Wróć
do listy

Rodzaje niepełnosprawności

 

Wybierz interesujący Ciebie temat

Choroby neurologiczne, w tym neurodegeneracyjne

 • Stwardnienie rozsiane (SM)
 • Mózgowe porażenie dziecięce (MPD)
 • Udar mózgu
 • Epilepsja
 • Choroba Alzheimera i demencje
 • Choroba Parkinsona

Niepełnosprawność ruchowa

 • Paraplegia i tetraplegia
 • Amputacje
 • Choroby reumatyczne

Niepełnosprawność intelektualna

 • Autyzm
 • Zespół Downa

Choroby układu oddechowego i krążenia

 • Choroby serca
 • Astma

Niepełnosprawność narządu wzroku i głuchoślepota

Niepełnosprawność słuchu i/lub mowy

Schorzenia metaboliczne

 • Cukrzyca
 • Choroba Leśniowskiego-Crohna

Choroby układu moczowo-płciowego

Choroby rzadkie/genetyczne

Choroby psychiczne

Nowotwory

Otyłość