Wróć
do listy

Sprzęt elektroniczny – serwis.

 

Wybierz interesujący Ciebie temat

Kto może złożyć wniosek?

Wymagania:

  • pomoc jest kierowana do osób, które skorzystały z dofinansowania w ramach Obszaru B Aktywnego Samorządu, czyli z pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.
  • posiadanie znacznego stopnia niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności.

Przedmiot dofinansowania

Przedmiotem dofinansowania są koszty utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego.

Termin składania wniosków

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków określa Realizator.
Wnioski przyjmowane są od 1.03.2020 do 31.08.2020 r.

Maksymalna kwota dofinansowania

  • 1.500 zł,

Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu.
Możliwa jest refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

Udział własny Wnioskodawcy:

  • co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usług

Najczęściej wymagane załączniki

Zestaw załączników określa powiatowe centrum pomocy rodzinie. Jeżeli chcesz złożyć wniosek w formie papierowej, to tam są dostępne formularze.

Należy przygotować obowiązkowo:

  • kserokopię swojego (lub dziecka) orzeczenia o niepełnosprawności;
  • kserokopię aktu urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy Twojego dziecka;
  • kserokopię dokumentu stanowiącego opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod Twoją opieką prawną.

Realizator przekaże także do uzupełnienia oświadczenia o:

  • wysokości Twoich dochodów;
  • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych