Wróć
do listy

Obniżanie wpłat na PFRON

 

Dużą korzyścią z zatrudniania osób z niepełnosprawnością jest zmniejszenie tzw. kar pracodawców na PFRON za zbyt mały wskaźnik zatrudnienia osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Każda firma, która obsadza powyżej 25 etatów, zatrudniając nowego pracownika z niepełnosprawnością, zmniejsza wpłaty na Fundusz, co tym samym oznacza, że te pieniądze zostają w jej kasie.