\n

Liczne doniesienia ze świata wskazują, że dzieci z zaburzeniami w zakresie czytania nie mają równych szans w nauce – szczególnie w okresie epidemii. Trudności z czytaniem występują u 10 do 15% dzieci w wieku szkolnym. Prawidłowe funkcjonowanie i równe szanse w nauce dla dzieci z niepełnosprawnością (zaburzeniami uczenia się) zapewniane są zwykle poprzez dostęp do odpowiednio przeszkolonych specjalistów, właściwie wyposażonych sal oraz liczne pomoce dydaktyczne. Istotne znaczenie ma również  nauka w odpowiednich placówkach klinicznych. Oznacza to, że wielu uczniów w niedofinansowanych szkołach w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie nadal boryka się z problemem nierównych szans w nauce.

Profesor nadzwyczajny nauk psychologicznych Uniwersytetu Connecticut – Nicole Landi i jej zespół pracują nad rozwiązaniem tego problemu. Dzięki grantowi w wysokości 2,5 miliona dolarów przyznanego przez National Institutes of Health oraz Narodowy Instytut Zdrowia Dziecka i Rozwoju Człowieka im. Eunice Kennedy Shriver, badacze będą mogli ocenić skuteczność technologii przeznaczonej dla dzieci z niepełnosprawnością .

GraphoLearn to gra, która pomaga nauczyć się podstawowych liter i ich dźwięków. Gra stała się liderem w dziedzinie technologii edukacyjnych ukierunkowanych na czytanie. Dzieci z niepełnosprawnością mogą grać samodzielnie w domu, co jest dużą zaletą dla tych, które mogą nie mieć zapewnionego odpowiedniego wsparcia w klasie lub w przychodni. Projekt ten jest szczególnie istotny ze względu na wysoki odsetek dzieci uczących się w trybie zdalnym w związku ze stanem epidemicznym. Biorąc pod uwagę wyjątkową sytuację związaną z pandemią, interwencje w zakresie technologii edukacyjnych w domu prawdopodobnie staną się bardziej akceptowane i pożądane, nawet gdy edukacja w trybie stacjonarnym zostanie w pełni wznowiona.

Do tej pory większość badań oceniających skuteczność GraphoLearn przeprowadzono w ściśle kontrolowanych warunkach, co utrudnia określenie, jak dobrze gra działa w domu. Dlatego Landi i współpracownicy planują przeprowadzić szeroko zakrojone badanie dotyczące efektywności gry. Badania nad GraphoLearn zostaną przeprowadzone z udziałem z udziałem 450 dzieci z niepełnosprawnością w wieku od 6 do 10 lat. Uczestnicy będą rekrutowani z sieci Healthy Brain Network – badania zdrowia psychicznego i zaburzeń uczenia się u dzieci.

Landi i jej zespół ocenią również różne czynniki prognostyczne reakcji GraphoLearn, ponieważ, jak w przypadku każdej interwencji, nie wszystkie dzieci z niepełnosprawnością będą reagować w ten sam sposób. Jest to ważne pytanie dla badaczy, ponieważ dotyczy opracowywania najskuteczniejszych interwencji dla szerokiego grona studentów. U każdego z uczestników istotne będą czynniki indywidualne i środowiskowe, które mogą ułatwiać lub utrudniać korzyści, jakie dziecko czerpie z gry. Naukowcy mają nadzieję, że odkrycia i wnioski płynące z tego badania pomogą opracować bardziej sprawiedliwe podejście do interwencji związanych z czytaniem i zapewnianiem równego dostępu do edukacji dla wszystkich dzieci.

Źródło: https://www.miragenews.com/researchers-working-toward-equitable-at-home-reading-disability-intervention/


Cukrzyca jest jedną z chorób powodujących niepełnosprawność. Niedawno opublikowano badanie opisujące odmienności w pracy mózgów dzieci z cukrzycą typu 1. W badaniu rezonansem magnetycznym zobrazowano liczne różnice w pracy mózgu dzieci chorych w porównaniu do dzieci bez cukrzycy.

Niepełnosprawność to nie zawsze coś, co obserwuje się na pierwszy rzut oka. Niektóre choroby pozostają bez wpływu na wygląd zewnętrzny jednak są przyczyną znaczących zmian i utrudnień w codziennym funkcjonowaniu. Cukrzyca typu 1 to choroba o podłożu immunologicznym ujawniająca się zwykle na bardzo wczesnych etapach życia. W przebiegu cukrzycy można obserwować zarówno powikłania ostre jak i przewlekłe, które mogą powodować niepełnosprawność w przyszłości. Powikłania związane z cukrzycą mogą dotyczyć wielu narządów lub układów i istotnie zaburzać ich pracę. Wśród powikłań przewlekłych cukrzycy wymienia się niedowidzenie, utrata wzroku, polineuropatia czy też choroby układu sercowo-naczyniowego. W najnowszych badaniach naukowych przyglądają się również odmiennościom wynikającym z cukrzycy dla pracy mózgu. Niepełnosprawność związana z cukrzycą może więc występować jako szereg zaburzeń z różnych układów i prowadzić do pogorszenia jakości życia pacjentów.

W badaniu wykorzystano rezonans czynnościowy mózgu dzieci w czasie pracy. U dzieci z cukrzycą wykazano szereg nieprawidłowości związanych z aktywnością mózgu. Nieprawidłowości te były podobne do występujących w procesie starzenia, wstrząśnienia mózgu czy też zespołu nadpobudliwości z deficytem uwagi. Zaburzenia aktywności mózgowej były tym większe im dłużej dziecko chorowało na cukrzycę. Naukowcy prowadzący badanie przypuszczają, że mózgi dzieci z cukrzycą typu 1 nie funkcjonują w pełni wydajnie, co jest pośrednim skutkiem choroby.

Autor badania, Allan Reiss, profesor psychiatrii i nauk behawioralnych, podkreśla, że pomimo intensywnego rozwoju nauki o cukrzycy i opieki interdyscyplinarnej nad dziećmi z cukrzycą typu 1, nadal istnieje szansa na wystąpienie zaburzeń w pracy i aktywności umysłowej chorych.

Narażenie na wahania stężenia cukru we krwi mogą więc powodować nie tylko niepełnosprawność związaną z zaburzeniami pracy układu krążenia, ale również być przyczyną zaburzeń w funkcjonowaniu poznawczym.

Wśród potencjalnych patomechanizmów wyjaśniających zależności pomiędzy cukrzycą a funkcjonowaniem mózgu wymienia się chroniczne wahania stężenia glukozy we krwi. Wcześniejsze badania sugerowały już, że u dzieci z cukrzycą typu 1 częściej występowały łagodne osłabienie funkcji poznawczych czy też zmiany w strukturze mózgu. Zagłębianie się w temat mechanizmów oraz obrazowania czynności mózgu dzieci z cukrzycą pozwoli w przyszłości lepiej rozumieć i zapobiegać szkodliwemu wpływowi cukrzycy na funkcje poznawcze.

Źródło: https://www.futurity.org/type-1-diabetes-brains-children-2233492-2/

Autyzm – objawy i szczególne wymagania. Co twórcy popularnej gry wprowadzili, aby pomóc dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?

Objawy autyzmu to między innymi trudności w utrzymywaniu relacji społecznych oraz nawiązywaniu kontaktu. Relacje z otoczeniem mogą stać się problemeatyczne zarówno w świecie rzeczywistym jak i w przestrzeni wirtualnej. Objawy autyzmu mogą przekładać się na utrudnione funkcjonowanie w relacjach z użytkowanikami poznanymi online. Twórcy popularnej gry Minecraft postanowili stworzyć osobny serwer posiadający udogodnienia dla osób z zaubrzeniami ze spektrum. Autcraft to według twórców ,,bezpieczny wirtualny plac zabaw” którym rządzą specyficzne reguły. Modyfikacje gry polegają przede wszystkim na tworzeniu bezpiecznej przestrzeni społecznej, filtrowaniu doświadczeń oraz pobudzaniu wyobraźni. W grze Minecraft użytkowicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących zasad, które zostały dopracowane i uszczegółowione w wersji dla osób z autyzmem.

Jedną z modyfikacji jest zawężenie możliwości interakcji z nieznanymi użytkownikami. W Autcrafcie istnieje możliwość oznaczenia terenu jako własnego, co nie pozwala innym graczom na niszczenie pracy użytkownika z autyzmem. Objawy autyzmu mogą nasilać się w sytuacji niepożądanych interakcji społecznych, dlatego ta modyfikacja może okazać się bardzo korzystna.

Zmodyfikowana wersja gry jest również nastawiona na szczególne potrzeby użytkowników. W Autcrafcie możemy wpierać rozwój umiejętności społecznych poprzez zasady dotyczące pomocy i życzliwości wobec innych użytkowników. Na platformie obecne są na przykład skrzynie społeczne, w których użytkownicy mogą zostawiać nie potrzebne im przedmioty dla innych graczy. Objawy autyzmu często powodują, że dziecko jest w stanie nawiązywać kontakty z ograniczona ilością osób. Bezpieczna przestrzeń Autcrafta pozwala na wspólne zabawy w wirtualnej rzeczywistości z ograniczoną liczba osób wybranych samodzielnie. Postacie w grze pozbawione są wyrazu twarzy oraz specyficznej mowy ciała co pozwala użytkownikom z autyzmem lepiej odnaleźć się w interakcjach społecznych. Komunikacja odbywa się na uproszczonych zasadach – poprzez ograniczone menewry wykonywane przez postać.

W Autcrafcie istnieje również wiele innych modyfikacji ułatwiających korzystanie z serwera osobom z autyzmem. Twórcy podkreślają, że objawy autyzmu mogą przekładać się na utrudnione korzystanie z wielu form rozrywki związanej z interakcjami społecznymi, dlatego konieczne było stworzenie dla nich bezpiecznej przestrzeni wirtualnej. Źródło: http://theconversation.com/how-a-minecraft-world-has-built-a-safe-online-playground-for-autistic-kids-12449

Artykuł został przygotowany przez Sylwię Raciborską – dyplomowanego psychologa, który w każdą środę, w godzinach: 18.00-19.00 prowadzi prywatne, bezpłatne porady psychologiczne na naszej stronie www.stopbarierom.pl.

Wiadomość o niepełnosprawności zawsze jest ciosem, niezmiernie bolesnym doświadczeniem. Znajomość procesu adaptacji do niepełnoprawności jest bardzo ważna. Trzeba pamiętać, że przejście poszczególnych etapów nie następuje płynnie. Poszczególne okresy mogą przebiegać ze zmienną długością oraz intensywnością. Droga do adaptacji niepełnosprawności jest długa i bardzo trudna.

Proces adaptacji do niepełnosprawności dzieli się na kilka okresów psychologicznych:

Niepełnosprawność – okres szoku

Informacja o niepełnosprawności jest wstrząsem. Po otrzymaniu informacji o niepełnoprawności pojawia się mnóstwo gwałtownych emocji. Mieszają się ze sobą rozpacz, przerażenie, żal. Osoba dotknięta cierpieniem ma poczucie ogromnej krzywdy połączonej z bezsilnością. Płacz jest tylko jednym z elementów. Nierzadko dochodzi do agresji słownej, bo reakcje stają się nieprzewidywalne i często gwałtowne. Pojawiają się również zaburzenia łaknienia oraz snu.

Niepełnosprawność – okres kryzysu emocjonalnego

Z negatywnymi emocjami z okresu szoku osoba adaptująca się do niepełnosprawności wchodzi w etap kryzysu. Silne dotąd emocje jak gdyby słabną, wyciszają się, choć oczywiście, w dalszym ciągu są obecne. Pogłębia się natomiast ogromny smutek, przygnębienie i dojmujące poczucie beznadziejności. Pogarszają się relacje, nie tylko wewnątrz rodziny, ale też z najbliższym otoczeniem. W okresie kryzysu emocjonalnego może ujawnić się depresja.

Niepełnosprawność – okres pozornego przystosowania się do sytuacji

Po wcześniejszych, niezwykle trudnych emocjach, następny okres adaptacji zdaje się charakteryzować godzeniem się z sytuacją. Jednak jest to przystosowanie tylko pozorne. Niby osoba niepełnosprawna albo rodzina podejmują działania, ale większość naznaczona jest mechanizmami obronnymi.

Niepełnosprawność – okres konstruktywnego przystosowania się do sytuacji

Dopiero na tym ostatnim etapie następuje rzeczywiste przystosowanie. Niepełnosprawność nie podlega już zaprzeczeniom. Osoba niepełnosprawna i jej rodzina szukają autentycznej pomocy. Zdobywane informacje są analizowane, a nie odrzucane. Ten okres przynosi radość z postępów osiąganych przez osobę niepełnosprawną.

Bibliografia: 

Garret, J.F. (red.) Praktyka psychologiczna w rehabilitacji inwalidów. Warszawa, PZWL 1972 

Hulek, A. (red.) Pedagogika rewalidacyjna. Warszawa PWN 1977 

Hulek, A. Teoria i praktyka rehabilitacji inwalidów. Warszawa, PZWL 1969 

Larkowa, H. (red.) Problemy psychologiczne w rehabilitacji inwalidów. Warszawa, PZWL 1974 

Łuszczyński, Cz. O łagodzeniu skutków kalectwa Warszawa, Instytut Wydawniczy CRZZ 1980 

Sękowska, Z. Pedagogika specjalna. Zarys. Warszawa, PWN 1985 

Tomaszewski, T. (red.) Psychologia. Warszawa, PWN 1975

Mimo nam poinformować, że Centrum Nauki Kopernik wspiera kampanię STOP Barierom na rzecz dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością.

Od teraz wszystkie wydarzenia, jakie odbywają się w Centrum będą zamieszczane na naszej mapie miejsc bez barier https://stopbarierom.pl/miejsca-bez-barier/ w sekcji ,,Wydarzenia kulturalne”

Centrum Nauki Kopernik dokłada wszelkich starań, aby osobom z niepełnosprawnościami zapewnić jak najlepsze warunki do korzystania z budynku i oferty Centrum

Budynek wyposażony jest w windy, platformy oraz toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pierwsze i ostatnie stopnie schodów w ciągach komunikacyjnych są oznaczone kontrastowym kolorem. 

Słupy konstrukcyjne budynku oznaczone są kontrastowymi pasami piankowymi. Hydranty przeciwpożarowe mają zabezpieczone ostre krawędzie. Przewody elektryczne eksponatów zabezpieczone są listwami i progami, które nie utrudniają  poruszania się osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Po modernizacji wejścia głównego do budynku oraz wejścia do Planetarium wprowadzono udogodnienie w postaci wyznaczonych metalowych „ścieżek” oraz pół uwagi dla osób niewidomych i niedowidzących. Ścieżki ułatwiają dotarcie do szatni oraz kas, określają kierunek poruszania się w przestrzeni.  

Przed budynkiem znajdują się podjazdy umożliwiające swobodne wejście do Centrum, a otwarta przestrzeń galerii pozwala na łatwy dostęp do większości eksponatów. 

W Centrum mile widziane są osoby poruszające się z psem asystującym. Osoba starsza lub z dysfunkcjami ruchu może wypożyczyć wózek inwalidzki, aby zwiedzanie Centrum było mniej męczące. Wszelkich informacji na ten temat udzielają pracownicy kas.

Na każdym piętrze znajdują się też toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Każda z nich została wyposażona w dźwiękowy system powiadamiania połączony z głównym pokojem ochrony. Na drzwiach wejściowych umieszczono wieszaki ubraniowe na dwóch wysokościach, aby ułatwić korzystanie z toalety osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. 

PRACOWNICY

Największym potencjałem są ludzie, dlatego pracownicy, animatorzy Centrum co roku odbywają szkolenia z zakresu pracy z osobami o różnych niepełnosprawnościach. Szkolenia obejmują między innymi współpracę z osobami z dysfunkcją wzroku, słuchu oraz niepełnosprawnością intelektualną, które odwiedzają naszą Instytucję. Również pracownicy ochrony są przeszkoleni z procedur związanych z sygnałem alarmowym znajdującym się w toaletach dla osób niepełnosprawnych. Część pracowników przeszła szkolenia z zakresu audiodeskrypcji oraz odbyła podstawowy kurs języka migowego. 

Każdy z pracowników został przeszkolony w zakresie ewakuacji budynku. Zna wewnętrzne procedury związane z postępowaniem w razie ewakuacji zwiedzających, także zwiedzających z niepełnosprawnościami. Co roku odbywają się niezapowiedziane ćwiczenia.

BILETY ULGOWE

Osobom z niepełnosprawnościami przysługuje prawo do zakupu biletu ulgowego, zarówno do planetarium, jak i na wystawy stałe. Ze zniżki skorzystać mogą między innymi: seniorzy powyżej 65 roku życia, osoby niepełnosprawne wraz z opiekunem po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki oraz kopii orzeczenia o niepełnosprawności wraz z dokumentem ze zdjęciem.

KAMPANIA STOP BARIEROM

Projekt STOP Barierom realizowany przez Fundację Neuron Plus, to informacyjno-edukacyjna kampania poruszająca problem dostępności usług dla osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej i komercyjnej. Akcja Stop Barierom wspiera ideę likwidacji barier w przestrzeni publicznej i komercyjnej oraz aktywizację osób z niepełnosprawnością
do pełnoprawnego funkcjonowania w codziennym życiu.