Jak i gdzie starać się o rehabilitację dla dziecka z porażeniem mózgowym?

Data dodania aktualności: 20 lipca 2019

 

W takiej sytuacji trzeba zwrócić się do lekarza rehabilitacji o skierowanie. Można starać się również o wyjazd na turnusy rehabilitacyjne, trzeba jednak pamiętać o kwestii dochodu.

Osoba spełniająca kryterium dochodowe: przeciętny miesięczny dochód – w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku; nie przekracza kwoty: 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. W przypadku przekroczenia tych kwot, dofinansowanie pomniejsza się o kwotę, o którą dochód został przekroczony.

Wróć do
listy artykułów
 

Zobacz również inne artykuły

Kolektury Totatlizatora Sportowego Bez Barier!

Kolektury Totatlizatora Sportowego Bez Barier!

Data dodania aktualności 29 czerwca 2021

Kliknij i przejdź
do artykułu
Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika?

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika?

Data dodania aktualności 24 czerwca 2021

Kliknij i przejdź
do artykułu
Pomoc psychologiczna – czym jest, czy warto z niej skorzystać?

Pomoc psychologiczna – czym jest, czy warto z niej skorzystać?

Data dodania aktualności 24 maja 2021

Kliknij i przejdź
do artykułu