Bankowość

Na wykluczanie osób z niepełnosprawnością z życia publicznego składa się wiele niepozornych szczegółów, na które osoby pełnosprawne często nie zwracają uwagi, co sprzyja izolacji tej grupy społecznej. Łatwy dostęp do bankowości jest dziś bardzo ważną potrzebą społeczną, która powinna uwzględniać szczególne wymagania osób z niepełnosprawnością.

PKO Bank Polski dba o dostępność swoich oddziałów i bankomatów dla osób z niepełnosprawnością. Udogodnienia w placówkach obejmują m.in. usługę MIGAM – tłumacza online dla osób niesłyszących i niedosłyszących, zaś w bankomatach takie funkcje jak tryb kontrastowy, system komunikacji głosowej czy klawiatura w języku brajla.

Promocja miejsc dostępnych dla osób z niepełnosprawnością może przyczynić się do likwidacji kolejnych barier oraz zwiększenia udziału niepełnosprawnych w życiu społecznym. Mapa przyjaznej bankowości przedstawia oddziały PKO Banku Polskiego przystosowane do obsługi osób z niepełnosprawnością wraz z wyszczególnieniem wszystkich udogodnień.

Osoby z niepełnosprawnością to wartościowi pracownicy, wnoszący cenny wkład w rozwój przedsiębiorstwa. Ich aktywizacja zawodowa przynosi korzyści zarówno firmom, jak i samym zatrudnionym. Mimo to, wielu pracodawców wciąż pozostaje nieufnych względem niepełnosprawnych pracowników. Chcąc przełamywać stereotypy i bariery związane z zatrudnianiem tej grupy społecznej stworzyliśmy Mapę Przyjaznych Pracodawców.

Tworzą ją firmy, które poprzez dobre praktyki, pokazują że zatrudnianie pracownika z niepełnosprawnością jest nie tylko możliwe, ale i korzystne. Na mapie można znaleźć przyjaznych pracodawców, umieszczonych według województw wraz z ich danymi adresowymi.

Mapa Przyjaznych Pracodawców to narzędzie skupiające podmioty dbające o równość społeczną poprzez aktywizację osób z niepełnosprawnością. Jeżeli jesteś jednym z takich pracodawców i chciałbyś znaleźć się na naszej mapie, napisz do nas!

Osoby z niepełnosprawnością powinny korzystać ze wszystkich sfer życia podobnie jak osoby pełnosprawne. Jednym z przedsiębiorstw dbających o równy dostęp do swoich usług dla wszystkich użytkowników jest Totalizator Sportowy.

Tworzenie oraz aktywne informowanie o kolekturach Totalizatora Sportowego, przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością sprzyja włączaniu niepełnosprawnych do życia społecznego oraz przyczynia się do likwidacji barier.

Mapa kolektur przyjaznych osobom z niepełnosprawnością powstała z potrzeby aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz rozwijania wizji społeczeństwa bez barier. Dokładne lokalizacje przyjaznych kolektur Totalizatora Sportowego znajdą Państwo na poniższej mapie.
 

Wybierz województwo