Bankowość

Kampania STOP Barierom to ogólnopolskie projekt, który stanowi odpowiedź na rządowy program Dostępność Plus.

Osoby z niepełnosprawnością to wartościowi pracownicy, wnoszący cenny wkład w rozwój przedsiębiorstwa. Ich aktywizacja zawodowa przynosi korzyści zarówno firmom, jak i samym zatrudnionym. Mimo to, wielu pracodawców wciąż pozostaje nieufnych względem niepełnosprawnych pracowników. Chcąc przełamywać stereotypy i bariery związane z zatrudnianiem tej grupy społecznej stworzyliśmy Mapę Przyjaznych Pracodawców.

Tworzą ją firmy, które poprzez dobre praktyki, pokazują że zatrudnianie pracownika z niepełnosprawnością jest nie tylko możliwe, ale i korzystne. Na mapie można znaleźć przyjaznych pracodawców, umieszczonych według województw wraz z ich danymi adresowymi.

Mapa Przyjaznych Pracodawców to narzędzie skupiające podmioty dbające o równość społeczną poprzez aktywizację osób z niepełnosprawnością. Jeżeli jesteś jednym z takich pracodawców i chciałbyś znaleźć się na naszej mapie, napisz do nas!

Kampania STOP Barierom to ogólnopolskie projekt, który stanowi odpowiedź na rządowy program Dostępność Plus.

Wybierz województwo