Wróć
do listy

Ulgi w komunikacji miejskiej: autobusy i tramwaje

 

W różnych miastach osobom niepełnosprawnym przysługują różnej wysokości ulgi w korzystaniu z transportu miejskiego. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronach komunikacji miejskiej w poszczególnych miastach:

Białystok
http://www.bialystokonline.pl/zokm.php
Bydgoszcz
http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/pl/transport-publiczny/wykaz-zwolnie-i-ulg
Ciechanów
http://www.zkmciechanow.pl/uprawnienia-do-ulg
Częstochowa
https://www.mpk.czest.pl/dla-pasazera/taryfa-oplat
Elbląg
http://www.zkm.elblag.pl/info/uprawnienia.html
Gdańsk
http://www.ztm.gda.pl/hmvc/index.php/test/wiecejt/tar_ul
Gdynia
http://zkmgdynia.pl/?mod=1.%20Taryfa%20-%20Uprawnienia%20do%20przejazd%C3%B3w%20ulgowych%20i%20bezp%C5%82atnych&lang=pl
Gorzów Wielkopolski
http://mzk-gorzow.com.pl/index.php/informacje/przepisy-taryfowe#
Kielce
http://ztm.kielce.pl/ulgi.html
Koszalin
http://mzk.koszalin.pl/bilety/#ulgi-i-uprawnienia
Kraków
http://mpk.krakow.pl/pl/bilety2/uprawnienia/
Lublin
http://mpk.lublin.pl/index.php?id_site=45
Łódź
http://www.mpk.lodz.pl/showarticle.action?article=7273&Przepisy+taryfowe+-+%C5%81%C3%B3d%C5%BA
Olsztyn
http://www.zdzit.olsztyn.eu/transport-publiczny/taryfa-a-bilety/ulgi-i-przywileje
Opole
http://www.mzkopole.pl/ulgi-biletowe/
Poznań
https://www.ztm.poznan.pl/pl/cennik/cennik/ulgi-i-zwolnienia/
Radom
http://www.mzdik.pl/index.php?id=160
Rzeszów
http://mpk.rzeszow.pl/
Sopot
http://www.ztm.gda.pl/hmvc/index.php/test/wiecejt/tar_ul
Szczecin
http://www.zditm.szczecin.pl/uchwaly/osoby_uprawnione_do_ulg.pdf
Toruń
http://www.torun.pl/pl/miasto/transport-publiczny/komunikacja-miejska/zwolnienia-i-ulgi
Warszawa
http://www.ztm.waw.pl/?c=142&l=1
Wrocław
http://www.wroclaw.pl/uprawnienia-do-ulg