Wróć
do listy

Wymogi pracodawców w celu otrzymania dofinansowań

 

Firmy zatrudniające do 25 osób

  • Brak konieczności wysyłania sprawozdań do PFRON.
  • Konieczność składania comiesięcznych wniosków o dofinansowanie do wynagrodzenia dla os. Niepełnosprawnych.

Firmy zatrudniające powyżej 25 osób

  • Obowiązek posiadania 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na stopień niepełnosprawności.
  • Obowiązek wysyłania każdego miesiąca sprawozdanie INF-1 z uwzględnieniem wskaźnika zatrudnienia i potwierdzeniem 6% wskaźnika osób niepełnosprawnych.
  • Konieczność składania comiesięcznych wniosków o dofinansowanie do wynagrodzenia dla os. Niepełnosprawnych.

Zakłady pracy chronionej

  • 50% muszą stanowić osoby niepełnosprawne.
  • 20% muszą stanowić osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym

lub

  • 30% stanowią osoby niewidome, chore psychicznie lub upośledzone umysłowo – wszystkie w stopniu znacznym bądź umiarkowanym.