Czy osobie opiekującej się dzieckiem z niepełnosprawnością w czasie zamknięcia przedszkoli z powodu epidemii przysługuje dodatkowe świadczenie opiekuńcze?

Data dodania aktualności: 17 września 2020

 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 2020 roku o dodatkowym zasiłku opiekuńczym zasiłek ten przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku do lat 8, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadku:

zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ale również w przypadku otwarcia tych placówek w czasie trwania COVID-19, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem ,albo braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Zasiłek ten przysługuje w okresie od 25 maja 2020 roku (dzień wejścia w życie ustawy) do 26 lipca 2020 roku. Oczywiście nie ma problemu, aby złożyć wniosek za ten okres z opóźnieniem, należy jednak pamiętać, że roszczenie o wypłatę zasiłku opiekuńczego przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, z który zasiłek przysługuje.

Wróć do
listy artykułów
 

Zobacz również inne artykuły

Uczelnie bez barier: wsparcie dla studentów z niepełnosprawnościami

Uczelnie bez barier: wsparcie dla studentów z niepełnosprawnościami

Data dodania aktualności 11 lipca 2022

Kliknij i przejdź
do artykułu
Szkoła nie dla uczniów z trisomią 21

Szkoła nie dla uczniów z trisomią 21

Data dodania aktualności 6 kwietnia 2022

Kliknij i przejdź
do artykułu
Święta Bożego Narodzenia

Święta Bożego Narodzenia

Data dodania aktualności 27 grudnia 2021

Kliknij i przejdź
do artykułu