Wróć
do listy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – informacje ogólne

 

PFRON jest organem administracji publicznej, powołanym do wspierania rehabilitacji oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Obecnie realizowanych jest kilkanaście programów skierowanych przede wszystkim do indywidualnych osób niepełnosprawnych. Fundusz utworzono na mocy ustawy z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1991 r. nr 46, poz. 201).

Aktualnie organ ten działa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172). Misją Funduszu jest ułatwienie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Dotacji z funduszu PFRON udzielają: Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie.