Jak i gdzie starać się o rehabilitację dla dziecka z porażeniem mózgowym?

Data dodania aktualności: 20 lipca 2019

 

W takiej sytuacji trzeba zwrócić się do lekarza rehabilitacji o skierowanie. Można starać się również o wyjazd na turnusy rehabilitacyjne, trzeba jednak pamiętać o kwestii dochodu.

Osoba spełniająca kryterium dochodowe: przeciętny miesięczny dochód – w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku; nie przekracza kwoty: 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. W przypadku przekroczenia tych kwot, dofinansowanie pomniejsza się o kwotę, o którą dochód został przekroczony.

Wróć do
listy artykułów
 

Zobacz również inne artykuły

Szlifowanie diamentów

Szlifowanie diamentów

Data dodania aktualności 27 września 2023

Kliknij i przejdź
do artykułu
Rodzina jak każda inna

Rodzina jak każda inna

Data dodania aktualności 25 września 2023

Kliknij i przejdź
do artykułu
Niepełnosprawni też mają rodziny

Niepełnosprawni też mają rodziny

Data dodania aktualności 22 września 2023

Kliknij i przejdź
do artykułu