\n

Nowe doniesienia naukowe pozwalają przypuszczać, że istnieje związek pomiędzy jakością snu a chorobą Alzheimera. Jak postulują naukowcy, sen powinien znajdować się wśród głównych czynników wpływających na ryzyko wystąpienia choroby obok diety i aktywności fizycznej. Choroba Alzheimera i związana z nią niepełnosprawność mogą znacząco wpływać na jakość życia pacjentów i ich opiekunów, a nowe odkrycie może w przyszłyści przyczynić się do zmniejszenia zachorowalności na tę chorobę.

Choroba Alzheimera związana jest z pogorszeniem funkcji poznawczych oraz intelektualnych w wyniku postępującego procesu utraty funkcji tkanki nerwowej. Jednym z długotrwałych skutków choroby jest niepełnosprawność intelektualna. Schorzenie to dotyka coraz większej liczby osób w populacji, dlatego prowadzonych jest wiele badań nad czynnikami ryzyka oraz prewencji tej choroby. W jednym z badań prowadzonych na Uniwersytecie w Bostonie w Stanach Zjednoczonych wykazano, że fale mózgowe generowane podczas głębokiego snu zdają się stymulować proces ,,oczyszczania” w mózgu. Artykuł z badania opublikowany w czasopiśmie Science podaje, że wolne fale mózgowe stymulują przepływ płynu mózgowego przez mózg i wspomagają oczyszczanie go z toksyn. Zakłócenia w czasie snu mogą potencjalnie przyczyniać się do pogorszenia stanu tkanki mózgowej. Odkrycie to, sugeruje również, że poprzez odpowiednią ilość oraz jakość snu można zmniejszyć ryzyko wystąpienia choroby.

W badaniu obserwowano parametry funkcjonowania mózgu u 11 osób. Zaobserwowano między innymi, że w czasie głębokiego snu pojawiają się bardzo wolne fale mózgowe wywoływane prawdopodobnie przez krótkie fale aktywności elektrycznej w neuronach. Odkrycie sugeruje, że krótkie fale elektryczne wyzwalane w czasie głębokiego snu stymulują powolne fale płynu mózgowo- rdzeniowego oczyszczającego mózg z toksyn. Pogorszenie funkcjonowania poznawczego czy też niepełnosprawność intelektualna w późniejszym okresie może być efektem zaburzeń fazy głębokiego snu i procesów usuwania toksyn. Od dawna naukowcom znany był fakt, że osoby z Chorobą Alzheimra miały elektrofizjologicznych fal powolnych a co za tym idzie mniej sprawny proces oczyszczania mózgu. Główną toksyną odpowiedzialną za otępienie w chorobie Alzheimera jest beta amyloid. We wcześniejszych badaniach wykazano, że pogorszone odtruwanie mózgu związane jest ze zwiększonym odkładaniem się beta-amyloidu w mózgu. Z kolei beta-amyloid może wpływać na pogorszenia jakości snu.

Doniesienia z Uniwersytetu w Bostonie pozwoliły naukowcom wysnuć wniosek, że głęboki sen przyczynia się do usprawniania mechanizmów samooczyszczania mózgu, usprawnia jego pracę i może zapobiegać chorobom neurodegeneracyjnym.

Źródło: https://www.npr.org/sections/health-shots/2019/10/31/775068218/how-deep-sleep-may-help-the-brain-clear-alzheimers-toxins?t=1572557783308&t=1572686616156&t=1574113222964

Otyłość stała się jedną z najczęstszych chorób w dzisiejszych czasach. Z wiekiem coraz więcej czasu ludzie spędzają w pozycji siedzącej, przez co zachodzą zmiany w gospodarce hormonalnej a metabolizm zwalnia. Istnieje wiele czynników, które mogą przyczyniać się do występowania otyłości wśród dorosłych. Od dawna wiadomo, że otyłość wpływa na układ sercowo-naczyniowy czy układ ruchu. Najnowsze doniesienia pozwalają przypuszczać, że otyłość wpływa negatywnie na również na inne ważne elementy ludzkiego organizmu i prowadzić do niepełnosprawności.

W badaniu Rundek i współpracowników oceniano wpływ otyłości na zjawisko określane tzw. przerzedzeniem korowym. Zjawisko to określa stopniowy zanik kory mózgowej, w której zachodzą procesy odpowiedzialne za przetwarzanie informacji. Im cieńsza jest kora tym większe jest ryzyko choroby Alzheimera i innych chorób neurologicznych. 

W badaniu wzięło udział 572 osób, które podzielono na grupy w zależności od BMI (z ang. Body Mass Index). Jak ukazały wyniki badania, im wyższe było BMI tym cieńszą korę obserwowane w badaniu rezonansem magnetycznym. Zależność była szczególnie silna u osób, które w momencie włączenia do badania miały mniej niż 65 lat. 

Wyniki badania pozwalają przypuszczać, że przez utrzymanie prawidłowej masy ciała można spowolnić proces starzenia się mózgu i zmniejszyć ryzyko chorób neurologicznych. Istnieje potrzeba dalszych badań pokazujących jak otyłość wpływa na choroby neurologiczne. 

Widok do czytania. Naciśnij klawisze Alt+Shift+A, aby uzyskać pomoc dotyczącą ułatwień dostępu.

Źródło: www.fatherly.com