Wróć
do listy

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 

Wybierz interesujący Ciebie temat

Kto może złożyć wniosek?

Wymagania:

  • posiadanie znacznego stopnia niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności;
  • posiadanie skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Przedmiot dofinansowania

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Realizator programu każdorazowo i indywidualnie ocenia, czy dany: przedmiot/ sprzęt/ urządzenie/ usługa, może być objęty dofinansowaniem. Istotnym elementem oceny wniosku jest uzasadnienie.

Możliwe jest dofinansowanie w szczególności: zakupu części zamiennych, akumulatorów, dodatkowego wyposażenia, a także pomoc w pokryciu kosztów niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji.

Termin składania wniosków

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków określa Realizator.
Wnioski przyjmowane są od 01.03.2020 do 31.08.2020 r.

Maksymalna kwota dofinansowania

  • 3.500zł

Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu.

Możliwa jest refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

Udział własny Wnioskodawcy: nie jest wymagany

Decyzję o wysokości dofinansowania podejmie powiatowe centrum pomocy rodzinie, ale nie może to być więcej niż 3.500 zł.

Najczęściej wymagane załączniki

Zestaw załączników określa powiatowe centrum pomocy rodzinie. Jeżeli chcesz złożyć wniosek w formie papierowej, to tam są dostępne formularze.

Należy przygotować obowiązkowo:

  • kserokopię swojego (lub dziecka) orzeczenia o niepełnosprawności;
  • kserokopię aktu urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy Twojego dziecka;
  • kserokopię dokumentu stanowiącego opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod Twoją opieką prawną;

Realizator przekaże Ci także do uzupełnienia oświadczenia o:

  • wysokości Twoich dochodów;
  • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych