Wróć
do listy

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu – dla osób z dysfunkcją narządu ruchu.

 

Pomoc przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością ruchową, dla których korzystanie z samochodu jest niemożliwe bądź trudne.

Wybierz interesujący Ciebie temat

Kto może złożyć wniosek o wsparcie w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu?

 • Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 r. ż;
 • Osoby do 18 lat lub w wieku aktywności zawodowej (kobiety do 60 roku życia, mężczyźni do 65 roku życia) lub zatrudnione;
 • Osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu;

Lub

 • Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją narządu słuchu.

Jak często można uzyskać pomoc o wsparcie w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu?

Pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem wyżej wymienionych okresów wobec wnioskodawców, którzy wskutek:

 • pogorszenia stanu zdrowia, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania;
 • zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Definicja programowa oprzyrządowania samochodu jest szeroka i nie zawiera zamkniętego katalogu urządzeń możliwych do dofinansowania. Mogą to być stacjonarne oraz mobilne, ale dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności przedmioty i urządzenia (montowane fabrycznie lub dodatkowo) lub również wyposażenie samochodu, które umożliwia użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją ruchu lub przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego.

Stacjonarne urządzenia to m.in.:

 • sprzęgło automatyczne;
 • ręczny sterownik sprzęgła;
 • ręczny gaz-hamulec;
 • przedłużenia pedałów;
 • przeniesienie przełącznika świateł i kierunkowskazów na prawą rękę;
 • możliwość dodatkowego sterowania tymi funkcjami poprzez „pilota-centralkę”;
 • przeniesienie przełącznika wycieraczek na lewą rękę;
 • przeniesienie dźwigni hamulca pomocniczego na lewą rękę;
 • przeniesienie pedału gazu na lewą stronę;
 • umieszczenie foteli: kierowcy i pasażera na obrotowej podstawie;
 • dodatkowe uchwyty na kierownicy umożliwiające prowadzenie samochodu jedną ręką;
 • dodatkowe uchwyty pomocne przy wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu.

Urządzenia do przewozu to m.in.:

 • podłokietniki przy fotelach;
 • trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla osób mających problemy w utrzymaniem równowagi;
 • elektrycznie podnoszone-opuszczane oparcia foteli;
 • możliwość regulacji innych elementów siedziska;
 • dodatkowe składane stopnie przy tylnych lub bocznych drzwiach z elektrycznym i mechanicznym sterowanie;
 • montaż foteli na szybkozłączach, umożliwiających niekłopotliwe umieszczanie na ich miejscu wózka inwalidzkiego;
 • windy lub najazdy załadunkowe dla wózka z pasażerem z możliwością elektrycznego obniżenia wysokości samochodu o ok. 20 cm;
 • „żurawiki” – ułatwiające załadunek wózka do bagażnika lub bagażniki dachowe z opcją automatycznego załadunku wózka.

Mobilne przedmioty to m.in.:

 • specjalny fotel pasażera, w tym fotelik dziecięcy;
 • podnośnik lub najazd/podjazd/rampę podjazdową do wózka inwalidzkiego;
 • dodatkowe pasy do mocowania wózka inwalidzkiego.

Termin składania wniosków o wsparcie w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków określa Realizator.
Wnioski przyjmowane są od 01.03.2020 do 31.08.2020 r.

Jaka jest wysokość dofinansowania na zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu?

Maksymalna kwota dofinansowania:

 • dla osób z dysfunkcją narządu ruchu: 10.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6.000 zł.
 • dla osób z dysfunkcją narządu słuchu: 4.000 zł

Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu.

Udział własny Wnioskodawcy: co najmniej 15% ceny brutto zakupu/usługi

Co przygotować? – najczęściej wymagane załączniki
Zestaw załączników określa powiatowe centrum pomocy rodzinie. Jeżeli chcesz złożyć wniosek w formie papierowej, to tam są dostępne formularze.

Należy przygotować:

 • kopię swojego (lub dziecka) orzeczenia o niepełnosprawności;
 • kopię aktu urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy Twojego dziecka;
 • kopię dokumentu stanowiącego opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod Twoją opieką prawną;
 • oświadczenie o wysokości dochodów;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.