Wróć
do listy

Skuter inwalidzki o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowanie elektryczne do wózka ręcznego

 

Wybierz interesujący Ciebie temat

Kto może złożyć wniosek?

Wymagania:

 • posiadanie znacznego stopnia niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności;
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
 • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się;
 • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.

Przedmiot dofinansowania

Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

Skuter o napędzie elektrycznym to czterokołowy lub trzykołowy skuter/pojazd o napędzie elektrycznym, także składany/kompaktowy, pełniący funkcję wózka inwalidzkiego przeznaczonego dla osoby niepełnosprawnej ruchowo do poruszania się; skuter wyposażony jest m.in. w oddzielną, nastawną kolumnę kierownicy.

Termin składania wniosków

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków określa Realizator.
Wnioski przyjmowane są od 01.03.2020 do 31.08.2020 r.

Maksymalna kwota dofinansowania

 • 7.500zł

Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu.

Udział własny Wnioskodawcy: co najmniej 25% ceny brutto zakupu/usługi

Najczęściej wymagane załączniki

Zestaw załączników określa powiatowe centrum pomocy rodzinie. Jeżeli chcesz złożyć wniosek w formie papierowej, to tam są dostępne formularze.

Należy przygotować obowiązkowo:

 • kserokopię swojego (lub dziecka) orzeczenia o niepełnosprawności;
 • kserokopię aktu urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy Twojego dziecka;
 • kserokopię dokumentu stanowiącego opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod Twoją opieką prawną;

Realizator przekaże Ci także do uzupełnienia oświadczenia o:

 • wysokości Twoich dochodów;
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych