Wróć
do listy

Program Aktywny Samorząd – informacje ogólne

 

Do indywidualnych osób niepełnosprawnych adresowany jest przede wszystkim program Aktywny Samorząd. Jego celem głównym jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program przewiduje szereg form wsparcia dla różnych grup odbiorców.

Warto pamiętać, że osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z wielu form pomocy jednocześnie (o ile spełniają wszystkie warunki uczestnictwa) np. z dofinansowania kosztów:

  • oprzyrządowania samochodu;
  • prawa jazdy;
  • sprzętu elektronicznego;
  • szkolenia z obsługi sprzętu elektronicznego;
  • utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;
  • protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne;
  • serwisu protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne;
  • skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;
  • serwisu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub skutera;
  • pobytu dziecka w żłobku albo przedszkolu.