\n

Głuchota może mieć różne podłoża i występować w różnych grupach społecznych powodując niepełnosprawność. Niewątpliwym pozostaje fakt, że utrata słuchu w znaczący sposób zmienia życie człowieka oraz zmniejsza jego udział w życiu społecznym.

Wielu pasjonatów muzyki i muzyków uważa, że muzykę nie tyle się słyszy co bardziej czuje. Poznaje wszystkimi zmysłami. Teoria ta znalazła swoje potwierdzenie w projektowanym z użyciem najnowszych technologii stroju pozwalającym poczuć i ,,usłyszeć” muzykę osobom głuchym. Niepełnosprawność może ograniczać liczne aspekty związane z funkcjonowaniem w społeczeństwie, jednak dzięki nowoczesnym technologiom zakres ten ulega zmniejszeniu.  

Soundshirt to strój zaprojektowany dla osób głuchych, który pozwala dźwięki znajdujące się w otoczeniu człowieka pochłonąć i przetworzyć na specyficzne drgania oddające rytm muzyki. Strój pozwalający poczuć muzykę wywodzi się z projektu ,,koszulki do przytulania” (Hugshirt), która pozwalała przekazywać bodźce dotykowe między osobami nawet na bardzo dalekie odległości.  Projekt stroju wykorzystuje specjalne siłowniki osadzone w tkaninie odzieży, które mogą pochłaniać muzykę i przetwarzać ją na zestaw wibracji zmotoryzowanych. Różne instrumenty mogą wywoływać rodzaj doznania dotykowego (wibracji, oscylowania, wirowania) na skórze co może stanowić rodzaj dotykowego tłumaczenia dźwięku. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnej technologii niepełnosprawność związana z głuchotą nie będzie stanowiła ograniczenia dla osób chcących uczestniczyć w wydarzeniach takich jak imprezy taneczne, koncerty czy spektakle.

Soundshirt pozwala na urozmaicenie bodźców płynących ze środowiska docierających do osoby niedosłyszącej i pozwala jej lepiej odnaleźć się w rzeczywistości. Twórcy ubrania podkreślają jednak, że w prawidłowym funkcjonowaniu urządzenia ważna jest ilość informacji i bodźców docierających do zmysłów użytkownika. Dla użytkowników niesłyszących ważne jest, aby mieli możliwość obserwowania otoczenia co pozwala na odpowiednie budowanie napięcia i przenoszenie sytuacji na bodźce. Niepełnosprawność związana z utratą słuchu dotyczy nie tylko osób starszych ale również, w skutek różnych zaburzeń przetwarzania bodźców w pozostałych grupach społecznych.

Jak twierdzą projektanci Soundshirt, jest to sposób, aby osoby niesłyszące mogły prawdziwie poczuć muzykę i rytm na własnej skórze. Niepełnosprawność nie będzie musiała już dłużej ograniczać osobom niesłyszącym wrażeń płynących z obcowania z muzyką.

Źródło: https://onezero.medium.com/this-outfit-can-make-deaf-people-feel-music-d0df553efa97