\n

Jak wynika z raportu przedstawionego przez prezes Polskiego Towarzystwa Epileptologii prof. Joannę Jędrzejczak koszty całkowite epilepsji sięgają 1.2 mld złotych, a w całej Unii Europejskiej wynoszą około 20 mld euro. Dane przedstawione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ukazały, że w ostatnich latach o prawie połowę zmalała liczba rent przyznawanych pacjentom cierpiącym na padaczkę. Niestety nie wynika to głównie ze skuteczniejszego leczenia padaczki a z bardziej restrykcyjnych kryteriów przyznawania renty.

Eksperci podkreślali że, wiele osób leczących się z powodu padaczki ma trudności ze znalezieniem pracy. W społeczeństwie nadal panuje lęk przed osobami zmagającymi się z tą chorobą. Osoby chore nie mogą pracować na niektórych stanowiskach ze względu na potencjalne ryzyko wystąpienia napadu. Dodatkowo pracodawcy w obawie przed chorobą rezygnują z zatrudnienia takiej osoby, pomimo że w większości przypadków objawy są w pełni kontrolowane. Ze względu na piętnowanie społeczne wiele osób nie przyznaje się do swojego schorzenia.

Podczas spotkania podkreślano, że padaczka jest chorobą którą da się dobrze kontrolować i w większości przypadków nie powinna stanowić przeszkody w podjęciu pracy. Akcentowano również konieczność edukacji na temat padaczki aby ograniczyć wykluczanie społeczne osób chorych.

Źródło: https://www.mp.pl/neurologia/aktualnosci/213247,padaczka-generuje-ogromne-koszty-spoleczne