Pracodawco! Pamiętaj o wsparciu emocjonalnym

Doceniaj i motywuj swoich pracowników.

Jak skutecznie motywować?
Badania pokazują, że pracownicy ulegają szybkiemu zniechęceniu w pracy, nie angażują się lub aktywnie wyłączają. Pracodawcy szukają w takich sytuacjach różnych rozwiązań. Jednak to co dla skutecznej motywacji najistotniejsze, to przede wszystkim inspiracja, życzliwość i dbałość o siebie. Ważne, by niezależnie od organizacji, jej kultura opierała się na znaczeniu. Dlaczego? To umożliwia identyfikację z firmą, ale przede wszystkim nadaje sens i znaczenie samej pracy, czy po prostu wykonywanych zadań. W takich warunkach, w naturalny sposób istnieje szansa na samorozwój, dzięki czemu pracownik sam poszukuje inspiracji i rozwija własną kreatywność. Trzeba jednak dodać, że tej inspiracji pracownik poszukuje także wśród liderów. Dlatego opisana powyżej kwestia komunikacji, godności, a co za tym idzie, podmiotowego traktowania pracowników, jest tu tak istotna.

Lider czy też przełożony powinien budować współpracę na zaufaniu i wzajemnym szacunku, przekazując pozytywne wzmocnienia. Z zaznaczeniem, że praca kierowanego przez niego zespołu lub konkretnych osób przyczynia się do poprawy jakości życia innych. Przykładem może być wolontariat pracowniczy. Szef, który uczestniczy w pracach zespołu, a wobec swoich pracowników postępuje sprawiedliwie, zwiększa nie tylko motywację swojego zespołu, ale także jego lojalność i współodpowiedzialność za wykonywane zadania.

Przyjazny pracodawca. Pracodawco, pracownik z niepełnosprawnością to więcej niż dofinansowanie jego wynagrodzenia.

Atmosfera życzliwości w organizacji jest czynnikiem silnie motywującym i podnoszącym lojalność wobec firmy. Życzliwość sprzyja rozwojowi empatii i nawiązywaniu trwałych przyjaźni. Z tych samych badań wynika również że to, co najbardziej motywuje ludzi w pracy, to wcale nie dedykowane karnety do zrealizowania w siłowni czy kinie. Dla pracownika znacznie ważniejsza jest regularna przerwa w pracy, konieczność oddzielania życia zawodowego od prywatnego, akceptujący gest przełożonego (warto zwracać uwagę na język ciała!). Wszystko to powinno opierać się nie na słownych deklaracjach, a na kulturze organizacyjnej, która opiera się również na założeniu, że dbałość o zdrowie, przekłada się na lepsze wyniki w pracy.25

Pamiętaj!

Stała kontrola nie motywuje.
Bazuj na zaufaniu do pracowników.
Wspieraj gestem i działaniem.
Stwarzaj kulturę dbałości o zdrowie.

Jak sprawdzać efektywność pracy?
Temat skutecznej motywacji do pracy dotyczy wszystkich, wykonujących jakąkolwiek pracę zawodową. Niepełnosprawność i stan zdrowia, nie mają tu znaczenia. To tylko kwestia rozpoznania potencjału pracownika, co już zostało omówione we wcześniejszych podrozdziałach poradnika. Ale to co ważne, to kwestia doboru odpowiednich metod mierzenia efektywności pracowników. Zanim się to jednak dokona, trzeba mieć absolutną pewność odpowiedniego doboru zadań przydzielonych konkretnej osobie. Właśnie ta kwestia jest istotna w odniesieniu do pracowników z niepełnosprawnością. Istotnym czynnikiem, wpływającym na efektywność i skuteczność może być także czas i narzędzia, jakimi dysponuje pracownik. To właśnie w tym momencie widać, jak ważna jest rozmowa, uwzględnienie możliwości i ograniczeń, oparte na szacunku partnerstwo, zrozumienie i akceptacja, wynikające z dobrej atmosfery w firmie oraz szkolenia, będące prawem każdego pracownika. Dopiero spełniając te czynniki, pracodawca powinien omawiać z pracownikiem techniczne kwestie, związane z przystosowaniem stanowiska pracy. To te czynniki wpływają na realną ocenę efektywności pracownika, zwłaszcza tego z niepełnosprawnością. To, czy narzędziem pomiaru efektywności będzie dostępne w firmie oprogramowanie, czy audyt wewnętrzny, jest sprawą drugoplanową.

Pamiętaj!

Efektywność pracowników zależy także od Ciebie i Twojego wsparcia.
Staraj się aktywnie słuchać. To podstawa skutecznej komunikacji.
Nie wykorzystuj swojej pozycji i sytuacji podległości przeciwko pracownikowi.
Nie zapominaj o kulturze osobistej w kontakcie z pracownikiem.

  1. Wywiad, jak wyżej.
  2. Por. https://prawo.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0006/173499/Sobczyk-Prawo-i-czowiek-pracujcy-midzy-ochron-godnoci-a-rownoci.pdf (stan z dnia 13.05.2020).