosków

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków określa Realizator.
Wnioski przyjmowane są od 01.03.2020 do 31.08.2020 r.

Maksymalna kwota dofinansowania

  • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł;
  • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł;
  • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł;

– z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu.

Możliwa jest refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

Udział własny Wnioskodawcy: nie jest wymagany.

Najczęściej wymagane załączniki

Zestaw załączników określa powiatowe centrum pomocy rodzinie. Jeżeli chcesz złożyć wniosek w formie papierowej, to tam są dostępne formularze.

Należy przygotować obowiązkowo:

  • kserokopię swojego (lub dziecka) orzeczenia o niepełnosprawności;
  • kserokopię aktu urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy Twojego dziecka;
  • kserokopię dokumentu stanowiącego opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod Twoją opieką prawną.

Realizator przekaże także do uzupełnienia oświadczenia o:

  • wysokości Twoich dochodów;
  • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych