Fundacja NEURON +

 

Nazwa Fundacji Neuron Plus to filozofia związana z działaniem neuronów jako komórek nerwowych zdolnych do przetwarzania i przewodzenia informacji w postaci sygnału. Neuron+ jest symbolem, który ma na celu podkreślenie działania pobudzającego do dalszego rozwoju. Fundacja Neuron Plus stawia sobie za cel realizację działań na rzecz osób, którym grozi wykluczenie społeczne w szerszym zakresie, w odniesieniu do aktualnie panujących standardów. W związku z tym symbol + w nazwie oraz w dosłownym tłumaczeniu doskonale wpisuje się w charakter jej działalności.

Aktywność Fundacji Neuron Plus stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby osób (także ich rodzin oraz opiekunów), którym zagraża wykluczenie społeczne, obejmujące takie obszary jak niepełnosprawność umysłowa, niepełnosprawność genetyczna czy niepełnosprawność neurologiczna. Fundacja stara się przełamywać bariery wszędzie tam, gdzie występują wszelkie problemy i ograniczenia, związane z aktywnym funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie. Założeniem działalności Fundacji jest pomoc osobom potrzebującym wsparcia w zakresie opieki, edukacji, a także leczenia i terapii.

Dążenie do poprawy komfortu życia osób, którym zagraża wykluczenie społeczne.

Umacnianie, propagowanie i wspieranie rozwoju więzi rodzinnych i społecznych.

Edukacja społeczna oraz prowadzenie badań na rzecz osób z niepełnosprawnością.