Z powodu epidemii zostały zmienione moje godziny pracy co uniemożliwiło sprawowanie opieki nad dzieckiem do 3 roku życia. Czy w tej sytuacji przysługuje zasiłek?

Data dodania aktualności: 15 lipca 2020

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
Zgodnie z przepisami ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku do lat 8, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku:
• zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ale również w przypadku otwarcia tych placówek w czasie trwania COVID-19, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem
albo
braku możliwości sprawowania opieki przez nianię (link do strony zewnętrznej) lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna (link do strony zewnętrznej) z powodu COVID-19.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje od 25 maja 2020 r. do 12 lipca 2020 r. [2]

Zachęcamy również do zapoznania się z innymi nowymi dodatkowymi świadczeniami wynikającymi i spowodowanymi pandemią COVID-19:

Bon wakacyjny
Dodatek solidarnościowy

Wróć do
listy artykułów
 

Zobacz również inne artykuły

Wsparcie nauki zdalnej dla dzieci z niepełnosprawnością

Wsparcie nauki zdalnej dla dzieci z niepełnosprawnością

Data dodania aktualności 1 października 2020

Kliknij i przejdź
do artykułu
Mindset – aplikacja wspierająca diagnostykę demencji

Mindset – aplikacja wspierająca diagnostykę demencji

Data dodania aktualności 1 października 2020

Kliknij i przejdź
do artykułu
Telemedycyna dla chorych z chorobą Parkinsona

Telemedycyna dla chorych z chorobą Parkinsona

Data dodania aktualności 1 października 2020

Kliknij i przejdź
do artykułu