Wróć
do listy

Organizacje pozarządowe

 

Stowarzyszenia i ośrodki działające na rzecz dzieci z autyzmem

Wybierz interesujące Ciebie województwo

Oddziały Krajowego Towarzystwa Autyzmu

Województwo dolnośląskie

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 we Wrocławiu
Ul. Głogowska 30
Tel: (071) 355 65 60

Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu
http://autism.blox.pl/2008/05/DOLNOSLASKIE-STOWARZYSZENIE-NA-RZECZ-AUTYZMU.html

Stowarzyszenie Św. Celestyna
http://www.idn.org.pl/celestyn/index.html

Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Katowicach
Ul. Szkolna 5
Tel: (032) 253 95 70

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
Ul. Kopernika 20, 56-300 Milicz
Tel: (071) 383 00 14

Województwo kujawsko-pomorskie

Bydgoskie stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i ich Rodzinom
Ul. Kcyńska 49, 85-304 Bydgoszcz
Tel: (052) 737 13 35

Klasa dla Dzieci Autystycznych przy Szkole Podstawowej nr 6
Ul. Poniatowskiego 12, 85-100 Bydgoszcz
Tel:(052) 341 01 53

Przedszkole nr 61 z grupami integracyjnymi w Bydgoszczy
Ul. Kąkołowa 21
Tel: (052) 361 39 84

Fundacja „Daj Szansę”
http://fundacja.dajszanse.free.ngo.pl/

Towarzystwo Autyzmu w Toruniu
Kanałowa 16
87-100 Toruń
autyzm.torun@onet.eu, www.kta.fm.interia.pl

Województwo lubelskie

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 3. Poradnia Wczesnej Diagnozy i Interwencji w Lublinie
Ul. Młodej Polski 31
Tel: (081) 741 82 60

Miejski Ośrodek Adaptacyjny w Lublinie
ul. Poturzyńska 1
Tel: (081) 741 82 60

Województwo lubuskie

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Autystycznych – Specjalny Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gorzowie Wielkopolskim
Ul. Drzymały 13
Tel: (095) 722 60 97
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem oraz z Innymi Zaburzeniami w Dęblinie
Ul. Kowalskiego 15/19

Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju
http://www.lsrlukow.free.ngo.pl/

Koło terapeutów i rodziców dzieci autystycznych przy S.O.S.W. w Gubinie
Ul. Piastowska 22
Tel: (068) 359 44 46

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „ Dalej Razem”
http://www.autyzm.zgora.pl/articles/c.10000

Województwo łódzkie

Polski Instytut Eriksonowski
http://www.p-i-e.pl/

Poradnia Zdrowia Psychicznego. Punkt Konsultacyjny dla dzieci z Autyzmem w Łodzi
Ul. Wierzbowa 13 a
Tel: (042) 679 01 13

Województwo małopolskie

Fundacja „Wspólnota Nadziei”’
http://www.farma.org.pl/

Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
http://www.pstb.org/

Klub Aktywności KTA w Krakowie
Ul. Aleksandry 1
Tel: (012) 658 54 94

Ośrodek Terapeutyczno-Szkolny dla Dzieci Autystycznych w Krakowie
Ul. Szopkarzy 8
Tel: (012) 415 40 84

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini
http://www.ops.trzebinia.pl/show.php?article=7

Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „ Mada”
http://www.mada.org.pl/

Gabinet terapii Sensorycznej „ Milowy krok” w Nowym Sączu
Ul. Grunwaldzka 9
Tel: (018) 547 51 89

Tarnowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych
Ul. Romanowicza 9
Tel: (016) 626 30 12

Ośrodek Terapeutyczny w Tarnowie
Ul. Zapolskiej 6
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół w Czerwiennem przy Szkole podstawowej Nr 2 im. Prymasa Wyszyńskiego
Ul. Czerwienne 245
Tel: (018) 265 81 34

Województwo mazowieckie

Fundacja na rzecz umacniania Więzi Rodzinnych i Społecznych SYNAPSIS
http://www.synapsis.waw.pl/

Ośrodek dla Dzieci z Autyzmem Fundacji SYNAPSIS
http://www.synapsis.waw.pl/

Grupa Opcji przy Fundacji SYNAPSIS
http://www.synapsis.waw.pl/

Fundacja „Domin”
http://www.fundacja-domin.pl/

SKT STO nr 102
http://www.dacszanse.edu.pl/

Społeczna Szkoła Specjalna oraz Niepubliczne Gimnazjum Specjalne
http://dacszanse.edu.pl/

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Retta
http://www.rettsyndrom.gd.pl/

Stowarzyszenie pomocy dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera
http://www.niegrzecznedzieci.prv.pl/

Instytut Psychiatrii i Neurologii- Poradnia dla Dzieci Autystycznych
http://www.ipin.edu.pl/

Instytut Centrum Zdrowia Dziecka, Poradnia Psychiatryczna dla Dzieci
http://www.czd.waw.pl/

Przedszkole przy Centrum Zdrowia Dziecka z Oddziałami Integracyjnymi
http://www.p37.przedszkola.net.pl/

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „ Krasnal”- Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci
http://www.krasnal.org.pl/

Stowarzyszenie Terapeutów
01-853 Warszawa
ul. Starej Baśni 14/79
tel.: 22 670 02 97
terapeuci@ngo.org.pl
www.terapeuci.ngo.org.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcach
Ul. Piłsudskiego 98
Tel: (025) 632 57 04

Koło Pomocy Dzieciom z Autyzmem w Ciechanowie
Ul. Szwanke 22/20

Dzienne Centrum Aktywności w Wyszkowie
Ul. Geodetów 76
Tel: (022) 742 77 68

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „Odzyskać Więzi”
http://www.autyzmpomoc.org.pl/

Niepubliczny Oddział Dziennego pobytu dla Dzieci z Autyzmem w Ostrołęce
Ul. Zubrzyckiego 21/22
Tel: (029) 766 86 42

Stowarzyszenie dla dzieci z Autyzmem „Bądźmy razem” w Ostrołęce
Ul. Batalionu Czwartaków 6
Tel: (029) 769 10 35

Województwo opolskie

Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu „Uczymy się żyć razem”
http://www.autyzmopole.pl/

Województwo podkarpackie

Rodzice Dzieci Autystycznych z 2 klas specjalnych SP nr 10 w Rzeszowie
Ul. Króla Kazimierza 10b/5
Tel: (017) 853 25 86

Rzeszowskie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „ Promyk Słońca”
Ul.Starzyńskiego 8A
Tel: (017) 863 25 64

Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Rzeszowie
Ul. Starzyńskiego 19
Tel: (017) 678 24 08

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Przemyślu
Ul. Kopernika 16
Tel: (016) 678 24 08

Polskie towarzystwo Walki z Kalectwem. Oddział w Przemyślu
Ul. Barska 15
Tel: (016) 670 81 75

Województwo pomorskie

Stowarzyszenie pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu się
www.spoamalbork.prv.pl

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym – Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży
http://www.spoa.org.pl/

Poradnia dla Osób Autystycznych w Gdańsku
Ul. Majewskich 26
Tel: (058) 347 48 97

Poradnia dla Osób Autystycznych w Gdańsku
Ul. Chopina 42
Tel: (058) 520 38 30

Ośrodek Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdyni
Ul. Witomińska 9
Tel: (058) 661 71 36

Ośrodek Terapii i Rehabilitacji Dzieci w Kwidzynie
http://www.aac.pl/

Stowarzyszenie na Rzecz Terapii i Edukacji Dzieci z Autyzmem w Kwidzynie
Ul. Kopernika 19/5
Tel: 0 502 620 005

Województwo śląskie

Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami
http://www.autyzm.czest.pl/

Ośrodek Stymulacji i Rozwoju Małego Dziecka Bielsku Białej
Ul. Brodzińskiego 22
Tel: (033) 815 76 32

Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny w Pszczynie
Ul. Anteasa 1
Tel: (032) 210 48 47

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji „Działajmy Razem”
http://dzialajmyrazem.free.ngo.pl/

Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Autystycznych i Ich Rodzin w Rudzie Śląskiej
http://www.autyzmirodzina.republika.pl/

Województwo świętokrzyskie

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i ich Rodzinom PRAXIS
http://praxis.vot.pl/

Województwo warmińsko-mazurskie

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom o Podobnych Zaburzeniach w Rozwoju
Ul. Jarocka 51/1
Tel: (069) 678 14 79

Województwo wielkopolskie

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem „ProFuturo”
ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań
Tel.: 61 843 40 38, Fax: 61 843 40 38
e-mail: biuro@pro-futuro.org
www.pro-futuro.org

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Autystycznym w Kaliszu
Ul. Sawickiej 56/29
Tel.: (062) 764 17 00

Zespół Szkół Nr 10. Klasy dla Dzieci Autystycznych w Kaliszu
Ul. Podmiejska 9a
Tel: (062) 753 11 32

Prywatny Gabinet Diagnozy i Usprawniania Dzieci. Poradnia dla dzieci autystycznych i ich rodzin w Pile
Ul. Św. Jana Bosko 2
Tel.: (067) 214 12 78

Województwo zachodniopomorskie

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Autystycznych w Kołobrzegu
Ul. Krzywoustego 19B/8
Tel: (094) 352 47 05

Gabinet Terapii Pedagogicznej w Koszalinie
Ul. Wyspiańskiego 21/6
Tel: (094) 423 40 70

Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjny dla Dzieci z Autyzmem w Szczecinie
Ul. Zygmunta Starego 1
Tel: (091) 488 56 02

Dzienny Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Razem”
ul. Krzemienna 42b
70-734 Szczecin
tel. 091 46 13 205

Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom
http://www.autyzmrazem.pl

Oddziały Krajowego Towarzystwa Autyzmu

Oddział Główny w Warszawie
Ul. Stawki 5/7
Tel: (022) 554 97 00
Oddział Terenowy w Warszawie
Ul. Orzycka 20
Tel: (022) 647 08 66

Oddział w Białymstoku
http://ktabialystok.republika.pl/

Oddział W Bielsku Białej
Ul. Matejki 2/3
Tel: (033) 822 17 34

Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdyni
Serdecznikowa 3b lok. 14
Tel: (058) 550 64 03

Oddział w Katowicach
Ul. Tysiąclecia 88/127
Tel: 0 604 901 611

Oddział w Krakowie
http://www.kta.krakow.pl/

Oddział w Lublinie
http://www.kta.lublin.pl/autyzm.php

Oddział w Łodzi
Ul. Chocianowicka 198
Tel: (042) 680 21 01

Oddział w Szczecinie
http://www.kta.szczecin.pl/

Oddział w Toruniu
http://kta.fm.interia.pl/historia.html