\n

Autyzm – objawy i szczególne wymagania. Co twórcy popularnej gry wprowadzili, aby pomóc dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?

Objawy autyzmu to między innymi trudności w utrzymywaniu relacji społecznych oraz nawiązywaniu kontaktu. Relacje z otoczeniem mogą stać się problemeatyczne zarówno w świecie rzeczywistym jak i w przestrzeni wirtualnej. Objawy autyzmu mogą przekładać się na utrudnione funkcjonowanie w relacjach z użytkowanikami poznanymi online. Twórcy popularnej gry Minecraft postanowili stworzyć osobny serwer posiadający udogodnienia dla osób z zaubrzeniami ze spektrum. Autcraft to według twórców ,,bezpieczny wirtualny plac zabaw” którym rządzą specyficzne reguły. Modyfikacje gry polegają przede wszystkim na tworzeniu bezpiecznej przestrzeni społecznej, filtrowaniu doświadczeń oraz pobudzaniu wyobraźni. W grze Minecraft użytkowicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących zasad, które zostały dopracowane i uszczegółowione w wersji dla osób z autyzmem.

Jedną z modyfikacji jest zawężenie możliwości interakcji z nieznanymi użytkownikami. W Autcrafcie istnieje możliwość oznaczenia terenu jako własnego, co nie pozwala innym graczom na niszczenie pracy użytkownika z autyzmem. Objawy autyzmu mogą nasilać się w sytuacji niepożądanych interakcji społecznych, dlatego ta modyfikacja może okazać się bardzo korzystna.

Zmodyfikowana wersja gry jest również nastawiona na szczególne potrzeby użytkowników. W Autcrafcie możemy wpierać rozwój umiejętności społecznych poprzez zasady dotyczące pomocy i życzliwości wobec innych użytkowników. Na platformie obecne są na przykład skrzynie społeczne, w których użytkownicy mogą zostawiać nie potrzebne im przedmioty dla innych graczy. Objawy autyzmu często powodują, że dziecko jest w stanie nawiązywać kontakty z ograniczona ilością osób. Bezpieczna przestrzeń Autcrafta pozwala na wspólne zabawy w wirtualnej rzeczywistości z ograniczoną liczba osób wybranych samodzielnie. Postacie w grze pozbawione są wyrazu twarzy oraz specyficznej mowy ciała co pozwala użytkownikom z autyzmem lepiej odnaleźć się w interakcjach społecznych. Komunikacja odbywa się na uproszczonych zasadach – poprzez ograniczone menewry wykonywane przez postać.

W Autcrafcie istnieje również wiele innych modyfikacji ułatwiających korzystanie z serwera osobom z autyzmem. Twórcy podkreślają, że objawy autyzmu mogą przekładać się na utrudnione korzystanie z wielu form rozrywki związanej z interakcjami społecznymi, dlatego konieczne było stworzenie dla nich bezpiecznej przestrzeni wirtualnej. Źródło: http://theconversation.com/how-a-minecraft-world-has-built-a-safe-online-playground-for-autistic-kids-12449

Autyzm to zaburzenie rozwojowe stwierdzane zazwyczaj u dzieci. Przejawia się najczęściej jako grupa zaburzeń w zakresie zachowania. Objawy mogą mieć szerokie spektrum oraz różne nasilenie. Ze względu na różnorodność symptomów do zaburzeń ze spektrum autyzmu zalicza się autyzm, zespół Aspergera, niespecyficzne całościowe zaburzenia oraz dezintegracyjne zaburzenie dziecięce. Zaburzenia ze spektrum autyzmu należą do stosunkowo częstych przypadków. Współczynnik chorobowości dla autyzmu klasycznego wynosi 30/10 000 osób zdrowych. Zaburzenie występuje częściej u chłopców. W ostatnich latach stwierdza się, że chorobowość zwiększyła się jednak prawdopodobnie w wyniku udoskonalenia kryteriów diagnostycznych.

Przyczyny zaburzeń ze spektrum autyzmu

Przyczyny powstawania autyzmu nadal nie są dokładnie poznane. Prawdopodobnie przyczynia się do tego duże zróżnicowanie grupy chorych pod względem objawów. Wśród przyczyn wymienia się czynniki środowiskowe oraz genetyczne. Z autyzmem wiąże się również oddziaływania prenatalne takie jak:

Do niedawna przypuszczano, że na rozwój autyzmu mogły mieć wpływ szczepionki skojarzone MMR. Analiza wiarygodnych badań oraz dane epidemiologiczne przyczyniły się jednak do odrzucenia tej tezy. Obecnie autyzm rozpatrywany jest głównie jako zaburzenie neurobiologiczne o podłożu genetycznym. Podkreśla się również fakt oddziaływania czynników środowiskowych. Wśród hipotez dotyczących wpływu środowiska wymienia się związki chemiczne, stres czy duże dawki witaminy D. Hipotezy te wymagają jednak dalszych badań.

Objawy autyzmu

Leczenie

Leczenie autyzmu powinno mieć charakter interdyscyplinarny. W leczeniu farmakologicznym stosuje się leki łagodzące stany napięcia nerwowego, leki na bezsenność lub inne w zależności od objawów. Chory powinien również zostać objęty opieką psychologa, a w terapii powinna uczestniczyć cała rodzina.

Piśmiennictwo:

Langauer-Lewowicka H., i wsp. Autyzm – środowiskowe czynniki ryzyka. Medycyna Środowiskowa – environmental Medicine 2016, Vol. 19, no. 2, 19-23

American Psychiatric Association: Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Text Revision, 4th Ed. Washington, DC: American Psychiatric Association, 2000

Turner L.M., Stone W.L., Pozdol S.L., Coonrod E.E.: Follow up of children with autism spectrum disorders from age 2 to age 9. Autism, 2006; 10: 243–265