Wróć
do listy

Świadczenia w transporcie lotniczym

 

Wybierz interesujący Ciebie temat

Świadczenia w transporcie lotniczym – informacje ogólne

W czasie całej podróży lotniczej, od momentu przyjazdu na parking przed terminalem pasażerskim, do momentu opuszczenia lotniska docelowego po przylocie, osoby niepełnosprawne mają prawo do specjalnej opieki i przywilejów. Opiekę nad osobami niepełnosprawnymi w portach lotniczych oraz na pokładzie samolotu pełni wyszkolona obsługa terminala i załoga lotnicza.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, z dnia 5 lipca 2006 r. dotyczącym praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą:

  • “Aby osoby niepełnosprawne oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej miały takie same możliwości podróżowania drogą lotniczą jak inni obywatele, powinno zapewnić im się pomoc, odpowiadającą ich szczególnym potrzebom, w portach lotniczych, jak również na pokładzie samolotu poprzez zatrudnienie niezbędnego personelu i zapewnienie niezbędnego sprzętu. Mając na względzie integrację społeczną, zainteresowane osoby powinny otrzymać taką pomoc bez dodatkowych opłat.“
  • ‘’Pomoc udzielana w portach lotniczych znajdujących się na terytorium Państwa Członkowskiego, do którego stosują się postanowienia Traktatu, powinna, między innymi, umożliwić osobom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej sprawności ruchowej przemieszczenie się z wyznaczonego punktu przylotu w porcie lotniczym do samolotu oraz z samolotu do wyznaczonego punktu odlotu z portu lotniczego, wraz z wejściem na pokład i zejściem z pokładu samolotu. Powyższe punkty powinny być oznaczone przynajmniej przy wejściach głównych do budynków terminalu, w strefach ze stoiskami odprawy, w pociągu, w kolejce naziemnej, na przystankach metra i autobusu, na postojach taksówek i w innych punktach dojazdowych oraz na parkingach samochodowych w portach lotniczych. Pomoc powinna być zorganizowana w sposób pozwalający uniknąć zakłóceń i opóźnień, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich i jednakowych standardów w całej Wspólnocie i przy wykorzystaniu w najlepszy sposób zasobów, bez względu na port lotniczy lub przewoźnika lotniczego.”
Kliknij aby pobrać Cała treść Rozporządzenia

Terminal pasażerski

W terminalu pasażerskim osoba z niepełnosprawnością, w zależności od swoich potrzeb, będzie miała zapewnioną pomoc asystenta. Po przybyciu na lotnisko, osoba niepełnosprawna powinna zgłosić się w wyznaczonym punkcie, oznakowanym symbolem inwalidy (Punkt informacyjny dla osób niepełnosprawnych, w postaci słupa z przyciskiem do kontaktu z obsługą terminala i z mikrofonem do komunikacji, zlokalizowany jest najczęściej przy wejściu do terminala pasażerskiego), lub udać się do punktu informacji lotniskowej w terminalu i poinformować o swojej obecności obsługę lotniska.

Osoby niepełnosprawne, po wcześniejszym uprzedzeniu pracowników lotniska, mają prawo skorzystać z wózka inwalidzkiego, asysty towarzyszącej im od momentu przyjazdu na lotnisko do momentu ulokowania się w wyznaczonym miejscu w samolocie i analogicznie na lotnisku docelowym. Osoby niepełnosprawne przechodzą kontrolę bezpieczeństwa oraz odprawę paszportowo-biletową, poza kolejnością.

Samolot

Do samolotu osoby niepełnosprawne dowożone są specjalnymi pojazdami wyposażonymi w dźwig, który umożliwia wygodne dostanie się na pokład. Personel naziemny, dedykowany do obsługi pasażerów niepełnosprawnych, tzw. PRM (Passenger with Reduced Mobility), jest specjalnie do tego przeszkolony. Asystenci pomagają zająć miejsce na pokładzie lub przenieść pasażera z wąskiego wózka na fotel, nie narażając go na urazy czy dyskomfort. Dodatkowo asystenci pomagają niepełnosprawnym pasażerom zapiąć pasy, ustawić podłokietnik, podać niezbędne przedmioty z bagażu. Wyjątkowo, w trosce o bezpieczeństwo, personel ma prawo do zmiany wykupionego miejsca osoby niepełnosprawnej. Osoba z niepełnosprawnością nie może zajmować miejsca przy wyjściach awaryjnych. Pies przewodnik osób niewidomych jest zawsze przy swoim właścicielu.

Parking

Na parkingach, znajdujących się na terenie portów lotniczych, wyznaczone są uprzywilejowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Najczęściej są to miejsca zlokalizowane w najbliższej odległości od terminala pasażerskiego, tuż przy przejściach prowadzących do hali odpraw.

Lotnisko docelowe

Na lotnisku docelowym, na osobę niepełnosprawną będzie czekał personel naziemny. Informacja o niepełnosprawnym pasażerze przekazywana jest przez pracowników lotniska początkowego, którzy wprowadzają te dane do systemu rezerwacyjnego, tym samym przekazując informację załodze samolotu oraz pracownikom docelowego portu lotniczego. Po wylądowaniu, gdy pasażerowie opuszczą już pokład samolotu, pracownicy obsługi naziemnej lotniska docelowego wchodzą na pokład i pomagają osobie niepełnosprawnej przesiąść się na wąski wózek inwalidzki oraz zabrać bagaż. Z reguły osoby z niepełnosprawnością opuszczają pokład jako ostatnie.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie (WE) Nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą.