Rodzina i opiekunowie

 

Osoby, które sprawują stałą opiekę nad osobą, posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki, konieczności pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Wybierz źródła świadczeń