\n

Na podstawie wyników uzyskanych w jednym z nowszych badań nad leczeniem stwardnienia rozsianego, przypuszcza się, że terapia mikroRNA może zmniejszać niepełnosprawność związaną z tym schorzeniem.

Stwardnienie rozsiane (z ang. Multiple Sclerosis, MS) to przewlekła choroba demielinizacyjna o podłożu immunologicznym. Schorzenie występuje najczęściej u młodych dorosłych, a u jego podstaw leży wieloogniskowe (rozsiane) uszkodzenie mózgu i rdzenia kręgowego powodujące liczne objawy neurologiczne i niepełnosprawność. Dokładna przyczyna choroby nie została jeszcze poznana, jednak podejrzewa się, że znaczącą rolę odgrywa zaburzona praca układu immunologicznego oraz procesy neurodegeneracyjne. Niepełnosprawność ruchowa związana z postępem choroby jest często przyczyną wykluczenia osób chorych ze społeczeństwa i pracy zawodowej.

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z MS często jest niewystarczające i poszukuje się nowych metod leczenia i spowalniania przebiegu choroby

Jeden z zespołów badawczych pracujących nad procesami poznawczymi i leczeniem MS przeprowadził badanie dotyczące wyjaśnienia zależności pomiędzy składem mikroflory jelitowej a przebiegiem MS u myszy.

Końcowy odcinek jelita człowieka zasiedlony jest przez ogromne ilości różnego rodzaju bakterii. Obecnie przypuszcza się, że konkretny skład gatunkowy mikroflory jelitowej i jej funkcjonalność mogą wpływać na ryzyko wystąpienia różnych chorób oraz niepełnosprawność związaną z niektórymi chorobami. Flora bakteryjna odpowiada przede wszystkim za utrzymanie szczelności bariery jelitowej chroniąc organizm przed licznymi substancjami szkodliwymi. Naukowcy badający związek mikroflory i MS zaprezentowali innowacyjne podejście w rozumieniu zagadnienia.

Podejście to obejmuje obecność cząsteczek bakteryjnego mikroRNA w mikrobiomie, którego ilość wzrasta, gdy stwardnienie rozsiane osiąga szczyt w mysich modelach choroby. Kiedy naukowcy stworzyli syntetyczną wersję mikroRNA i podali ją myszom jako doustną terapię, tłumiła ona objawy choroby.

Naukowcy badali mikrobiom myszy na modelach stwardnienia rozsianego i dokonali zaskakującego odkrycia: kiedy zabrali kał od zwierząt doświadczających szczytowych objawów i przenieśli go na inne myszy, zwierzęta otrzymujące materiał były chronione przed stwardnieniem rozsianym. Zespół opublikował swoje odkrycia w czasopiśmie Cell Host & Microbe.

Wnioski płynące z tego doświadczenia pozwalają przypuszczać, że cząsteczki mikroRNA mogą w przyszłości odegrać znaczącą rolę w leczeniu i łagodzeniu objawów MS oraz zmniejszać niepełnosprawność związaną z tą chorobą.  

Źródło: https://www.fiercebiotech.com/research/treating-multiple-sclerosis-help-gut-microbiome