Wróć
do listy

Poszczególne symbole przyczyn niepełnosprawności i ich znaczenie:

 

01-U – upośledzenie umysłowe;

02-P – choroby psychiczne, w tym zaburzenia psychotyczne, zaburzenia nastroju, utrwalone zaburzenia lękowe o znacznym stopniu nasilenia, zespoły otępienne;

03-L – symbol związany z zaburzeniem głosu, mowy i chorobą słuchu,

04-O – choroby narządu wzroku, w tym wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku powodujące ograniczenie jego sprawności;

05-R – upośledzenie narządu ruchu, tj. wady wrodzone i rozwojowe narządu ruchu, zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem stawów kręgosłupa, choroby zwyrodnieniowe stawów, choroby kości i chrząstek z upośledzeniem wydolności czynnościowej, nowotwory narządu ruchu, zmiany pourazowe;

06-E – epilepsja;

07-S – choroby układu oddechowego i krążenia, w tym przewlekłe obturacyjne i ograniczające, zakaźne choroby płuc prowadzące do niewydolności oddechowej, nowotwory płuc i opłucnej, wrodzone i nabyte wady serca, choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze z powikłaniami narządowymi, miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych, niewydolność żył głębokich powodującą owrzodzenia;

08-T – choroby układu pokarmowego powodujące długotrwałe zaburzenia jego funkcji,

09-M – choroby układu moczowo-płciowego – zaburzenia czynności dróg moczowych prowadzące do niewydolności nerek, choroby nerek prowadzące do ostrej lub przewlekłej mocznicy, wielotorbielowate zwyrodnienie nerek, nowotwory złośliwe układu moczowego i narządów płciowych;

10-N – choroby neurologiczne, takie jak naczyniopochodny udar mózgu prowadzący do okresowych lub trwałych deficytów neurologicznych, guzy centralnego układu nerwowego, choroby zapalne ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego prowadzące do trwałych deficytów neurologicznych, choroby rdzenia kręgowego, uszkodzenia nerwów czaszkowych i obwodowych;

11-I – inne schorzenia, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia;

12-C – symbol oznaczający całościowe zaburzenia rozwojowe, powstałe przed 16 rokiem życia, z utrwalonymi zaburzeniami interakcji społecznych lub komunikacji werbalnej oraz stereotypami zachowań, zainteresowań i aktywności.