\n

Wzywamy handlowców do zwiększania dostępności usług. Sprawdź, jakie zyski może przynieść likwidacja barier dla niepełnosprawnych.

Detaliści z Wielkiej Brytanii wprowadzili kilka niesamowitych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościa. Likwidacja barier dla niepełnosprawnych może przynieść wiele korzyści – jak podkreślają sprzedawcy. W sieci Grocer Sainsbury na cztery dni zmieniono nazwę na Signsbury’s w ramach inicjatywy zachęcającej do nauki języka migowego i korzystanie z niego w supermarkecie. Rewolucja w handlu rozpoczęła się od wprowadzonej w 2019,, godziny ciszy”. W każdą sobotę między godziną 9 a 10 rano kupujący z autyzmem mogą robić zakupy w sprzyjającym środowisku – bez muzyki i rażącego światła. Wśród parterów akcji znaleźli się także Group Morrison oraz The Entertainer.

Strategie takie jak ta przybierają na znaczeniu z każdym rokiem. Jak pokazała analiza strategii Accenture konsumenci nie podejmują już decyzji zakupowych wyłącznie w oparciu o produkt bądź cenę. Likwidacja barier dla niepełnosprawnych w handlu może przynieść wymierne zyski. Rosnąca świadomość społeczeństwa spowodowała, że pod uwagę brane jest również to co reprezentuje dana marka w kwestiach społecznych. Oszacowano, że nawet 37% konsumentów w UK rezygnuje z wyboru marki ze względu na jej działania lub słowa jej reprezentantów. Brytyjska organizacja Purple prowadzi działalność mającą na celu zjednoczenie przedsiębiorstw i osób niepełnosprawnych. W badaniach prowadzonych przez Purple wykazano, że nawet 75% konsumentów było w przeszłości zmuszonych do rezygnacji z zakupu przez swoją niepełnosprawność. Przedstawiciele Purple podkreślają, że warto wprowadzać udogodnienia nie tylko za względu na etykę i moralność. Udogodnienia są również szansa na zwiększenie zysków. Likwidacja barier dla niepełnosprawnych w handlu może przełożyć się na nawet 249 mld funtów zysku z gospodarstw domowych, w których obecna jest osoba z niepełnosprawnością. Zwiększanie dostępności usług to sposób wyrównanie dysproporcji w społeczeństwie, poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnością oraz na pozyskanie nowej grupy konsumenckiej i budowanie pozytywnego wizerunku marki.

Źródło: https://www.computerweekly.com/feature/Disabled-consumers-left-logged-out-of-retails-digital-revolutio

Autyzm – objawy i szczególne wymagania. Co twórcy popularnej gry wprowadzili, aby pomóc dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?

Objawy autyzmu to między innymi trudności w utrzymywaniu relacji społecznych oraz nawiązywaniu kontaktu. Relacje z otoczeniem mogą stać się problemeatyczne zarówno w świecie rzeczywistym jak i w przestrzeni wirtualnej. Objawy autyzmu mogą przekładać się na utrudnione funkcjonowanie w relacjach z użytkowanikami poznanymi online. Twórcy popularnej gry Minecraft postanowili stworzyć osobny serwer posiadający udogodnienia dla osób z zaubrzeniami ze spektrum. Autcraft to według twórców ,,bezpieczny wirtualny plac zabaw” którym rządzą specyficzne reguły. Modyfikacje gry polegają przede wszystkim na tworzeniu bezpiecznej przestrzeni społecznej, filtrowaniu doświadczeń oraz pobudzaniu wyobraźni. W grze Minecraft użytkowicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących zasad, które zostały dopracowane i uszczegółowione w wersji dla osób z autyzmem.

Jedną z modyfikacji jest zawężenie możliwości interakcji z nieznanymi użytkownikami. W Autcrafcie istnieje możliwość oznaczenia terenu jako własnego, co nie pozwala innym graczom na niszczenie pracy użytkownika z autyzmem. Objawy autyzmu mogą nasilać się w sytuacji niepożądanych interakcji społecznych, dlatego ta modyfikacja może okazać się bardzo korzystna.

Zmodyfikowana wersja gry jest również nastawiona na szczególne potrzeby użytkowników. W Autcrafcie możemy wpierać rozwój umiejętności społecznych poprzez zasady dotyczące pomocy i życzliwości wobec innych użytkowników. Na platformie obecne są na przykład skrzynie społeczne, w których użytkownicy mogą zostawiać nie potrzebne im przedmioty dla innych graczy. Objawy autyzmu często powodują, że dziecko jest w stanie nawiązywać kontakty z ograniczona ilością osób. Bezpieczna przestrzeń Autcrafta pozwala na wspólne zabawy w wirtualnej rzeczywistości z ograniczoną liczba osób wybranych samodzielnie. Postacie w grze pozbawione są wyrazu twarzy oraz specyficznej mowy ciała co pozwala użytkownikom z autyzmem lepiej odnaleźć się w interakcjach społecznych. Komunikacja odbywa się na uproszczonych zasadach – poprzez ograniczone menewry wykonywane przez postać.

W Autcrafcie istnieje również wiele innych modyfikacji ułatwiających korzystanie z serwera osobom z autyzmem. Twórcy podkreślają, że objawy autyzmu mogą przekładać się na utrudnione korzystanie z wielu form rozrywki związanej z interakcjami społecznymi, dlatego konieczne było stworzenie dla nich bezpiecznej przestrzeni wirtualnej. Źródło: http://theconversation.com/how-a-minecraft-world-has-built-a-safe-online-playground-for-autistic-kids-12449

Czy dynamiczny rozwój technologii uwzględnia potrzeby osoby z niepełnosprawnością? Sprawdź jakie wsparcie dla osób niepełnosprawnych oferuje branża IT.

Nowości w dziedzinie technologi obesrwujemy z zaciekawieniem. Zmieniające się dynamicznie trendy dostosowują technologię do coraz bardziej wymagających użytkowników. Osoby z niepełnosprawnością należą do grupy użytkowników o bardzo specyficznych potrzebach. Proste czynności, które bez zastanowienia wykonujemy za pomocą urządzeń elektronicznych mogą być dla nich prawdziwym wyzwaniem. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych w branży technologicznej powinno uwzględniać te potrzeby i być dostosowane do stopnia niepełnosprawności.

System Android dla osoby z niepełnosprawnością posiada specjalny tryb ,,ustawienia dostępności”, który ułatwia korzystanie z urządzenia. Udogodnienia dotyczą zarówno konkretnych przełączników, ale również zmiany kolorów na takie, które są lepiej widoczne lub lepiej rozpoznawalne.

Dla osób niedowidzących możliwe jest odczytanie tekstu widocznego na ekranie lub zaznaczonych fragmentów. Osoby z niepełnosprawnością mają również więcej możliwości zmiany rozmiarów czcionki i elementów na ekranie. Dwukrotne szybkie dotknięcie ekranu pozwala na łatwe powiększenie treści widniejących ekranie. Dla osób niedowidzących w stopniu znacznym możliwe jest wprowadzenie korekcji kolorów, która dzięki kontrakstom pozwala użytkownikowi lepiej identyfikować treści na ekranie. W przypadku ograniczenia sprawności ruchowej możliwe jest ustawienie specjalnych przełączników. Przycisk zasilania może stać się również przyciskiem rozłączającym połączenie. Wspracie dla osób niepełnosprawnych z wadami słuchu dotyczy wprowadzenia opcji wyboru dźwięku mono. Upośledzenie funkcji słuchu w jednym z uszu może powodować nieprzyjemne uczucie w odbiorze dźwięku stereo, dlatego system Android umożliwia zmianę tego ustawienia. Istnieje również opcja wyświetlania napisów na podstawie informacji płynących przez głośnik. W fazie eksperymentów pozostaje funkcja wyświetlania napisów o bardzo wysokim kontraście. Interesujący jest również mechanizm ułatwień dla osób z daltonizmem i nierozpoznawaniem konkretnych barw. Możliwe jest dostosowanie urządzenia do osób z deuteranomalią, protanomalią oraz tritanomalią.

Duże znaczenie zarówno obecnie jak i w przyszłości może mieć Asystent Google. Sterowanie urządzeniem za pomocą głosu ułatwia korzystanie z nowych technologii zarówno osobom z niepełnosprawnością, ale także osobom starszym.

Udogodnienia w braży technologicznej mogą przyczynić się do eliminacji kolejnej bariery, którą napotykają osoby z niepełnosprawnością. Nowoczesne technologie umożliwiają tworzenie rozmaitych form pomocy i wsparcia. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych w branży IT nie tylko pozwala na poprawę jakości ich życia, ale również pozwala producentom rozszerzać rynek konsumentów.

Źródło: https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/ulatwienia-dla-osob-niepelnosprawnych-w-androidzie-zobacz-co-warto-o-nich-wiedziec/9fk6d1n

Październik dla osoby z niepełnosprawnością – doroczne październikowe spotkanie Hire Me SC dla pracodawców i przedsiębiorców w centrum Kolumbii.

W październiku obchodzony jest Narodowy Miesiąc Świadomości Zatrudnienia. Wydarzenie to szansa dla pracodawców i specjalistów ds. Zasobów ludzkich w całym stanie, aby połączyć się w jednym miejscu i zmobilizować niewykorzystaną siłę roboczą z Południowej Karoliny. Szczyt będzie się składał z mini sesji i dyskusji przy okrągłym stole, aby zagłębić się w korzyści płynące z zatrudniania osoby z niepełnosprawnością. Obrady obejmą wskazówki, jak skutecznie rekrutować osoby z niepełnosprawnością i utrzymywać dla nich sprzyjające środowisko pracy.

Sarah Nichols – dyrektor ds. Public relations i wydarzeń specjalnych w Able S.C. mówi: „Jedna piąta mieszkańców Południowej Karoliny to osoby z niepełnosprawnością, a 70% z nich jest bezrobotnych. Jeśli więc spojrzymy na naszą gospodarkę i niedobory siły roboczej, z którymi mamy obecnie do czynienia, mamy do czynienia z ogromną siłą roboczą, która jest gotowa i zdolna do pracy, jeśli da się jej taką możliwość”.

Organizatorzy twierdzą, że osoby z niepełnosprawnością często napotykają bariery w znalezieniu pracy zarobkowej. Czasami dzieje się tak z powodu mitów dotyczących postrzeganego ciężaru zatrudniania tych osób. Mity związane z zatrudnianiem dotyczą wysokich kosztów zatrudnienia, organizacji miejsca pracy i szkolenia pracownika z niepełnosprawnością. Jak podkreślają organizatorzy, koszta nie muszą być wysokie, a korzyści z zatrudnienia mogą znacznie je przewyższać.

Źródło: https://www.wistv.com/2019/10/01/people-with-disabilities-can-work-they-want-work-hire-me-sc-employer-summit-is-wednesday

Rosnąca liczba dowodów naukowych wskazuje na to, że choroba Parkinsona może przebiegać w odmienny sposób u kobiet i mężczyzn.

Szczegółowa analiza patofizjologii i obrazu klinicznego pacjentów z chorobą Parkinsona, pozwoliła naukowcom wysnuć wniosek, że przebieg choroby może znacząco różnić się w zależności od płci. Naukowcy przypuszczają, że za różnice zależne od płci odpowiedzialne są żeńskie hormony płciowe – estrogeny. Choroba Parkinsona przebiega z ujawnieniem się objawów motorycznych i niemotorycznych.

Choroba Parkinsona – objawy motoryczne:

· drżenie mięśniowe,

· sztywność mięśni,

· zaburzenia stabilności i postawy.

Jak dowiedziono w analizie, objawy motoryczne u kobiet występują później niż u mężczyzn. Związane jest to z wcześniejszym występowaniem u mężczyzn zaburzeń motorycznych, skłonności do upadków oraz występowaniem niestabilności postawy. U mężczyzn stwierdzo też ogólnie gorszą jakość funkcji poznawczych niż u kobiet, a także silniejszą progresję otępienia. U mężczyzn choroba Parkinsona rozwija się w późniejszym wieku jednak z zwiększym ryzykiem wystąpienia kamptokormii, czyli ciężkiego zgięcia tułowia.

Choroba Parkinsona – objawy niemotoryczne:

· zmęczenie

· obniżenie nastroju, depresja

· zespół niepsokojnych nóg,

· zaparcia

· ból

Badanie prowadzone na 950 chorych dowiodły, że niemotoryczne objawy choroby Parkinsona występują częściej i z większym nasileniem u kobiet. Ponadto, u kobiet częściej obserwowano utratę zmysłu powonienia, zmiany w masie ciała oraz nadmierne pocenie się.

Wpływ płci na przebieg choroby dotyczył także odpowiedzi na leczenie farmakologiczne, neurostymulację i ogólną ocenę jakości życia, które u kobiet oceniono jako gorsze.

Mechanizmy leżące u podstaw rozwoju choroby również mogą różnić się w zalezności od płci, co przypisywane jest protekcyjnej roli estrogenów. Za tezą tą przemawia różnica w zapadalności, która u mężczyzn jest znacznie wyższa, natomiast w grupie wiekowej kobiet po menopauzie odestek chorych jest zbliżony u obu płci. Obecnie przypuszcza się, że stan zapalny toczący się w komórkach układu nerwowego jest istotnym elementem w rozwoju choroby. Wyższe stężenia estrogenów o działaniu przeciwzapalnym u kobiet przed menopauzą mogą chronić przed wystąpieniem objawów.

Choroba Parkinsona może mieć znacząco różny przebieg u mężczyzn i kobiet. Naukowcy zachęcają do dalszego zgłębiania mechanzmów związanych z płcią oraz zalecają stosowanie idywidualnego podejscia w leczeniu.

Źródło: https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-09/ip-haw092519.php