O Kampanii

 

Kampania STOP Barierom to ogólnopolski projekt stanowiący odpowiedź na program Dostępność Plus. To kampania edukacyjna oraz akcja informacyjna na rzecz osób, którym zagraża wykluczenie społeczne z powodu niepełnosprawności. Podstawowym założeniem I edycji projektu była informacja wskazanych osób o dostępności usług oferowanych przez instytucje, urzędy i firmy, w celu poprawy jakości ich życia. Jak również aktywizacja osób z niepełnosprawnością do pełnoprawnego funkcjonowania w przestrzeni społecznej i publicznej oraz w obszarach administracyjnych, bankowych, ubezpieczeniowych, edukacyjnych czy rozrywki.

Kolejna odsłona projektu skupia się natomiast w dużej mierze na takich aspektach jak aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością czy zachęcenie przedsiębiorców do zatrudniania osób z różnymi dysfunkcjami. Naszym celem jest przełamywanie barier w tym obszarze, a także dostarczanie wsparcia i aktualnej oraz rzetelnej wiedzy dla pracodawców i niepełnosprawnych pracowników w zakresie zmieniających się przepisów prawa.

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością jest szczególnie ważne, dlatego wszelkim barierom mówimy STOP!

Stop Barierom. Praktyczny e-niezbędnik dla osób z niepełnosprawnością

III edycja kampanii STOP Barierom – spot internetowy

Budowa huba informacyjnego dla osób z niepełnosprawnością i seniorów oraz dedykowanej tym grupom społecznym specjalnej aplikacji na smartfony – m.in. takie działania zostały podjęte w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno – edukacyjnej „STOP Barierom – STOP COVID”. To już trzecia edycja akcji zainicjowanej przez Fundację Neuron Plus. Konieczność przygotowania takich narzędzi pokazała epidemia COVID-19, która bardzo mocno uderzyła zwłaszcza w środowisko osób z niepełnosprawnością i ludzi w wieku emerytalnym. Wielu seniorów to także OzN i tym bardziej zasadne jest zadbanie o interesy obu grup. Tysiące osób zostało nie tylko zamkniętych w domach w czasie lockdownu, co ograniczyło ich kontakty społeczne, ale wprowadzenie różnych obostrzeń spowodowało pogorszenie dostępności do służby zdrowia i wielu innych usług. Inicjatywy Fundacji Neuron Plus są też skierowane do członków rodzin OzN, pracodawców, wolontariuszy, pracowników administracji publicznej i innych osób, które chciałyby pomóc niepełnosprawnym i seniorom w powrocie do normalnego funkcjonowania.

II edycja kampanii STOP Barierom – spot internetowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z podsumowania I edycji kampanii STOP Barierom oraz z raportami z badań Desk Research, przeprowadzonymi podczas projektu.

Raport pt. „Rynek pracy w Polsce a osoby z niepełnosprawnościami”
(PDF 4MB)

Kliknij aby pobrać raport >

Kodeks dobrych praktyk. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
(PDF 25MB)

Kliknij aby pobrać kodeks >

Raport z podsumowania II edycji ogólnopolskiej kampanii STOP Barierom
(PDF 3MB)

Kliknij aby pobrać raport >

Raport z podsumowania I edycji ogólnopolskiej kampanii STOP Barierom
(PDF 1MB)

Kliknij aby pobrać raport >

Skrócony raport z badania Desk Research usług finansowych dla osób z niepełnosprawnością
(PDF 1MB)

Kliknij aby pobrać raport >

Skrócony raport z badania Desk Research Społeczne i socjalne uwarunkowania dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością i zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Niemiec
(PDF 1MB)

Kliknij aby pobrać raport >

Skrócony raport z analizy Desk Research Instytucjonalno-organizacyjne uwarunkowania dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością i zagrożonych wykluczeniem społecznym w wymiarze technologicznym na terenie Szwecji
(PDF 1MB)

Kliknij aby pobrać raport >
Fundacja Neuron +

Tworzymy możliwościDostrzegamy szanse tam, gdzie inni widzą przeszkody.

Kampanię STOP Barierom realizuje Fundacja Neuron+, która stawia sobie za cel realizację działań na rzecz osób z niepełnosprawnością w szerszym zakresie, w odniesieniu do aktualnie panujących standardów.

Aktywność Fundacji Neuron+ stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby osób z niepełnosprawnością (także ich rodzin oraz opiekunów), którym zagraża wykluczenie społeczne, obejmujące takie obszary jak niepełnosprawność umysłowa, niepełnosprawność genetyczna czy niepełnosprawność neurologiczna.

Fundacja stara się przełamywać bariery wszędzie tam, gdzie występują wszelkie problemy i ograniczenia, związane z aktywnym funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie.

Założeniem działalności Fundacji jest:

  • pomoc osobom potrzebującym wsparcia w zakresie opieki, edukacji, a także leczenia i terapii;
  • dążenie do poprawy komfortu życia osób, którym zagraża wykluczenie społeczne;
  • umacnianie, propagowanie i wspieranie rozwoju więzi rodzinnych i społecznych;
  • edukacja społeczna oraz prowadzenie badań na rzecz osób z niepełnosprawnością.
Kliknij aby przejść do strony www.neuronplus.pl >