Co pracodawca powinien wiedzieć o niepełnosprawności?

PAMIĘTAJ, TO BARDZO WAŻNE!

Pracownik, to nie koszt.
To inwestycja!

Warto wiedzieć, że:
w przypadku osoby niewidomej, ważny jest aspekt niezmienności otoczenia i przedmiotów, znajdujących się w zasięgu ramion. Osoby niesłyszące powinny pracować w środowisku cichym, które nie zakłóca odbioru dźwięku i komunikatów odbieranych przez aparat słuchowy. Istotna może okazać się pętla indukcyjna, która zdaje egzamin w dużych firmach. Podczas rozmowy ważna może być możliwość odczytywania z ust rozmówcy. Dla osób na wózkach i z innymi ograniczeniami ruchowymi istotna jest winda, schodołazy, podjazdy, szerokie, automatyczne drzwi, dostosowane toalety, poręcze przy schodach i antypoślizgowe powierzchnie. W przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną, bardzo ważne są jasne i proste komunikaty oraz polecenia i zadania, związane z pewną powtarzalnością. Dla tej grupy bardzo istotne może okazać się oznakowanie przestrzeni i stosowanie piktogramów.

Niepełnosprawność może w istotny sposób ograniczać realizację wielu potrzeb, co z kolei wiąże się z długotrwałym stresem i frustracją.22

Przyjazny pracodawca. Co pracodawca powinien wiedzieć o niepełnosprawności?

Koszty, jakie ponosi pracownik z niepełnosprawnością:

  1. codzienne dojazdy do pracy – często własnym samochodem lub taksówką. Nierzadko zdarza się, że pracownik, z tytułu niepełnosprawności lub choroby, nie może korzystać z komunikacji miejskiej;
  2. zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego – można wprawdzie zwrócić się o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Zdrowia lub Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Otrzymanie takiego wsparcia determinują jednak dochody;
  3. zakup leków i dodatkowa rehabilitacja – koszty zakupu leków i ograniczenia w dostępie do ciągłej i kompleksowej rehabilitacji są często bardzo wysokie;

To tylko wybrane przykłady.

  1. Przy przyjęciu pracownika do pracy warto porozmawiać o jego potrzebach i możliwości dofinansowań, także ze środków firmy.
  1. Por. Loska M.(2009) Psychofizyczne możliwości i społeczne wyznaczniki funkcjonowania osób niepełnosprawnych ruchowo(s.52).W: Wolan- Nowakowska M. (red.) Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych. – ku możliwościom przeciw ograniczeniom Kraków: Wydawnictwo Akapit.
    Oraz: Żuraw,H (2008) Op. cit.